”Arktisen meriteknologian tähtituotteet, nousevat alat ja lypsylehmät vuonna 2030”

TIETOISKU- ARKTINEN MERITEKNOLOGIA, DELFOI JA BCG-ANALYYSI

Yksi tärkeimmistä RD Aluekehityksen suosittamista ja sen konseptissa usein mukana olevista analyysivälineistä on Boston Consulting Groupin tuoteportfolioanalyysi, joka on Aluekehityksen sovelluksissa yhdistetty Delfoi-metodiin jo vuodesta 2000. Suomi, sen alueet, toimialat ja klusterit sekä yksittäiset yritykset voivat menestyä kestävästi soveltamalla aika ajoin mainittua BCG-analyysivälinettä RD Delfoilla:

Uudenmaan ELY-keskuksen tilaaman Arktisen meriteknologian ennakointihankkeen Delfoi-paneelin 1. haastattelukierroksen väliyhteenveto 28.6.2012 perusteella: www.amtuusimaa.net:

”Tulosten mukaan arktisen meriteknologian tähtituotteita vuonna 2030 Uudellammalla on Ympäristönsuojeluteknologia  ja  Ilmatiede, sää, mittaus- ja seurantajärjestelmät– tämä edellyttää näiden kehittymisen edellytysten varmistamista.”

Arctechin telakka 7.8.2012

Arctechin telakka 6.8.2012. Kuva: YMy.

”Tulosten mukaan vuonna 2030 ns. tähtituotteita/-klustereita   Ympäristönsuojeluteknologia  ja  Ilmatiede, sää, mittaus- ja seurantajärjestelmät (yli 50 % kysymykseen vastanneiden mielestä).  Auringon nousun aloja, kysymysmerkkejä, ovat selvimmin Tutkimus- ja poraustoimintaMerenalainen rakentaminen sekä  Turvallisuus- ja pelastustoiminta (yli 50 % kysymykseen vast.). Lypsylehmänä nähdään selvimmin Laivanrakentaminen (52 %:n vastanneista mielestä). Myös Kuljetus- ja logistiikkajärjestelmillä on vahvaa lypsylehmän roolia.”

”Laivanrakentamisessa arktisen alueen mahdollisuudet huomioiden Uudellammaalla pitäisi erityisesti panosta seuraaviin alustyyppeihin (etenkin työllisyysnäkökulmaa painottaen): Tutkimusalukset, Jäänmurtajat, Huoltoalukset, Jäämanagement-alukset, Öljyntorjunta-alukset,  Pelastusalukset ja Hybridi-/monitoimialukset.”

”Jatkotoimena kannatettiin mm. Arktista tutkimusohjelmaa, joka yhdistää Uudenmaan alueen tutkimus – ja koululaitoksia, Öljyn kylmässä käyttäytymisen tutkimusta niin öljyonnettomuuksia kuin öljylogistiikkaa sekä koneiden ja laitteiden kehittämistä ajatellen. Kansainväliset arktisen osaamisen innovaatio- ja koulutuspäivät ja huippukurssi nähtiin tärkeänä, mm. koska johtavaa kouluttajaa ei alalla maailmassa ole. Työnjohtotason koulutusta ja kokonaisuuden optitoimintia yksittäisen henkilön osasuorituksen optioiminnin lisäksi etenkin tuotannossa pidettiin tärkeänä. Tämä asettaa haasteita mm. ELY:n käytännöille. Strategisten ”pelureiden” tunnistamista pidettiin melko tärkeänä Uudenmaan kannalta. Venäjä oli tämän hetkisistä vientimaista useimmin mainittu, vuoden 2017 tilanteessa myös. Yksi esitetty ajatus oli, että suomalaisten yritysten tulisi mennä ”Suomi sateenvarjon” alla ja osastolla messuille ja tapahtumiin. Suuria öljy- ja kaasualan messuja Venäjällä (Moskova+Pietari), Aasiassa, Pohjois-Amerikassa (USA+Kanada) pidettiin tärkeänä. Ehdotettiin, että analaogiaa voisi hakea Cleantech-klusterista Arktiseen klusteriin.”  Tulokset ovat alustavia ja niitä tarkennetaan prosessin jatkovaiheissa.

Lue Arktisen meriteknologian ennakointihankkeen Delfoi-paneelin 1. haastattelukierroksen väliyhteenvedon koko tiivistelmä.

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 07 Valtakunnan taso, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.