Mikä on Bostonin tuoteportfolioanalyysi?

TIETOISKU

Suomi, sen alueet, toimialat ja klusterit sekä yksittäiset yritykset voivat menestyä kestävästi soveltamalla aika ajoin  BCG-analyysivälinettä RD Delfoilla. Yksi tärkeimmistä RD Aluekehityksen suosittamista ja sen konseptissa usein mukana olevista analyysivälineistä on em. Boston Consulting Groupin tuoteportfolioanalyysi, joka on Aluekehityksen sovelluksissa yhdistetty RD Delfoi -metodiin jo vuodesta 2000. Katso European Journal of Futures Research referee-artikkelimme aiheesta tästä linkistä.

http://amtuusimaa.files.wordpress.com/2012/08/bcg-pp-20-8-2012-2-0.jpg

.

Bostonin portfolioanalyysissa lähtökohta on, että tuotteilla on elinkaari.

  1. ”Kysymysmerkki” (auringon nousun ala), kehittymässä oleva, sen markkina-osuus tai volyymi yrityksen tai alueen näkökulmasta on vähäinen, mutta kasvu nopeaa. Seuraavaksi tuote voi muuttua ns.
  2. ”Tähtituotteeksi”, sen markkinaosuus on suuri, se merkitsee yritykselle tai alueelle paljon, sen kasvunopeus on suuri. Tuote ei ole kuitenkaan vielä välttämättä tuottava, vaan vaatii ulkopuolista rahoitusta, kassavirtaa, jota tulee
  3. ”Lypsylehmä” tuotteista. Tähän kategoriaan kuuluvat tuotteet, klusterit tai toimiala, jotka ovat suuria, niin markkinaosuus tai volyymi yrityksen tai alueen näkökulmasta on suuri. Kate on pientä, mutta volyymi tuottaa yritykselle tai alueelle sillä hetkellä tärkeimmän kassavirran mm. tähtituotteiden kehittämiseksi. Tähtiklusteri-tuotteet muuttuvat aikanaan lypsylehmätuotteiksi. Neljäntenä ryhmänä on
  4. ”Lemmikit” tai ”kulkukoirat”, joiden markkinosuus tai volyymi on pientä ja kasvunopeus on pieni niin ikään. Oikeastaan näitä tuotteita ei pitäisi olla välttämättä olemassa, tämä edustaa tuotteen elinkaaren päätä ja ajoissa luopuminen voisi olla perusteltua.

Tuoteportfolioteorian mukaan on siis oltava optimaalinen kassavirta ja oikea järjestys tuotteiden elinkaarelle, jotta yrityksen olemassaolo olisi turvattu. Optimaalisessa kassavirrassa lypsylehmien merkitys on ratkaiseva. Lypsylehmistä saatava ylijäämä on sijoitettava kysymysmerkkituotteisiin, jotka sitten kehittyvät tähtituotteiksi.

Esimerkiksi telakoiden tulisi olla RD Delfoi-anallysin mukaan vielä vuonna 2030 lypsylehmiä arktiselle meriteollisuusklusterille, virallinen valtion toimijoiden politiikka on ollut lypsylehmiä aliarvioivaa, esim. Rauman telakka lopetettiin, Turku on kriittisessä tilassa eikä Helsinginkään telakka ole kiinnostanut Suomen valtiota meriklusterin lypsylehmänä. Ks. tarkemmin ao. lähteet. Ilmeisesti laite- tms. toimittajat – esim. Wärtsilä, ABB, Rolls Royce yms.  liikevaihtonsa perusteella – on katsottu meriklusterin veturiksi ja katsottu, että telakat voidaan jättää vähemmälle huomiolle.  Toimiiko valittu meriklusterin uusi  kehittämismalli pitkällä aikavälillä, jos telakat sulkeutuvat?

BCG-mallissa siis lypsylehmiin ja sijoituskohteiden analyysiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tuotteiden elinkaari kysymysmerkistä tähtituotteeksi ja edelleen lypsylehmäksi on yrityksen näkökulmasta menestysjärjestys. Mikäli taas kehityksen suunta kulkee kysymysmerkeistä tai lypsylehmistä lemmikeiksi tai tähtiklustereista kysymysmerkiksi, tietää tämä yritykselle ”tuhon tietä”. Samaa voidaan sanoa alueesta, klusterista tms.

Analyysi ei itsessään johda menestykseen, eikä kysymysmerkkituote itsestään siirry tähtituotteeksi, vaan se vaatii pitkäjänteistä ponnistelua usein laajalla rintamalla, muutoin esimerkiksi aloitetut kehityshankkeet ja niihin satsaukset voit tulla voi tulla hukkaan heitetyksi. Yhteisen tahtotilan selvittäminen osana prosessia on siten tärkeää – mikä on oikeasti mahdollista, mitä halutaan – ja on ollut alusta asti RD Aluekehityksen sovellusten keskeisin lähtökohta. Tässä tahtotilan tunnistamisessa ja prosessoinnissa mahdollisuuksien maailma viitekehyksenä onkin yksi syy, miksi RD Aluekehityksen useat sovellukset myös näyttävät johtavan toimintaan ja erottavat ne muista sovelluksista.

Em. on Yrjö Myllylän tulkinta ao. artikkelin pohjalta.

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Bruce D. Hendersson (1970). The Produc Portfolio. Teoksessa Stern, Carl W. & Michael S. Deimler (toimittajia) (2009): The Boston Consulting Group on Strategy. Classic Concepts and New Perspectives.  35-37. John Wiley & Sons, Inc. 2. painos.

Katso syventävä artikkelimme aiheesta:

Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2015). Integrating Delphi methodology to some classical concepts of the Boston Consulting Group framework: Arctic maritime technology BCG Delphi foresight – A pilot study from Finland. European Journal of Futures Resarch. Springler.

Sovelluksia ja esimerkkejä

Klusteri- ja toimialakohtainen sovellus- Arktisen meriteknologian ennakointi

Katso ajankohtainen Arktisen meriteknologian ennakointihanke, Delfoi-paneelin 1. haastattelukierroksen väliyhteenveto 28.6.2012, lisätietoja www.amtuusimaa.wordpress.com.

Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2015). Integrating Delphi methodology to some classical concepts of the Boston Consulting Group framework: Arctic maritime technology BCG Delphi foresight – A pilot study from Finland. European Journal of Futures Research. Springler.

Myllylä, Yrjö (2015). Arktinen öljyntorjuntateknologian osaamiskeskus Perämerelle. Kaleva, Alakerta, 3.1.2015  <https://rdaluekehitys.net/2015/01/03/arktisen-oljyntorjuntateknologian-osaamiskeskus-perameren-alueelle-on-tarvelahtoinen-innovaatio/ >

Seuraavassa on lyhyesti taustaa analyysivälineen lähtökohdista:

Aluekehityssovelluksia – Koillis-Suomen elinkeinostrategia 2011-2015

Myllylä, Yrjö & Mika Perttunen (2011). Koillis-Suomen elinkeinostrategia 2011-2015. 121 s. Koillis-Suomen kehittämiskeskus Naturpolis Oy / Koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO. <http://www.naturpolis.fi/dynamic/Nettiversio_Koillis-Suomen_elinkeinostrat.pdf> (EU:n parhaimman alueellisen ennakointikäytännön mukainen sovellus) (Toteutettu Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen hankkeena)

Osaamis- ja koulutustarpeet – Helsinki 2015 ja Kemi-Tornio 2010

Myllylä, Yrjö (2003). Palvelu- ja ihmissuhdetaitoinen Helsinki 2015. ESR-koulutustarpeiden ennakointi-projekti. 68 s. Helsingin kaupungin opetusvirasto, ammatti- ja aikuiskoulutuslinja. <https://yrjomyllyla.wordpress.com/2013/08/07/osaamistarpeiden-ennakointijulkaisu-case-helsinki-2015/> (Toteutettu henkilökohtaisessa asiantuntijasuhteessa)

Lehtinen, Pirkko & Myllylä, Yrjö & Suikkanen, Asko (2001): Osaaminen, Koulutus ja Ennakointi – Kemi-Tornio 2010. 192 s. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A. Raportteja ja tutkimuksia. Kemi 2001. <https://rdaluekehitys.net/2013/05/30/osaamistarpeiden-ennakointi-rd-case-osaaminen-koulutus-ja-ennakointi-kemi-tornio-alue-2010/> (EU:n parhaimman alueellisen ennakointikäytännön elementtejä vahvasti hyödyntänyt sovellus)

Suositeltavin tapa soveltaa metodia on yritysyhteistyössä RD Aluekehityksen kanssa. Ks. artikkeli:

EU palkitsi public-private -yhteistyömallin

Ks. myös BCG-matriisiesittely videolla

Ota yhteyttä – pyydä tarjous tai lisätietoja BCG:n soveltamiseksi!

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 07 Valtakunnan taso, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, YRITYKSET Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.