Maaseudun tulevaisuus ja kasvuklusterit – Tiivistelmä

TIETOISKU  / CASE HANKE – MAASEUDUN TULEVAISUUS JA KASVUKLUSTERIT

Maaseudun tulevaisuuden kasvuklustereita arvioitiin RD Aluekehitys Oy:n Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR:n hankkeessa vuosina 2003-2004. Tulevaisuutta katsottiin vuoteen 2015. Tarkoitus oli mm. vaikuttaa EU:n rakennerahastokauden 2007-2013 toimintaan. Tulokset ja tutkimuksen toteutusmalli ovat pitkälti edelleen relevantteja ja käyttökelpoisia.  Seuraavassa on esitelty tutkimuksen loppuraportin Tiivistelmä ja Esipuhe.

Lähde

Myllylä, Yrjö & Linturi, Hannu (2004). Maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit. 114 s. Oy Aluekehitys RD RD Delfoi -sarja / Maa- ja metsätalousministeriö / Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR.  Summary reports in <https://rdaluekehitys.files.wordpress.com/2021/03/matukatutkrap310305pdf-pl-pan.pdf>

Ks. myös

Myllylä, Yrjö & Kai Karsma (2005). Maaseudun tulevaisuus ja klusterit – Arviointia Delfoi-menetelmällä. 64 s. Kauppa- ja teollisuusministeriö, Rahoitetut tutkimukset 10/2005. <https://rdaluekehitys.net/2013/05/30/aluekehitys-rd-julkaisuesittely-maaseudun-tulevaisuus-ja-klusterit-arviointia-delfoi-menetelmalla/>

Tiivistelmä

Maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit (jäljempänä lyhennettynä MATUKA) tutkimus on yksi  maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän hankkeista vuosina 2003-2004. Hankkeen taustalla ovat monet maaseudun tulevaisuuteen vaikuttavat muutosnäkymät. Tutkimuksessa on haettu vastauksia maaseudun tulevaisuuden elinkeinomahdollisuuksista muuttuvassa toimintaympäristössä

Tarkastelussa on keskitytty ennalta valittuihin kasvualoihin, joiksi on tässä tutkimuksessa otettu mukaan informaatioteknologia ja viestintä, hyvinvointi-, ympäristö-, matkailu-, kuljetus- ja logistiikka, mekaaninen puu ja elintarvikeklusterit.

Maaseudun omien edellytysten lisäksi on kartoitettu  maaseudun ja keskusten välisiä yhteistyömahdollisuuksia kasvualojen osalta. Tältä osin yhteistyömahdollisuuksia tukee uusien tietotekniikkaa hyödyntävien  palveluiden kehitys sekä erilaisten palvelukeskusten ja niihin verkottuneiden yritysten ja elinkeinotoimintaa kehittävien yksiköiden toiminta.

Tutkimuksessa esitetyt päätelmät ja tulokset perustuvat 60 Delfoi-panelistin vastauksiin ja niistä tehtyyn analyysiin tulevasta kehityksestä. Tausta-aineistona on lisäksi käytetty kauppa- ja teollisuusministeriön teettämän pk-yrityksiin kohdistuvan kyselyn tuloksia soveltuvin osin. Nämä kyselyn tulokset perustuvat puolestaan kyseisiä yrityksiä edustaneiden yrittäjien ja johtajien mielikuviin yrityksenä ja toimialansa kehityksestä.

Tämän tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää, kun tarvitaan koottua näkemystä ja tietoa eri alueiden ja erityisesti maaseutualueiden kehitysmahdollisuuksista tässä tutkimukseen valittujen kasvualojen osalta. Tällaisia hyödyntämismahdollisuuksia voi löytyä esimerkiksi tarvittaessa taustatietoa  EU:n uuden ohjelmakauden  maaseudun kehittämishankkeiden suunnittelua varten.

 

Esipuhe

Maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit (MATUKA) hanke soveltuu malliksi  tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin näkökulman mukaan ottamisesta maaseudun tutkimuksessa. MATUKA on jatkossa malliprojekti muun muassa Delfoi-menetelmää ja sen soveltamista opiskeleville. Delfoi-menetelmän verkko-oppimisympäristöä NexusDelfixiä voi halutessaan käyttää oppimisen tukena osoitteessa http://nexusdelfix.internetix.fi. Hankekohtaista sovelluskoulutusta voidaan toteuttaa erikseen sovittaessa aineiston pohjalta.

Tuloksia tulisi hyödyntää erityisesti EU:n ohjelmakauden 2007-2013 hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Tulosten esittely ja soveltaminen eri kohderyhmille  tutkimuksen toteuttajan toimesta tukee hyvin uuden EU:n ohjelmakauden tavoitteiden toteutusta. Hyödyntämisen tavoitetta palvelee myös Hannu Linturin kirjoittama tutkimuksen arviointiosuus (5 Matuka Delfoi-tutkimuksen arviointi). Linturi on pyynnöstä tehnyt aineiston pohjalta myös heikkojen signaalien analyysin. Linturin käyttämän heikkojen signaalien analyysin tarkemmat perusteet ovat osoitteessa http://aluekehitys.internetix.fi, jossa on myös muu MATUKA-hankkeen aineisto.

Kiitokset tutkimuksen rahoittajalle maa- ja metsätalousministeriölle, ohjausryhmässä asiantuntijoina työskenneille Kai Karsmalle kauppa- ja teollisuusminsteriöstä, Jussi Yli-Lahdelle sisäasiainministeriöstä, Hannu Linturille Otavan opistosta sekä kuntabarometri-rinnakkaishankkeen näkökulmasta kokouksiin osallistuneelle Santtu von Bruunille Kuntaliitosta. Erityisesti kiitokset myös Carita Närvaselle Internetix-yksikköön Mikkeliin hankkeen internetympäristön suunnittelusta ja  toteutuksesta. Kiitokset niille, noin 60 Delfoi-panelistille  ja noin 4000 pk-yrittäjälle, jotka uhrasivat merkittävästi aikaansa tutkimukselle. Panelistien rooli tutkimuksen toteutuksen onnistumiseksi oli ratkaiseva.

Yrjö Myllylä

Tutkimuksen vastuullinen johtaja, Delfoi-manager

Oy Aluekehitys RD

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 07 Valtakunnan taso, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT Avainsana(t): , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.