Oppimisympäristöt RD Aluekehitys -konseptissa

TIETOISKU – OPPIMISYMPÄRISTÖT, NIIDEN SOVELTAMISALUEET JA HYÖDYT RD ALUEKEHITYKSEN KONSEPTEISSA

OPPIMISYMPÄRISTÖT

Soveltamisalueet

 • Hankkeiden ja sen työvaiheiden toteutuksen tukeminen
 • Uuden teknologian toteutusympäristöt voivat olla myös pääroolissa ja korvata perinteisen tavan toimia
 • Innovaatiotoiminnen tukeminen
 • Etäisyydestä johtuvien  esteiden poistaminen.

Odotettavat tulokset

 • Kustannussäästöt
 • Maantieteellisestä etäisyydestä johtuvien innovaatioesteiden poistuminen
 • Innovaatiotoiminnan osapuolten verkottuminen ja uudet innovaatiot
 • Keskusten ja maaseudun vuorovaikutuksen tehostuminen
 • Klusteroitumisen edistäminen
 • Prosessien dokumentoinnin ja jälkikäteishyödyntämisen paraneminen
 • Tietopankkitoiminnan ja viestinnän tehostuminen.

Esimerkkejä

Esimerkki 1: Maaseudun tulevaisuuden klusterit – Arviointia Delfoi-menetelmällä

 • Aluekehitys pyrkii hankkeiden toteutuksessa tukemaan innovaatioprosesseja. Innovaatiotoiminta tarkoittaa tässä ideoiden tuottamista ja niiden jalostamista ja kehittämistä hyödynnettäväksi ratkaisuksi. Innovaatiotoiminnan on katsottu vaativan toimijoiden läheisyyttä, mm. suurkaupunkiympäristöä. Aluekehitys haluaa nähdä enemmän mahdollisuuksia. Uuden teknologian ja tässä tapauksessa etenkin Delfoi-sovelluksia tukevan ohjelmistoteknologian avulla voidaan helposti toteuttaa myös valtakunnallisia innovaatiotoimintaa tukevia hankkeita.
 • Vuosina 2003-2005 toteutetun maaseudun tulevaisuuden kasvuklustereiden kehittämistä tarkastellut tutkimus
 1. verkotti mm. dynaamisia keskisuuria markkinainformaatiota omaavia tunnettuja veturi- ja kasvuyrityksiä, rahoittajia, osaamisen tuottajia tutkimus- ja oppilaitoksissa ja päättäjiä mm. valtionhallinnossa (ks. osallistuvat panelistit loppuraportin sivu 163-164)
 2. synnytti yhteistä näkemystä kehityksen suunnasta ja kultakin vaadittavista toimenpiteistä.
 • Käytössä olevien resurssien puitteissa tuloksellinen toiminta ei olisi ollut mahdollista ilman sovellusympäristöä.

Esimerkki 2: Varsinais-Suomen teknisten palveluiden työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus

 • Vuonna 2009 valmistunut toteutettu Varsinais-Suomen teknisten palveluiden työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus hyödynsi uusista teknologioista edellä mainittua Delfoi-sovelluksen toteutusympäristöä, mutta sen lisäksi ns. sosiaalista mediaa, jolla viitataan tässä Internet-ympäristöön, jossa voidaan tehdä samantyyppisiä asioita kuin kohdatessa kasvokkain. Työ perustui varsinaisesti kasvokkain toteutettuihin teknisen palvelualan työnantajahaastatteluihin, perinteiseen asiantuntijaseminaariin ja Internet-Delfoi-sovellukseen. Seminaarin jälkeen tarjottiin mahdollisuus jatkaa seminaarikeskusteluita sosiaalisen median ympäristössä.
 1. Tavoitteena oli kehittää seminaarissa tuotettuja hankeaihioita edelleen ennen Internet-Delfoi-sovelluksen vaihetta, tässä myös onnistuttiin
 2. Internet eDelfoi-kyselyvaihe keskittyi arvioimaan ja priorisoimaan tuotettuja kehittämisaihioita
 3. Tuloksena oli 12 kehittämishankeaihioita
 4. Menettelytapa toimi myös kokomusperäisenä Internetin ja sosiaalisen median mahdollisuuksia opettavana oppimistapahtumana osallistuville tahoille
 5. Kokonaisuudesta hahmottui innovaatiojärjestelmämalli, jossa Internetillä ja sen sosiaalisella medialla oli oma roolinsa.
 • Keskusteluun osallistui mm. laivanrakennusteollisuutta palvelevia tahoja, TE-keskuksen virkailijoita ja oppilaitosten edustajia.
Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 07 Valtakunnan taso, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.