Tutkimuksen hyödyt ja vaikuttavuus RD Konseptissa

TUTKIMUKSEN SOVELTAMISALUEET JA HYÖDYT RD DELFOI-KONSEPTISSA

TUTKIMUKSET & SELVITYKSET

Soveltamisalueet

 • Vaikutusselvitykset
 • Ohjelmien ja hankkeiden arviointi
 • Selvitysmiestoimeksiannot ministeriöille ja valtionhallinnolle
 • Strategisen taustatiedon tuottaminen päätöksenteolle
 • Tilaajan toivoman asian nostaminen agendalle sovelluksen kautta.

Odotettavat tulokset

 • Tuoretta uutta tutkimustietoa
 • Tietoa kysynnästä ja markkinoista
 • Skenaarioita ja visioita
 • Osallistumismahdollisuuksien lisääntyminen
 • Verkostoituminen
 • Ajankohtaisen päätöksenteon tukeminen
 • Tulosten tulkintaan huomion kiinnittäminen.

Esimerkkejä

Esimerkki 1:Maaseudun tulevaisuus ja klusterit – arviointia Delfoi-menetelmällä

 • Tutkimus oli maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän ja mm. kauppa- ja teollisuusministeriön tukema hanke, joka toteutettiin vuosina 2003-2005. Hanke pyrki tunnistamaan tulevaisuuden kasvuklustereiden tuotealueita ja klusterinkehittämisen yhteistyömahdollisuuksia keskusten ja maaseutualueiden välillä. Hanke on johtanut monipuoliseen hyödyntämiseen, mikä selviää esimerkiksi googlettamalla hankkeen niemeä:
 1. tuloksia on sovellettu mm. Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pirkanmaan maaseutustrategioissa sekä
 2. kansallisessa Tiehallinnon tilaamassa tieverkkosuunnittelussa laajamittaisesti.
 3. Tuloksista ovat tiedottaneet useat organisaatio ja tahot, mm. Kuntaliitto
 4. Myös projektit ovat hyödyntäneet tuloksia ja tiedottaneet tuloksista, mm. Ruoka-Suomi -projekti
 5. Yksittäiset kunnat, kuten vaikkapa Vihti, ovat hyödyntäneet raportin tuloksia suoraan kuntansa verkkomarkkinoinnissa
 6. Kylät ovat saaneet hyödyllistä informaatiota tutkimuksesta, ks. Kylätoiminta.fi/Maaseutuplus-lehti
 7. Seutukunnat ja rakennemuutosalueet ovat saaneet hyödyllistä sovellettavaa tietoa mm. rakennemuutosvarojen suuntaamiseksi, ks. Keski-Karjalan ennakointiseminaari ja Neloset-lehden artikkeli.

Esimerkki 2: Helsingin opetusviraston Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointitutkimus

 • Yrjö Myllylä toteutti Helsingin opetusvirastolle vuonna 2002-2003 osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointityön Delfoi-sovelluksena ammatillisen koulutuksen näkökulmasta. Loppuraportin nimi oli kuvaavasti: ”Palvelu- ja ihmissuhdetaitoinen Helsinki 2015”.
 1. Hanke tuotti uusia näkemyksiä monipuolisesti koulutuksen aloituspaikkoihin, sisältöihin, läpimenoaikojen parantamiseen / keskeytysten vähentämiseen
 2. Hanke vahvisti ennakointiajattelua ja harrastusta yksikössä
 3. Hanke loi innostuksen ja kehittämisen ilmapiirin (tilaajan edustajan palaute)
 4. Hanke korosti palveluyhteiskunnan edelleen vahvistumista myös Suomen palveluvaltaisimmalla alueella pääkaupunkiseudulla. Hanke osoitti myös muun Suomen ja Helsingin niemen koulutuksen sekä pääkaupunkiseudun liikenneratkaisujenkin olevan keskeisiä huomioitavia seikkoja osaamistarpeita ja koulutusta Helsinkiä kehitettäessä.
 5. Tuloksia on hyödynnetty mm. Elinkeinoelämän keskusliiton tutkimuksissa.

 

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 07 Valtakunnan taso, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.