Koulutusta – RD sovellusten hyödyt koulutuksessa ja viestinnässä

TIETOISKU – RD KONSEPTIN MUKAISEN KOULUTUKSEN JA VIESTINNÄN SOVELTAMISALUEET JA EDUT

KOULUTUS & VIESTINTÄ

Soveltamisalueet

 • Tuoreen uskottavan tutkimustiedon siirto kohderyhmille
 • Hanketoteutuksen tukeminen ja suuntaaminen tutkimustiedon pohjalta
 • Uusien hankkeiden käynnistäminen tutkimustiedon pohjalta
 • Menetelmä- ja tulevaisuudentutkimuskoulutus
 • Opinnäytetöiden konsultointi- ja ohjaus
 • Opinnäytetöiden arviointi.

Odotettavat tulokset

 • Työllisyysmahdollisuuksien havaitseminen
 • Liikkeelle panevan uskottavan markkinatiedon välittäminen
 • Ihmisten mobilisointi
 • Hanketoteutuksen vaikuttavuuden paraneminen
 • Koulutukseen osallistuvien henkilökohtaisten visioiden selkiintyminen
 • Osallistuvien henkilöiden rohkaistuminen
 • ”Muurahaiset löytävät nopeasti uudet ruokapaikat niiden tehokkaan informaatiovälityssysteeminsä vuoksi” (radikaali-innovaattori Risto Linturi).

Esimerkkejä

Esimerkki 1: Pienen kunnan ”elinkeinopoliittisen ohjelman” luominen

 • Eräässä syrjäisenä pidetyssä Koillis-Lapin pienessä kunnassa päätettiin käynnistää Aluekehityksen ideoinnin tukemana elinkeinopolitiikkaa tukeva toiminta noin 10 vuotta sitten. Katsottiin, että kunnasta puuttui uskottavalla ja sitouttavalla sekä kuntalaisia innostavalla tavalla tehty toimintasuunnitelma. Kehittämisen suunnasta oli ristiriitaisia näkemyksiä tai näkemyksiä puuttui.
 1. Tehtävään rekrytoitiin puoleksi vuodeksi silloin työtä vailla ollut nuori, jonka tekemän kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman laadinnan Aluekehitys/Yrjö Myllylä ohjasi.
 2. Hankesovellus palautti tulevaisuususkon ja
 3. johti yhteiseen näkemykseen alueen veturitoiminnoista, jotka liittyivät matkailuun ja
 4. johti 10 teemakohtaiseen työskentelyyn jatkossa.
 5. Kyseinen tehtävään koulutettu henkilö toimii tällä hetkellä kuntansa kunnanhallituksen puheenjohtajana.

Esimerkki 2: Suomen hyvinvointiklusterin kansainvälistäminen- seminaari

 • Aluekehitys järjesti vuonna 2000 maaliskuussa  Suomen hyvinvointiklusterin kansainvälistämistä käsittelevän seminaarin, jonka avasi työministeri Tarja Filatov. Seminaarissa esiteltiin laaja-alaisen aluekehitystutkimushankkeen tuloksia ja hyödyntämistä koulutuksen avulla. Tilaisuuteen osallistui yhteensä noin 100 henkilöä. Mm. Oulun seudulta osallistui 4 henkilöä Helsingissä järjestettyyn päivän seminaariin, jotka
 1. kutsuivat pääesitelmöitsijänä toimineen Myllylän alustamaan loppuvuodesta Oulun seudulla käynnistettyyn ns. Alueellisen koulutuksen kehittämisen 1. yhteistyöfoorumiin, jota johti silloinen kaupunginjohtaja Kari Nenonen.
 2. Foorumin suunniteltu ohjelma muutettiin vastaamaan erillisen seminaarin suunnittelukokouksen ja Myllylän kuulemisen perusteella paremmin tehdyn tutkimuksen tuloksia  ja
 3. Case-osuudessa esitettiinkin ympäristö- ja energiaklusterin mahdollisuuksia kaavaillun tietoliikenneklusterin sijaan (edellisessä tulevaisuuden alassa oli tehty jo paljon työtä, jälkimmäinen nouseva ala oli jäänyt vähemmälle huomiolle).
 4. Puheenjohtaja totesi, että ”tulimme vakuuttuneeksi ympäristöklusterin tärkeydestä”. Tämä johti osaltaan Oulun hakeutumiseen alan osaamisklusteriin ja esitelmä muutoin klusterikäsitteen ottamiseen strategiseksi välineeksi Oulun seudulla EU-ohjelmakaudella 2000-2006 (Viiteen klusterin kehittämiseen perustuva Oulun kasvusopimus, josta ympäristöklusteri yhtenä). Ks. High Tech -Foorumin artikkeli ”Oulun kasvusopimus ei jäänyt paperiksi” tästä.

 

 

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 07 Valtakunnan taso, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.