Läpimurtoinnovaatio ja radikaali-innovaatio

TIETOISKU – Mitä tarkoittaa läpimurtoinnovaatio? Mitä tarkoittaa radikaali-innovaatio?

Innovatiivisuuden olemus ja paradigman muutos. Karjula, Myllylä / VNK 12/2006, s. 31. Dia kirjan julkistamistilaisuudesta 18.10.2006.

Innovatiivisuuden olemus ja paradigman muutos. Karjula, Myllylä / VNK 12/2006, s. 31, Kuvio 5. Dia kirjan julkistamistilaisuudesta 18.10.2006.

Karjula & Myllylä 2006, 97:

Läpimurto-innovaatio. Läpimurto- tai radikaali-innovaatiot johtavat merkittäviin
toimintatapojen muutoksiin ja koskevat yhteiskuntaa laajasti. Pelkästään
teknologiselle puolelle sovellettuna tämä voisi tarkoittaa uusia avainteknologioita
(laaja sovellettavuus) ja niiden laajaa hyötykäyttöön ottamista. Esimerkkinä
ovat esimerkiksi internetin ja matkapuhelimen keksiminen ja käyttöönotto.
Tulevaisuudessa esimerkiksi energian tuotantoon ja käyttötapoihin liittyen voi
tapahtua radikaali-innovaatioita. Usein historiallisesti merkittävät radikaali-innovaatiot
ovat olleet uusia johtamis- ja organisointitapoja.

s. 31, Kuvio 5: Innovatiivisen toiminnan olemus ja paradigman muutos. Nykyinen organisoitu innovaatiotoiminta ei riittävästi  tue merkittäviin muutoksiin yltävää innovaatiotoimintaa vaan keskittyy riskittömien innovaatioiden edistämiseen.Uuden paradigman mukaisessa tilanteessa pyritään yhä merkityksellisimpiin innovaatioihin, joiden toteuttaminen edellyttää suurempaa riskinottoa henkisessä, sosiaalisessa ja taloudellisessa mielessä.

Karjula, Kyösti & Myllylä, Yrjö (2006). Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena – Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan selvitysraportti. 102 p. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 12/2006. <http://vnk.fi/julkaisukansio/2006/j12-vaurastuminen-kansallisena-velvollisuutena/pdf/fi.pdf&gt; <https://rdaluekehitys.net/2013/05/30/innovaatioymparistot-alueellisen-yritys-ja-innovaatioympariston-selvitys-aluekehitys-rd-julkaisuesittely/>

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, IN ENGLISH, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.