Paradigma ja paradigman muutos

TIETOISKU – PARADIGMAN MUUTOS TARKOITTAA MERKITTÄVÄÄ TOIMINTATAVAN MUUTOSTA

”Paradigma ja paradigman muutos[1]. Nykysuomen sanakirjan mukaan paradigma on tieteessä jotain tutkimuksen aluetta hallitseva perusnäkemys, malli, esikuva tai viitekehys, jota sen puitteisiin sopeutuva tutkimus ei aseta kyseenalaiseksi. Erityisesti Thomas S. Kuhnin virittämä keskustelu tieteellisistä paradigmoista, niiden suhteesta toisiinsa ja vaihtumisesta tieteellisten kumousten tai murrosten myötä on 1960-luvulta lähtien ollut tunnetuimpia tieteenfilosofisia debatteja. Yleiskielessä paradigmalla tarkoitetaan jonkin joukon tai yhteisön tapaa toimia.  Pelkkä kehittäminen ja parantaminen ei välttämättä johda paradigman muutokseen, missä on kysymys perustavaa laatua olevasta toimintatavan muutoksesta.  Muutos voi olla evoluution tai nopean revoluution seuraamus.  Kieliopissa taas paradigmalla tarkoitetaan yleensä taivutusparadigmaa eli sanan kaikkien taivutusmuotojen sarjaa. Arkisemmassa käytössä paradigman muutos tarkoittaa siis perustavaa laatua olevaa  toimintatavan muutosta. Systeemi- ja elinkaariajattelun näkökulmasta paradigman kehittymisen tai muutoksen voi nähdä myös evolutionaarisena prosessina.”


[1] Lähteet: Campus. http://www.uta.fi/campus/972/kurkir6.htm; Iso Suomen Kielioppi. http://www.kotus.fi/cgi-bin/julk1/termit.cgi?h_id=pCHDFGBBA; Wikipedia. http://fi.wikipedia.org/wiki/Paradigma

Karjula, Kyösti & Myllylä, Yrjö (2006). Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena – Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan selvitysraportti. 102 p. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 12/2006. <https://rdaluekehitys.net/2013/05/30/innovaatioymparistot-alueellisen-yritys-ja-innovaatioympariston-selvitys-aluekehitys-rd-julkaisuesittely/>

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT Avainsana(t): , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.