Arktisuuden mahdollisuudet liikenteen tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa teemana Fintripin seminaarissa

Fintrip: ”Arktisuuden mahdollisuudet liikenteen tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa”.

Seminaarin työryhmätyöskentelyssä ryhmässä otettiin esille myös Arktinen SHOK eli Strategisen huippuosaamisen keskittymä. Olisi tärkeä, että nyt arktisen innoituksen edetessä todella muistettaisiin mikä on yritysten merkitys kokonaisuudessa, etenkin pienten, so. 1-4 hengen yritysten, joihin karkeasti noin puolet kaikista uusista työpaikoista on syntynyt noin viimeisen kymmenen vuoden aikana ja loputkin pk-yrityksiin. Vaikka suurempien yritysten rooli vetureina ja pk-yritysten verkotuksen kohteena on tärkeä, pienten yritysten roolia kokonaisuudessa innovaatioiden luojana ja verkostojen tärkeinä toimijoina ei saisi unohtaa. Helposti käy niin, että ”leipäpapit” lähtevät liikkeelle erilaisista tutkimuslaitoksista, kun rahaa on jaossa uuden mantran myötä, vaikka tällä hetkellä tai hetki sitten eivät muuten olisi uskoneet ”arktiseen asiaan”.

On siis varmistettava, että tutkimus ei ratko vain omia rahoituksen pullonkaulaongelmia arktisessa teemassa ensisijaisesti vaan etenkin  arvoketjujen ongelmia ja ympäristön haasteita ja kaivaa ja tukee jo keksittyjä keksintöjä ja edistää niiden markkinoille pääsyä. Nyt jo on havaittavissa hiukan liiaksi vanhan paradigman mukaista ajattelua, kun yritetään työntää yliopistojen kautta arktista teemaa eteenpäin ja vasta vaiheessa kaksi katsotaan tarvittavan yrityksiä enemmän. Vuorovaikutus tutkimuksen, pk-yritysten ja suuryritysten kanssa pitää olla jatkuvaa. SHOKien ja yliopistojen sekä muiden tutkimuslaitosten ”tehtävä saadaan haltuun ammattimaisella vuorovaikuttavalla ennakointiosaamisella”.

Aiheesta myös seuraavissa:

1. “Uusi pohjoisen maantiede”, Fintripin aiempi seminaari-info.

Yrjö Myllylä, RD Aluekehitys Oy:

2. Liikennepoliittisen selonteon kommentointi arktisuuden näkökulmasta eduskunnan tulevaisuusvaliokunnassa 9.5.2012

3. Arktisen kuljetus-, energia- ja ympäristöteknologian tutkimus- ja kehittämisohjelma.

4. Koillisväylään liittyviä artikkeleita ja muuta materiaalia

5. Koillisväylän ja sen käytön ennakointi vaatii perusteellista tutkimusta

6. Arktisen meriteknologian ennakointitutkimus valmistumassa

Muita arktisen teema-alueen artikkeleita ja väitteitä – mm.

7. “Pohjoisuus yhdistää suomalaiset”.

RD Aluekehitys Oy osaa tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin soveltamisen liikennejärjestelmäkysymyksiin, ks. ja ehdota yhteistyötä:

8. Liikennejärjestelmäsuunnittelu tulevaisuudentutkimuksen lähtökohdista.

Ks. myös

9. Maailman ensimmäinen kansainvälinen talvipyöräilykonferenssi Oulussa 13.-14.2013 hakee yhteistyökumppaneita.

10. Liikennejärjestelmä kaupungin menestystekijänä.

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.