Suomen ja Luoteis-Venäjän matkailun kehittäminen osana Pohjois-Euroopan matkailua

HANKEAIHIO (Uusi avaus)

II  Arktisen osaamisen ohjelma

Aluekehitys & strategiat

Suomen ja Luoteis-Venäjän matkailun kehittäminen osana Pohjois-Euroopan matkailua  (24).

Maailmalla on Karibian meren ja Välimeren suuralueet, joihin ihmiset pyrkivät matkustamaan. Näistä poikkeaa Pohjois-Eurooppa, jossa mielenkiinnon kohteena on nimenomaan pohjoisuus. Karibian meren tapaus osoittaa, että matkailu alueella on kasvanut maailman keskimääräistä matkailun kasvua nopeammin ja taustalla on usean valtion välinen sopimus matkailun kehittämisestä. Myös suomalaiset ovat eläneet tästä mm. risteilyalusten toimittamisen muodossa. Esimerkiksi Suomen Lapissa käy jatkuvasti ihmisiä muutamana päivän matkalla tutustumassa pohjoiseen. Jotkut matkailijat käyvät samalla kertaa esimerkiksi Pohjois-Norjassa. Matkailijat voisivat ottaa myös Venäjän pohjoisosat kohteekseen, mikäli se olisi teknisesti mahdollista. Keskeinen tekijä on viisumikysymysten helpottaminen (huomaa mm. juuri alkanut kokeilu Helsinki-Pietari risteilymatkustajien viisumivapaudesta). Pitkällä tähtäimellä viisumivapaus vaikuttaisi luontevimmalta ratkaisulta. Matkailu täytyy nostaa Pohjois-Euroopan valtioiden asialistalla muiden tärkeiden kysymysten joukkoon. Pohjois-Eurooppaa on kehitettävä yhteisenä matkailullisena alueena. Viime mainittu näkemys on myös kirjattu eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kannanottoon, joka julkistettiin valiokunnan Venäjä-skenaariot 2030 -raportin tiedotustilaisuudessa 20.5.2010. Matkailun kehittäminen voi olla myös ratkaiseva avain muiden alojen yhteistyön lisäämiselle.

Lähde:

Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinominsteriö, alueiden kehittäminen, 43/2010.

<http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf>. <https://rdaluekehitys.net/2013/05/30/aluekehitys-rd-julkaisuesittely-arktinen-ja-itameren-kasvualue-suomen-intressien-polttopisteessa/>

Implementointi ja seuranta

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta hyväksyi kannanoton julkilausumakseen Sopimusten Venäjä 2030 työn yhteydessä (ks. valiokunnan kannanotot raportin alussa)

Myllylä, Yrjö (2010). Murmanskin alueen merkityksen kasvu energiataloudessa ja logistiikassa luo mahdollisuuksia myös Suomen yrityksille. Teoksessa Kuusi, Osmo, Paula Tiihonen & Hanna Smith 2010: Sopimusten Venäjä 2030. 161-170. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 3/2010.

<http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=gi29410111625283&cmd=download>

<http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/tuv032010murmansk>

Seudullisella tasolla Koillis-Suomessa seitsemän kunnan alueella on matkailua pyritty kehittämään osana Pohjois-Eurooppaa

Myllylä, Yrjö & Mika Perttunen (2011). Koillis-Suomen elinkeinostrategia 2011-2015.  121 p. Koillis-Suomen kehittämiskeskus Naturpolis Oy / Koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO. <http://www.naturpolis.fi/dynamic/Nettiversio_Koillis-Suomen_elinkeinostrat.pdf>

 

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.