Uusi suomalainen kaivosyhtiö Helsingin ja Lontoon pörssiin

HANKEAIHIO (Uusi avaus)

II  Arktisen osaamisen ohjelma

Aluekehitys & strategiat

Uusi suomalainen kaivosyhtiö Helsingin ja Lontoon pörssiin – liikeideana olisi malminetsintä, kaivosoikeuksien hankinta Suomen ja Barentsin alueella ja kaivoslisenssien myynti (30).

Jos maailmantalous jatkaa kasvuaan, pohjoisten luonnonvarojen kysyntä todennäköisesti kasvaa. Olisikin syytä harkita suomalaisten oman roolin vahvistamista luonnonvarojen hyödyntämisessä Suomen omalla maaperällä nykyisten kymmenien ulkomaisten kaivosyhtiöiden lisäksi. Yksi perusteltu ratkaisu olisi pyrkiä kehittämään yhtiö[1] Helsingin ja Lontoon pörssiin, joka keskittyisi etsimään malmia,  hankkimaan kaivosoikeuksia, ja myymään lisenssioikeuksia hyödynnettäviin malmioihin.


[1] Tähän liittyen mm. Roberts ja Myllylä (1997-1998) ovat esittäneet hanke-esityksiä ja suunnitelmia mm. silloiselle kauppa- ja teollisuusministeriön Lapin piirille kuin myös itse ministeriöön.  Suunnitelman mukaan tuolloin Pomor-nimisen kehitysyhtiön kautta kuljettaisiin kohti listattavaa pörssiyhtiötä. Kansainvälinen hanke-ehdotus ”kaatui” tuolloin, ei kotimaisten tai ulkomaisten yrittäjien tuen puutteeseen vaan ainakin osittain siihen, että kaivostoiminta luettiin alkutuotannoksi ja ei tuettavaksi alaksi silloisessa tukipolitiikassa. Tuolloisen pohdinnan mukaan tärkeänä pidettiin, että käynnistysvaiheessa hankkeessa olisivat mukana alan substanssiosaajat Suomesta, yrityskehittäjät ja kansainvälisten pääomamarkkinoiden hallitsijat. Myös yhteyksiä Venäjän puolen kaivostoimintaan pidettiin tuolloin tärkeänä. Kansainvälinen institutionaalinen suurpääoma tulee mukaan vasta, kun sijoituspuitteet ovat riittävän pitkällä.

Lähde:

Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinominsteriö, alueiden kehittäminen, 43/2010.

<http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf>

Implementointi ja seuranta:

Asiantuntija-artikkeleita

  1. Kaivosverolle voi olla tuottoisampia ja kestävämpiäkin vaihtoehtoja
  2. Kauppalehti: “Pörssiin saatava lisää luonnonvarayrityksiä”
  3. Suomi elää tulevaisuudessa metsän lisäksi merestä ja maaperän rikkauksista
  4. Helsingin pörssiin tarvitaan rajallisia luonnonvaroja hyödyntäviä yrityksiä
  5. Kansainvälinen pääoma ja kaivostoiminta
  6. Uusi suomalainen kaivosyhtiö Helsingin ja Lontoon pörssiin – liikeideana olisi malminetsintä, kaivosoikeuksien hankinta Suomen ja Barentsin alueella, ja kaivoslisenssien myynti
  7. Soklin ja muiden ajankohtaisten kaivoshankkeiden edistäminen Pohjois-Suomessa

.

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.