Arktiset öljyntorjunta-alukset – innovaatioalustana Itämeri, kasvavat markkinat etenkin arktisessa

HANKEAIHIO (Uusi avaus, Kehittämistoimi, Nopea vaikutus)

III Inno + Suomi + Logistiikka – ratkaisut

Kustannuksia säästävät innovatiiviset järjestelmät ja teknologiat luonnonvarojen hyödyntämiseen – laivat, lastinkäsittelylaitteet, offshore-teknologia,  erikoisteräkset…

Arktiset öljyntorjunta-alukset – innovaatioalustana Itämeri, kasvavat markkinat etenkin arktisessa (40).

Yksi selvä suomalaisten erityismahdollisuus on arktiset öljyntorjunta-alukset. Kasvavat öljynkuljetysvolyymit Itämerellä ja arktisilla meri-alueilla vaativat yhä järeämpää öljyntorjuntakalustoa, jota tulisi mieluummin hankkia etupainotteisesti. Etenkin jäiden keskellä tehokas öljyntorjunta vaatii vielä kehitystyötä. Itämeren aluetta kannattaa pitää öljyntorjuntaratkaisujen kehitysalustana. Se turvaa Suomen ja muiden Itämeren alueiden ympäristöä. Näitä ratkaisuja voidaan myydä pohjoisen Jäämeren alueelle. Suomen valtio tai muut toimijat voisivat toimia innovatiivisten tilauksien edistäjinä alan yrityksiltä ja muilta toimijoilta käyttämällä esimerkiksi telakoille myönnettävää innovaatiotukea tarkoitukseen. Myös EU:lla voisi olla oma intressinsä arktisen öljyntorjuntateknologian ja ympäristönsuojelun edistämisessä ja siten myös hankkeiden osarahoituksessa.


Lähde:

Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinominsteriö, alueiden kehittäminen, 43/2010.

<http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf>

Seuranta ja implementointi:

Myllylä, Yrjö (2013). Arktisen meriteknologian ennakointi – Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta. 141 s. Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisuja 13/2013. <http://amtuusimaa.net/2013/06/01/arktisen-meriteknologian-ennakointi-loppuraportti/>

Arctech Helsinki Shipyard 8.11.2011: Arctech Helsinki Shipyardille jäätämurtavan innovatiivisen monitoimipelastusaluksen tilaus Venäjän liikenneministeriöltä

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 18 Yritykset ja toimialat, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.