Aurora Borealis –arktisen tutkimusaluksen tilauksen edistäminen

HANKEAIHIO (Uusi avaus, Kehittämistoimi, Nopea vaikutus)

III Inno + Suomi + Logistiikka – ratkaisut

Kustannuksia säästävät innovatiiviset järjestelmät ja teknologiat luonnonvarojen hyödyntämiseen – laivat, lastinkäsittelylaitteet, offshore-teknologia,  erikoisteräkset…

Aurora Borealis –arktisen tutkimusaluksen tilauksen edistäminen (42).

Arktisilla alueilla on alueita, jotka ovat myös muiden kuin arktisen alueen rantavaltioiden hyödynnettävissä. Tämä lisää osaltaan tutkimuksellista mielenkiintoa alueeseen monien maiden keskuudessa.  Arktisen Aurora Borealis -tutkimusaluksen rakentamiskustannusten on arvioitu olevan 650-700 miljoonaa euroa. Tilauspäätös pitäisi tehdä vuonna 2010 (STT/Turun Sanomat 21.4.2009). Vastaavantyyppinen reilut 100 miljoonaa euroa maksava Antarktisen tutkimusalus Etelä-Afrikan ympäristöministeriön tilaamana on tilattuna STX Europen Rauman telakalta ja sen arvioidaan työllistävän noin 600 ihmistä vuodeksi (Seppälä 2009). Aurora Borealis –tutkimusaluksen työllistämisvaikutukset olisivat huomattavat. Olisi tärkeää, että Suomi olisi täysimääräisesti mukana tässä hankkeessa. Saksan opetus- ja tutkimusministeriö on hankkeen ydinpartnereita. Muita osallistujia ovat Venäjä, Norja, Hollanti, Italia, Ranska, Bulgaria, Romania ja Belgia. Espanja ja Tanska ovat olleet kiinnostuneita hankkeesta. Suomalaiset ovat osallistuneet laivan suunnitteluun, mutta esimerkiksi lehtitietojen mukaan suomalaiset eivät ole vielä päättäneet sitoutumisesta itse hankkeeseen. Esimerkiksi Saksan on kaavailtu maksavan 30 % laivan kustannuksista ja osallistuminen hankkeeseen näin ollen velvoittaisi laivan valmistamiskustannuksiin osallistumista.  Laivansuunnittelun lisäksi Suomen kannattaisi osallistua hankkeen rahoittamiseen ja sillä tehtävään tutkimukseen, ja näin luoda osaltaan paremmat edellytykset vaikuttaa päätöksentekoon laivatilauksen edistämisessä Suomeen.


Lähde:

Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinominsteriö, alueiden kehittäminen, 43/2010.

<http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf>

Seuranta ja implementointi:

Myllylä, Yrjö (2013). Arktisen meriteknologian ennakointi – Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta. 141 s. Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisuja 13/2013. <http://amtuusimaa.net/2013/06/01/arktisen-meriteknologian-ennakointi-loppuraportti/>

Aurora Borealis -alushankkeen kotisivut: http://www.eri-aurora-borealis.eu/

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.