Öljynkuljetuksen sukkula-alukset Koillisväylälle, myös valmistukseen kiinnittyminen

HANKEAIHIO (Kehittämistoimi, Nopea vaikutus)

III Inno + Suomi + Logistiikka – ratkaisut

Kustannuksia säästävät innovatiiviset järjestelmät ja teknologiat luonnonvarojen hyödyntämiseen – laivat, lastinkäsittelylaitteet, offshore-teknologia,  erikoisteräkset…

Öljynkuljetuksen sukkula-alukset Koillisväylälle, myös valmistukseen kiinnittyminen (43).

Suomalainen Aker Arctic Technology Oy on suunnitellut useita öljynkuljetusaluksia sukkulaliikenteeseen arktisilta öljykentiltä Murmanskiin, jossa öljyn jälleenlastaus suoritetaan suurempiin aluksiin. Tällä hetkellä  Murmansk-vuonoon ankkuroitu Belokamenka-jättitankkeri toimii keskeisenä jälleenlastausöljyterminaalina ennen kuin kiinteät rakenteet rakentuvat todennäköisesti Murmansk-vuonon rannalle. Ensimmäiset öljynkuljetuksen sukkula-alukset valmistuivat Varandein ja Murmanskin väliseen liikenteeseen vuonna 2008. Ensimmäinen Prirazlomnojen kentälle tarkoitettu alus valmistui syksyllä 2009. Näistä aluksista mm. viime mainittu on rakennettu Pietarin telakalla. Tällaisten erikoislaivojen kysyntä on kasvava, uusi trendi. Uusia mahdollisuuksia on mm. Stokmanin kaasukenttä, Dolginskaya ja Yamal (Niini 2008). Kärkenä toimii alan laivakonsepteja suunnittelevat huippusuunnittelutoimistot – kuten juuri mainittu Aker Arctic Technology Oy – jotka tarvitsevat kumppanikseen muita insinööritoimistoja. Suomalaiset ovat kuitenkin olleet hitaita reagoimaan arktisiin hankkeisiin ja yhteistyökumppanit ovat siksi olleet usein ulkomaisia, vaikka täällä toimivien veturiyritysten, suunnittelutoimistojen,  näkökulmasta yhteistyö olisi muutoin luontevaa Suomessa toimivien toimijoiden kanssa. Suomalaisten tulisi arvioida omat mahdollisuudet myös näiden laivojen rakentamiseksi  Suomessa.


Lähde:

Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinominsteriö, alueiden kehittäminen, 43/2010.

<http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf>

Seuranta ja implementointi:

Myllylä, Yrjö (2013). Arktisen meriteknologian ennakointi – Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta. 141 s. Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisuja 13/2013. <http://amtuusimaa.net/2013/06/01/arktisen-meriteknologian-ennakointi-loppuraportti/>

Prirazlomnojen öljykenttä, Wikipediassa: http://en.wikipedia.org/wiki/Prirazlomnoye_field

Advertisement
Kategoria(t): 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 15 Kaupunkiseudut, 18 Yritykset ja toimialat, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.