Energiansäästöteknologian toimittaminen ja käyttöönoton edellytysten luominen

HANKEAIHIO (Kehittämistoimi)

III Inno + Suomi + Logistiikka – ratkaisut

Ympäristöratkaisut

Energiansäästöteknologian toimittaminen ja käyttöönoton edellytysten luominen (56).

Venäjällä energian hinta mm. sähkön ja maakaasun osalta on ollut tuettua. Näiden hinta on kuitenkin lähentynyt Neuvostoliiton hajottua subvention vähetessä markkinahintoja ja  tämä kehitys jatkuu myös lähivuosina (Myllylä 2007, 2008; Brunstad 2004). Vauhti riippuu osittain poliittisista päätöksistä ja mm. Venäjän WTO-jäsenyyden aikataulusta. Energiansäästöteknologian kysyntä kasvaa energian hinnan noustessa Venäjällä. Yksi lupaavimmista teknologian toimittamisen mahdollisuuksista suomalaisten kannalta onkin juuri energiansäästöön liittyvä osaaminen ja teknologia, joka on muutoinkin Suomessa yksi työllistävimmistä ympäristö- ja energiaklusterin lohkoista lähivuosina (jätteiden ja uusiutuvien energiamuotojen lisäksi, ks. Myllylä 2005: 32-33). Esimerkiksi erilaiset mittarit ja säätölaitteet voisivat olla yksi tuotealue monen muun potentiaalisen teknologian lisäksi. Aiheeseen liittyy Venäjällä myös erilaisia ohjelmia (esim. Oikarinen 2010). Olisikin arvioitava ja ennakoitava energiansäästöteknologian käyttöönottoa ja suomalaisten mahdollisuuksia esimerkiksi eri ELY-maakunta- ja seutukunta-alueille omat mahdollisuusprofiilit hakien.


Lähde:

Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinominsteriö, alueiden kehittäminen, 43/2010.

<http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf>

Seuranta ja implementointi:

Myllylä, Yrjö (2013). Arktisen meriteknologian ennakointi – Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta. 141 s. Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisuja 13/2013. <http://amtuusimaa.net/2013/06/01/arktisen-meriteknologian-ennakointi-loppuraportti/>

Advertisement
Kategoria(t): 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.