Hiilidioksidin talteenotto öljyn- ja kaasuntuotannossa

HANKEAIHIO (Uusi avaus)

III Inno + Suomi + Logistiikka – ratkaisut

Ympäristöratkaisut

Hiilidioksidin talteenotto öljyn- ja kaasuntuotannossa (55).

Ilmastonmuutosta tuottavan hiilidioksidipäästöjen merkittävä aiheuttaja on fossiilisten polttoaineiden käyttö. Ydinkysymykseksi nousseekin, että onnistutaanko hiilidioksidi ottamaan talteen etenkin öljyn ja kivihiilen tuotannossa ja käytössä. Koko Luoteis-Venäjän positiivinen kehityskuva perustuu keskeisesti siihen, että fossiilisten polttoaineiden hinta säilyy niiden kysynnästä johtuen korkealla ja uusia tuotantolähteitä otetaan käyttöön. Suomalaisten onkin mietittävä omaa rooliaan ja mm. tutkimuksen ja tuotekehittelyn painopistettä hiilidioksidipäästöjen talteenotossa. Voisiko se liittyvä jollakin tapaan arktisiin alueisiin ja niiden öljy- ja kaasuntuotannossa syntyvien päästöjen hallintaan. Tässä työssä mm. norjalaiset voisivat olla keskeinen yhteistyökumppani mm. heidän kokemustensa vuoksi hiilidioksidin tallentamiseksi merenpohjaan vanhoihin öljynpumppauskohteisiin. Talteenotto lisäksi voisi mahdollistaa öljykenttien tehokkaamman hyödyntämisen (hiilidioksidin luoman paineen avulla).


Lähde:

Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinominsteriö, alueiden kehittäminen, 43/2010.

< https://rdaluekehitys.net/2013/05/30/aluekehitys-rd-julkaisuesittely-arktinen-ja-itameren-kasvualue-suomen-intressien-polttopisteessa/>

Seuranta ja implementointi:

Myllylä, Yrjö (2013). Arktisen meriteknologian ennakointi – Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta. 141 s. Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisuja 13/2013. <http://amtuusimaa.net/2013/06/01/arktisen-meriteknologian-ennakointi-loppuraportti/>

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 18 Yritykset ja toimialat, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.