Ilmansaasteiden hallinta- ja kierrätysteknologiat, mm. Kuolan kaivoskaupungit ja lämmityslaitokset

HANKEAIHIO (Kehittämistoimi, Nopea vaikutus)

III Inno + Suomi + Logistiikka – ratkaisut

Ympäristöratkaisut

Ilmansaasteiden hallinta- ja kierrätysteknologiat, mm. Kuolan kaivoskaupungit ja lämmityslaitokset (53).

Pohjoisen Venäjän ilmansaasteongelmat on tiedetty valtaisiksi ja esimerkiksi luonto on kuollut muutamien kaivospaikkakuntien ympärillä. Ihmisten elinaikaodote on lyhyt monilla paikkakunnilla. YK:n raportin mukaan noin  40 000 ihmistä Venäjällä kuolee vuosittain ilmansaasteisiin (STT 25.4.2010). Syynä pidetään etenkin öljynjalostamoita ja asutuskeskusten läheisyydessä sijaitsevia voimalaitoksia. Jos kehityssuunta jatkuu, uhka ekojärjestelmälle on suuri. Suomella on merkittävää ilmansaasteiden hallintaosaamista ja paljon työtä onkin tehty mm. lähialueyhteistyön puitteissa. On edelleen jatkettava yhteistyötä ja pyrittävä myös suomalaisen teknologian suurempaan omaehtoiseen myyntiin. Venäjän kaivos- ja muut yhtiöt ovat myös kansainvälistyessään yhä enemmän markkinoiden paineista valmiita sijoittamaan ympäristönsuojeluun.


Lähde:

Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinominsteriö, alueiden kehittäminen, 43/2010.

<http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf>

Seuranta ja implementointi:

Myllylä, Yrjö (2013). Arktisen meriteknologian ennakointi – Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta. 141 s. Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisuja 13/2013. <http://amtuusimaa.net/2013/06/01/arktisen-meriteknologian-ennakointi-loppuraportti/>

Advertisement
Kategoria(t): 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 15 Kaupunkiseudut, 18 Yritykset ja toimialat, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.