Öljyntorjuntateknologia jääolosuhteissa, uudet innovaatiot

HANKEAIHIO (Uusi avaus)

III Inno + Suomi + Logistiikka – ratkaisut

Ympäristöratkaisut

Öljyntorjuntateknologia jääolosuhteissa, uudet innovaatiot (52).

Selvä uusi ja kasvava trendi on öljynkuljetus arktisissa, etenkin jääolosuhteissa. Suuren öljyonnettomuuden varalle ei ole riittävää teknologiaa edes Suomenlahdella. Olisi perusteltua suomalaisina ohjelmallisesti ja pitkäjänteisesti panostaa voimakkaasti arktiseen öljyntorjuntateknologiaan. Tämä vahvistaisi ja loisi alalle uusia yrityksiä, joiden markkinat olisivat monin osin myös maailmanlaajuiset.  Olisi tarvetta mm. uudenlaisille teknologisille tuotteille, jotka voisivat paikallistaa öljyn ja kerätä sitä tehokkaasti jäiden alta. Öljy pyrkii kerääntymään myös railoihin ja olisi arvioitava millaista kalustoa railojen rakentaminen ja siitä öljyn kerääminen tarvitsee suuremmissa öljyonnettomuuksissa (Helsingin pelastuslaitos / Henry Myllylän haastattelu 14.4.2010). Olennaista on, että Suomenlahti luonnollisena jäätyvänä alueena muodostaa koelaboratorion. Valtion ja muiden toimijoiden tulisikin nähdä Suomenlahdelle hankittava öljyntorjuntakalusto samalla tuotekehitystyönä. Näille tuotteille voi löytyä myöhemmin laajemmat markkinat mm. arktisen Jäämeren alueelta. Suomenlahden kehittyminen maailman tärkeimpien öljynkuljetuskäytävien joukkoon luo todellisia mahdollisuuksia myös pohjoisen alueen ulkopuolella suomalaisen osaamisen vientiin. Esimerkiksi Meksikon lahden British Petroleumin öljykatastrofi huhtikuussa 2010 johti suureen öljyntorjuntakalusteiden kysyntään.  Porvoossa toimiva maailman johtava öljyntorjuntakaluston ja tarvikkeiden toimittaja Lamor toimii yli 50 maassa ja osallistuu mm. Meksikonlahden öljyntorjuntaan merkittävillä kalustotoimituksilla. Yritys pyrkii kehittämään maailmanlaajuista palveluverkostoaan (STT 3.5.2010). Yritys tavoittelee myös arktisia markkinoita (www.finnvera.fi, 23.5.2010) Mm. on seurattava Meksikonlahden öljyonnettomuuden johdosta annettavia uusia viranomaissuosituksia ja pyrittävä reagoimaan suosituksiin teknologiaa kehittämällä. Ympäristön turvaaminen on myös kalastuksen ja kalakantojen turvaamiseksi tärkeää. Maailman kalakantojen romahtaessa arktisen alueen kalakantoihin kohdistuu kasvavaa kysyntää. Jo nyt alueen kalakannoilla on suuri merkitys Venäjän ja Euroopan kalan tuotannossa.


Lähde:

Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinominsteriö, alueiden kehittäminen, 43/2010.

<http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf>

Seuranta ja implementointi:

Myllylä, Yrjö (2013). Arktisen meriteknologian ennakointi – Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta. 141 s. Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisuja 13/2013. <http://amtuusimaa.net/2013/06/01/arktisen-meriteknologian-ennakointi-loppuraportti/>

AMTE-HANKE 4: Öljyn kylmässäkäyttäytymisen tutkimus / Öljyntorjunnan teknologian kehittämisen jäälaboratorio ja koulutuskeskus   Posted on kesäkuu 1, 2013

Jäätämurtavan monitoimipelastusaluksen rungonkoonti alkanut Helsingissä – aluksen on tilannut Venäjän liikenneministeriö Posted on heinäkuu 3, 2013

Meriteollisuuden kilpailukykytyöryhmän mietintö vs. AMTE-hankkeen suositukset, Posted on kesäkuu 29, 2013

Advertisement
Kategoria(t): 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 18 Yritykset ja toimialat, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.