Jätehuoltoratkaisut

HANKEAIHIO (Kehittämistoimi, Nopea vaikutus)

III Inno + Suomi + Logistiikka – ratkaisut

Ympäristöratkaisut

Jätehuoltoratkaisut (58).

Pohjoisen ulottuvuuden kumppanuusohjelmassa on jo aiemmalla sopimuskaudella kiinnitetty huomiota ympäristökysymyksiin ja Pietarin vuonna 2005 avattua jätevedenpuhdistamoa pidetään yhteistyön keskeisimpänä tuloksena. Metsäteollisuuden ja muun teollisuuden vuoksi mm. jäteveden käsittelyjärjestelmät on kehittynyt Suomessa vientituotteeksi. Jatkossakin jätevesi- ja myös puhtaan veden kysymykset ovat tärkeitä ja monin paikoin vielä ratkaisematta mm. Venäjällä ja nousevat uusina kysymyksinä kehittyvissä arktisissa taajamissa. Myös muuhun, kuten yhdyskuntajätehuoltoon tullaan kiinnittämään etenkin Venäjällä entistä enemmän huomiota. Suomi on asiassa askeleen edellä ja voi viedä monenlaista teknologia- ja konseptiosaamista. Suomi itsekin joutuu kehittämään jätehuoltokonseptejaan mm. EU:n direktiivien vuoksi ja sulkemaan kaatopaikkojaan ja hyödyntämään jätteet entistä paremmin energiana ja kehittämään tarkoitusta varten uutta teknologiaa. Kotimaiset tilaukset on nähtävänä myös innovatiivisina tuotekehitystilauksina ja on perusteltua siten tarvittaessa myös antaa niille jonkinlaista yhteiskunnan tukea (innovatiiviset julkisen sektorin tilaukset voivat olla joskus jopa tehokkaampi tuotekehitystapa kuin esimerkiksi pelkän teknologian kehittämisen tukeminen). Näin Suomi voi pitää etumatkaa ja toimia jätehuoltokysymyksissä keskeisenä teknologia- ja konseptiosaajana ja viejänä tulevaisuudessa. Olisi lisäksi perusteltua erikseen arvioida arktisilla öljyn- ja kaasuntuotantoalueilla ja tuotantoaluksilla tarvittavia  ratkaisuja ja tässä yhteistyö mm. pohjoissuomalaisten toimijoiden sekä mm. risteilyalus- ja offshore-teollisuuden ja mm. Kemiran kanssa voisi olla harkinnan arvoista (mm. kokemukset suljetuista järjestelmistä, joissa jätteet kierrätetään).

TEM 43,2010

Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessaä, TEM 43,2010

 


Lähde:

Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinominsteriö, alueiden kehittäminen, 43/2010.

<http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf>

Seuranta ja implementointi:

Myllylä, Yrjö (2013). Arktisen meriteknologian ennakointi – Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta. 141 s. Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisuja 13/2013. <http://amtuusimaa.net/2013/06/01/arktisen-meriteknologian-ennakointi-loppuraportti/>

Advertisement
Kategoria(t): 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.