Malminkuljetusalukset, myös valmistukseen kiinnittyminen

HANKEAIHIO (Kehittämistoimi, Nopea vaikutus)

III Inno + Suomi + Logistiikka – ratkaisut

Kustannuksia säästävät innovatiiviset järjestelmät ja teknologiat luonnonvarojen hyödyntämiseen – laivat, lastinkäsittelylaitteet, offshore-teknologia,  erikoisteräkset…

Malminkuljetusalukset, myös valmistukseen kiinnittyminen (44).

Vuonna 2006 valmistui Akerin Helsingin telakalla (nykyinen STX Europe) ensimmäinen uudentyyppinen malminkuljetusalus Koillisväylän liikenteeseen. Alus pystyy kulkemaan itsenäisesti jäissä ilman jäänmurtajan apua mm. suomalaisen alun perin 1990-luvun alussa kehitetyn voimansiirtojärjestelmä-innovaation vuoksi, jossa keskeistä on mm. kääntyvät potkurit ja laivan mahdollisuus kulkea paksua jäätä murtaessaan perä edellä. Laivaan liittyviä innovaatiota on myös se, että malmin kuljetus tapahtuu konteissa, mikä mahdollistaa malmin kuljetuksen toiseen suuntaan,  toiseen suuntaan voidaan kuljettaa esimerkiksi investointitavaroita. Vastaavia aluksia tilattiin tämän jälkeen lisää neljä kappaletta, mutta Suomen telakoiden tuolloin kiireellisen risteilyalusten toimittamisen vuoksi nämä jatkotilaukset päätettiin ohjata Akerin Saksan telakalle. Saksassa valmistettavien vastaavien laivojen tuotannossa suomalaisille toimijoilla on kuitenkin keskeinen rooli mm. Azipod®-voimansiirtojärjestelmien tuotannossa. Suomalaisten tulisikin arvioida mahdollisuuksia myös jatkossa osallistua malminkuljetusalusten toimittamiseen myös Suomessa, vaikka tärkeimpänä tavoitteena voidaan pitää, että suunnitteluosaaminen ja laivojen keskeinen teknologiaosaaminen (kuten voimansiirtojärjestelmät) kehittyisi ja työllistäisi Suomessa.


Lähde:

Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinominsteriö, alueiden kehittäminen, 43/2010.

<http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf>

Seuranta ja implementointi:

Myllylä, Yrjö (2013). Arktisen meriteknologian ennakointi – Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta. 141 s. Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisuja 13/2013. <http://amtuusimaa.net/2013/06/01/arktisen-meriteknologian-ennakointi-loppuraportti/>

AMTE-HANKE 13: Meri- ja kaivosteollisuuden yhteisten mahdollisuuksien etsiminen

Advertisement
Kategoria(t): 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 18 Yritykset ja toimialat, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.