Lentoyhteydet Murmanskiin ja Pohjoiskalotin alueelle

HANKEAIHIO (Uusi avaus, Kehittämistoimi, Nopea vaikutus)

IV Logistiikka + Suomi – yhteydet ja infra

Lentoyhteydet Murmanskiin ja Pohjoiskalotin alueelle (67).

Myös lentoyhteydet ovat heikentyneet viime vuosina parhaimmista 1990-luvun keskivaiheen jälkeisistä vuosista. Suoria lentoja ei ole viime vuosina ollut Pohjois-Suomesta Murmanskiin tai Arkangeliin, kuten tuolloin oli, eikä liioin Helsingistä mainittuihin kaupunkeihin, kuten oli Murmanskiin 1990-luvulla. 1990-luvulla yksi peruskuorman antajista rahdin ja pienten liikematkustusryhmien lisäksi olivat turistit, kun amerikkalaiset matkanjärjestäjät käyttivät yhteyksiä säännöllisesti kalastusmatkailussa Murmanskin lohijoille pääasiassa amerikkalaiset kohderyhmänä. Lentoyhteyksiä onkin pyritty käynnistämään uudelleen vuoden 2008 Success in the North –projektin Helsingissä pidetyn Murmansk seminaarin ”julkilausuman” jälkeen. Luontevat suorat lentoyhteydet Suomesta alueelle ovat käytännössä välttämättömiä yhteistyön näkökulmasta. Mm. Barentsin Euroarktisen liikennealueen BEATA[1]:n sihteeri Martti Miettisen antama asiantuntijapalautteen mukaan tulisi perustaa myös Pienlentokoneisiin perustuva henkilöliikennejärjestelmä Kalottialueelle: ”Eräs keskeisimmistä yhteistyön esteistä on rajanylittävän henkilöliikenteen hitaus ja kalleus. USA:ssa on kehitteillä aivan uuden tyyppinen järjestelmä, mikä on yhdistelmä taksi- ja linjaliikenteestä. Se on tarkoitettu hyvin vähäisille henkilövirroille pienten lentoasemien välille. Tästä voisi kehittää toimivan mallin myös Kalottialueelle (ml. Ruotsi, Norja ja Luoteis-Venäjä).”

Oulu pyrkii olemaan Pohjois-Kalotin lentoliikenteen keskus. Yhteydet Murmanskiin vielä puuttuvat vuonna 2013.

Oulu pyrkii olemaan Pohjois-Kalotin lentoliikenteen keskus.  Kuvassa lentokone laskeutumassa Ouluun, taustalla näkyy Hailuodon saari. Jatakoyhteydet Oulusta Murmanskiin vielä puuttuvat vuonna 2013. Kuva, tekijä.


[1] Barents Euro-Arctic Transportation Area, ks. lisätietoja www.barentsinfo.fi/beata/


Lähde:

Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinominsteriö, alueiden kehittäminen, 43/2010. <http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf>

Ks. myös:

Myllylä, Yrjö & Pekka Iikkanen (1991). Lentoliikennetutkimus. Liikenne 3/1991, 18-20.Liikennesuunnittelun Seura Ry.

Ks. myös:

Myllylä, Yrjö (2013). Logistisilla ratkaisuilla on tuettava tulevaisuuden klustereiden kehittymistä. Liikenteen suunta 2/2013. Liikennevirasto. <http://www.liikenteensuunta.fi/fi/artikkelit/profile/logistisilla-ratkaisuilla-on/>

Myllylä, Yrjö (2013). Arktisen meriteknologian ennakointi – Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta. 141 s. Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisuja 13/2013. <http://amtuusimaa.net/2013/06/01/arktisen-meriteknologian-ennakointi-loppuraportti/ >

Myllylä, Yrjö & Oleg Andreev & Vesa Rautio (2013). Development of the North-West Russia: Industrial, Social and Logistical Developments in Murmansk Oblast Evaluated by Delphi method. 91-104. In the book Andreev Oleg & Vesa Rautio (edit.) (2013): Venäjän pohjoinen ja Pohjois-Eurooppa. (Published in Russia by Russian language)

Myllylä, Yrjö & Vesa Rautio & Oleg Andreev (2013). Futures Scenarios for Murmansk Oblast: Where are the Hubs and Gateways of Development. 105-126. In the book Andreev Oleg & Vesa Rautio (edit.) (2013): Venäjän pohjoinen ja Pohjois-Eurooppa. (Published in Russia by Russian language)

Myllylä, Yrjö (2011). The North-East Passage is already a fact. Baltic Rim Economies 31.5.2011, Bimonthly Review 2/2011, 38. Expert Article 765. <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/bre310511>

Myllylä, Yrjö (2010). Murmanskin alueen merkityksen kasvu energiataloudessa ja logistiikassa luo mahdollisuuksia myös Suomen yrityksille. Teoksessa Kuusi, Osmo, Paula Tiihonen & Hanna Smith 2010: Sopimusten Venäjä 2030. 161-170. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 3/2010. <http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=gi29410111625283&cmd=download> <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/tuv032010murmansk>

Myllylä, Yrjö (2010). The Development of Murmansk Region in the light of three scenarios. In the book: Nysten-Haarala, Soili & Katri Pynnöniemi (eds.) (2010). Russia and Europe: from mental images to business practices. Papers from the VII International Conference of Finnish Russian and East European Studies and other writings Kotka, Finland 2010 Publications of Kymenlaakso University of Applied Sciences. Series B. Research and Reports. No: 65. 61-79. <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/kyamk2010> <https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/32599/Kyamk_B65_nettiversio.pdf?sequence=1>

Myllylä, Yrjö (2009). Luoteis-Venäjän taloudellinen kehitys ja Pohjois-Suomen mahdollisuudet. Presentation in De Urbe Uloa – Suomi Euroopassa seminar in Oulu 9.9.2009. University of Oulu, City of Oulu, Council of Oulu Region. State Provincial Office of Oulu, The Finnish Local Heritage Federation.  Suomen Kotiseutuliiton julkaisuja A:23.   < https://rdaluekehitys.files.wordpress.com/2012/04/suomieuroopassa2009-ymy.pdf>

Myllylä, Yrjö (2008). Murmanskin alueesta logistiikan ja energiateollisuuden keskus? Futura 2/2008. Tulevaisuuden tutkimuksen seura. 27-35.

Myllylä, Yrjö & Markku Tykkyläinen (2007). Murmanskin alue – kehityksen solmu ja hiipuva takamaa. Terra 119:1. 19-36.

Myllylä, Yrjö (2008). Industrial, Logistic and Social Future of the Murmansk Region – Summary of the Doctoral Dissertation by Yrjö Myllylä. 64 p. Publications of the Ministry for Foreign Affairs of Finland 3/2008. <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/uutiset/uutiset/ummurmanskkirja> Sponsored by Cargotec, Aker Arctic Technology, Finstaship, Lapland Chamber of Commerce, Municipality of Salla, Barents Group Ltd and Management & Transportation Experts Matrex Oy

Myllylä, Yrjö (2008). Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen tulevaisuus vuoteen 2025. 317 p. Publisher Oy Aluekehitys RD (Dissertation, print version). Sponsored by Ministry of Trade and Industry, Naturpolis Oy.

Luoma, Ossi & Myllylä, Yrjö (2003). Development of T&E Centre Services Promoting Exports and Internationalisation. 58 p. Ministry of Trade and Industry. Studies and Reports 2/2003. <http://julkaisurekisteri.ktm.fi/ktm_jur/ktmjur.nsf/All/D8A68F27C09FCF6FC2256CC300435F8C>

Luoma, Ossi & Myllylä, Yrjö (2001). Pk-yritysten kansainvälistymisprosessi. Menestys- ja kapeikkotekijät.  89 p. Tutkimuraportti, huhtikuu 2001. Kauppa- ja teollisuusministeriö, M&MC, RD Aluekehitys Oy.

Myllylä, Yrjö (1999): The Northern Dimension. The Finnish companies providing Services within New Northern Area – Developing clusters and services. 236 p. Ministry of the Interior, Ministry of Trade and Industry, Finnvera Ltd, Finpro, Government Institute for Economic Research. RD-Market Info Publications. Helsinki 1999.

Myllylä, Yrjö & Iikkanen, Pekka & Juntikka, Tuomo (1999). The Barents Euro-Arctic Corridor – The Development of Road Infrastructure from the viewpoint of Combined Transport. Present/Article IRF (International Road Federation) Regional Conference European Transport and Roads. Meeting the Challenges of the 21st century. Technical reports. 1999. 135-140.

Advertisement
Kategoria(t): 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 18 Yritykset ja toimialat, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.