Vaikutusselvitykset: Varsinais-Suomen asema Itämeren yhteysverkossa – RD Case

Itämeren alueen muuttuvat kuljetusmarkkinat  – Varsinais-Suomen asema Itämeren yhteysverkossa

Tavoitteena oli määritellä Varsinais-Suomen logistinen ja aluekehityksellinen asema eri skenaarioissa, joissa muuttujina olivat Pietarin uusi satama, E18-tie kokonaa moottoritienä ja Fehmarn Beltin kiinteyä yhteys Tanskan ja Saksan väölillä.

Aluekehityksen toteuttama hanke oli osa Viatek Oy:n konsultoimaa laajempaa selvitystä, jonka muut osat olivat kuljetusmarkkinoiden nykytilan analyysi sekä tavaraliikenteen mallintaminen ja ennustaminen. Itämeren alueella tapahtuu nytkin monia ilmiöitä, joiden vaikutuksia kannattaisi arvioida maakuntien kehitykseen ja ympäristöön.

.

RD Konsepti on kehitetty alunperin vaikutusselvitysten haasteiden ratkaisemiseen. Keskeinen varhaisvaiheen sovellus oli Varsinais-Suomen aseman tarkastelu muuttuvissa Itämeren liikenneolosuhteissa.

RD Konsepti on kehitetty alunperin vaikutusselvitysten haasteiden ratkaisemiseen. Keskeinen varhaisvaiheen sovellus oli Varsinais-Suomen aseman tarkastelu muuttuvissa Itämeren liikenneolosuhteissa.

.

Lähde: RD Aluekehitys Oy:n projektitiedote 1998.

***

Ks. myös

Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinominsteriö, alueiden kehittäminen, 43/2010.< http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf>

 1. Myllylä, Yrjö (2002). Delfoi-menetelmä on tulevaisuuden tutkimuksen väline. Impakti, Lehti ympäristövaikutusten arvioinnista, 1/2002. 12-13.<http://yrjomyllyla.files.wordpress.com/2012/07/yvadelfoi-impakti-1213.pdf>
 2. Myllylä, Yrjö (2000). Pohjois-Eurooppaa palvelevat yritykset Suomessa – tutkimushankkeen esittely. Liikkeenjohdon osaamisen lehti PKT.fi 1/2000.
 3. Myllylä, Yrjö (1999). Suomi Pohjois-Eurooppaa palveleva informaatioteknologian ja logistiikan osaamiskeskus. AlueIntegraattori 5/1999. <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/07_asiakkaat_ja_linkit/aipepys>
 4. Myllylä, Yrjö (1999). The Northern Dimension: Finnish Companies providing services within the new Northern Europe – Finland serving Northern Europe as a Centre of information technology and logistics expertise. Article/Bulletin for EU:s SME:s Forum 1999.
 5. Myllylä, Yrjö & Juntikka, Tuomo (1999). Centre to Improve transport links with NW Russia. Article in Report on Europe, Northern Dimension. Statistics Finland. 30-33. Vantaa 1999.
 6. Myllylä, Yrjö & Iikkanen, Pekka & Juntikka, Tuomo (1999). The Barents Euro-Arctic Corridor – The Development of Road Infrastructure from the viewpoint of Combined Transport. Present/Article IRF (International Road Federation) Regional Conference European Transport and Roads. Meeting the Challenges of the 21st century. Technical reports. 1999. 135-140.
 7. Myllylä, Yrjö (1999). Suomi Pohjois-Eurooppaa palveleva informaatioteknologian ja logistiikan osaamiskeskus. AlueIntegraattori 5/1999. <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/07_asiakkaat_ja_linkit/aipepys>
 8. Myllylä, Yrjö (1999): The Northern Dimension. The Finnish companies providing Services within New Northern Area – Developing clusters and services. 236 p. Ministry of the Interior, Ministry of Trade and Industry, Finnvera Ltd, Finpro, Government Institute for Economic Research. RD-Market Info Publications. Helsinki 1999.
 9. Myllylä, Yrjö (1998). Finnish companies providing services within Northern Europe – Potential sectors and development of services to promote their internationalisation. 107 p. Ministry of Trade and Industry. Studies and Reports 12/1998.
 10. Myllylä, Yrjö (1998). Nelostietä markkinoille. Tie- ja Liikenne 5-6/1998, 12-17. Suomen Tieyhdistys. <https://rdaluekehitys.net/2012/07/05/rd-aluekehitys-ja-nelostie-e75-ry/ >
 11. Myllylä, Yrjö (1997). Euroarktisen käytävän voimaa. Tie- ja Liikenne 5-6/1997, 20-22. Suomen Tieyhdistys.
 12. Myllylä, Yrjö (1996). Perämeren satamat osana Pohjois-Suomen ja Luoteis-Venäjän yhteysverkkoa. KIDE. Lapin yliopiston tiedotuslehti 7/1996, 16-18. (Ports of Northern Gulf of Bothnia on the part of Northern Finland and NW-Russias logistics network. Article in Kide 7/1996, University of Lapland.) <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/kide96> <http://ktm.elinar.fi/ktm_jur/ktmjur.nsf/All/C8052D63EBD2BE82C225672B0032121A>
 13. Myllylä, Yrjö & Iikkanen, Pekka (1995). The changing freight transport market in the Baltic Sea Area – The Position of Southwestern Finland in the context of the Baltic Sea Transport network. Ministry of Transportation, L23/1995. (Article also: Magazine Tie- ja Liikenne 5-6/1995 (Finland).<http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/tiejaliik95>
 14. Myllylä, Yrjö (1994). Hailuodon yhdyskuntakehitys lautta- ja kiinteäyhteysvaihtoehdoissa. Tie- ja Liikenne 10/1994, 21-23. Suomen Tieyhdistys. <http://yrjomyllyla.files.wordpress.com/2012/07/tie-ja-liikenne-10-1994.pdf>
 15. Nordenswan, Olli & Yrjö Myllylä & Jukka Reinikainen (1992). Matkalla Pietariin – E18 tien kansainvälinen kehittämisprojekti. 13 p. Analyysi- ja visiomuistio 12.11.1992. Tiehallitus, Viatek Tapiola Oy, Omnipress Oy.

Nelostievisio – RD Aluekehitys ja Nelostie E75 ry

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.