Vaasan ja Pohjanmaan SWOT

Mitkä olisivat Vaasan ja Pohjanmaan SWOT-tekijät? Asiaa kysyttiin juuri erään toimittajan taholta RD Aluekehitys Oy:n toimitusjohtajalta, johon haastatteluun hän teki muistilistan itselleen:

cropped-rd-ratkaisu3.jpg

Kuva. RD Aluekehitys yhdistää politiikka-Delfoin ja SWOTin. RD Aluekehityksen SWOT-analyysit ovat siten luotettavimpia kuin muiden tekemät. Politikka-Delfoi tarkoittaa, että SWOT-analyysin antajien intressi asiaan huomioidaan. Lisäks RD Aluekehitys jatkojalostaa SWOTit visioiksi,  strategioiksi ja toimenpidesuosituksiksi sekä hyödyntää myös muuta tausta-aineistoa, kuten vahvojen ennakoivien trendien analyysiä SWOTin tukena.

VAHVUUDET

1) Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö- Yhteen hiileen puhaltaminen
2) Yrittäjyys ja yrittäjyyden arvostus
3) Energiaosaaminen
4) Kaksikielisyys ja kontaktit Pohjoismaihin (suvaitsevaisuus uusille ajatuksille)
5) Keskus-maaseutu, alueiden sisäinen, esim. Vaasa-Seinäjoki vuorovaikutus
6) Yliopisto.

HEIKKOUDET
1) Vaasan ja sen merkityksen tuntemattomuus
2) Tieyhteydet VT3 Tampere-Vaasa, VT8 Vaasa-Oulu, VT8 Vaasa-Turku
3) Muutamat suuret yritykset hallitsevat taloutta, monipuolistamisen tarve
4) EAKR rahoituksen käyttö vain julkista sektoria tukevasti? (lähetin tiedustelun Pohjois-Pohjanmaan liittoon, katsotaan mitä vastaavat)

MAHDOLLISUUDET

1) Kasvukaupunki ja alue
2) Spinn offit
3) Jatkuva visioint ja ennakointi
4) Käytäväkehittäminen
5) LNG-kaasu
6) Merimoottorit (50 cm sylint) Vaasaan?
7) Arktisuus ja energia
8) EAKR rahan käyttö yrityksiä tukevasti
9) Oulun yliopiston ICT-kytkös (mm. älykkäät energiaverkot Oulusta ja portti arktisiin energiainvestointeihin).

UHKAT

1) Tieyhteydet eivät vastaa teollisuuden tarpeita
2) Tuudittautuminen menestykseen
3) Sääntely: EAKR
4) Wärtsilän siirtyminen ulkomaiseen omistukseen.

SWOT-STRATEGIAT (Lähde Luoma & Myllylä 2001)

 • Menestysstrategia: Vahvuudet+Mahdollisuudet
 • Kehittämisstrategia: Heikkoudet+Mahdollisuudet
 • Resurssointistrategia: Vahvuudet+Uhat
 • Eliminointistrategia: Heikkoudet+Uhat.

VAHVAT ENNAKOIVAT TRENDIT (SMARCTIC)

 • Raaka-aineiden hintojen nousu
 • Ilmaston muutos (lämpeneminen)
 • Resurssi- ja ekotehokkaiden systeemien kasvu
 • Biotalouden merkityksen kasvu
 • Arktiseen soveltuvien teknologisten ratkaisuiden kehittyminen
 • Kasvava ympäristötietoisuus
 • Venäjän geopoliittisten intressien siirtyminen pohjoiseen
 • Maailman yleisen mielenkiinnon kasvu pohjoista kohtaan.

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

 • Jatkuva ennakointi, TKTT:n jatkaminen (EU:n paras)
 • Käytävät kuntoon – käytävät yhdistävät, eivät mahtikäskyt
 • Matkailun kehittäminen ja hyvän ympäristön luominen (kävely ja pyöräily)
 • Spinn offit
 • Horisontaalinen klusteroituminen (kilpailijoilta oppiminen, viranomaiset ja yritykset suojelevat ja pyrkivät vain vertikaaliseen klusteroitumiseen)
 • Energia: Arktinen-kylmyys-energiainvest-LNG, Oulun yliopisto/TKI
 • EAKR-kulttuurin muutos.

NÄILLÄ MENNÄÄN. RD Aluekehitys Oy on käytettävissänne myös teidän alueen kehittämiseksi. Ota yhteyttä!: https://rdaluekehitys.net/…/vaasa-on-tulevaisuuden-kasvukau…/

_

Haastatteluartikkelia markkinoitiin lukijoita pyrittiin osallistamaan keskusteluun Pohjalaisessa 10.6.2015 seuraavasti

”Kyselyyn osallistuivat muun muassa Aalto-yliopiston taloustieteen professori Sixten Korkman, kokoomuksen tuore kansanedustaja Susanna Koski, tulevaisuudentutkija Yrjö Myllylä ja vaasalainen kirjailija Marko Hautala.”

Millaisena koet Vaasan seudun nykyisyyden ja tulevaisuuden?

Pohjalainen 11.6.2015, kasvukaupunki Vaasan SWOT: Vaasassa on tietynlainen kulttuuri, että viranomaiset jalkautuvat yrityksiin kyselemään asioita

Ks. myös

Vaasa on tulevaisuuden kasvukaupunki – voimmeko oppia siitä?

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 09 Länsi-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu Avainsana(t): , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.