RD Aluekehitys Oy:n toimitusjohtajan haastattelu, lukion yhteiskuntaopin harjoitustyö

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Mm. arktisen osaamisen hyväksi RD Aluekehitys Oy:n puitteissa työtä tehnyt toimitusjohtaja Yrjö Myllylä esitteli Oulussa marraskuussa 2014 Pohjois-Pohjanmaan elyn tilauksesta merihistorian suurinta moottoritilausta Venäjän Jamalin LNG-hankkeisiin liittyen. Vaikutukset näkyy myös Pohjois-Suomessa. 1 mrd tilaus merisektorille tuo 2,5 mrd Bkt:n kasvun. (Esittelypaikka Oulussa ns. NMKY-talon vieressä, jossa luennoitsija esitti 4- vuotiaana puosua.)

YRITYSHAASTATTELU

Haastattelin Oy Aluekehitys RD:n (Regional Development Ltd:n) yrittäjää ja Suomen yhteiskuntatieteiden tohtoria, Yrjö Myllylää, yrittämisestä. Sain siitä aikaan sivumäärältään 11 A4:sta mukaan lukien kannen, sisällysluettelon ja yrityksen esittelyn: toimialasta ja liikeideasta henkilökuntaan ja yrityksen tulevaisuuden näkymiin. Tähän otan siitä vain osan, jotka koen mielenkiintoisimmiksi ja keskeisimmiksi.

Ennen yrittäjäksi lähtemistä, tai ehkä olin jo lähtenyt, kun kävin muutamana päivänä yrittäjille suunnatussa koulutuksessa Espoossa”, Myllylä kertoo yrittäjäkoulutuksestaan. Hän kertoi kouluttajana olleen henkilön pitäneen itseään yrittäjänä sen perusteella, että kouluttaja oli rakentanut itselleen omakotitalon, mutta oli myös palvellut liike-elämää. Yhteiskuntatieteiden tohtori sanoo yrittämisen olevan itsessään koulu ja muistuttaa sananlaskusta: ”Työ tekijäänsä opettaa.” Yrittäjä kertoi tehneensä moraalisen valinnan työn puolesta. Hän piti oikeana, että tekee nuorena töitä eikä ala työttömäksi. Hän kertoo aina olleensa melko ahkera ja työtä pelkäämätön työntekijä ja työskennelleensä kesätöissä yrittäjien yrityksissä, kuten kauppapuutarhassa kuutena vuotena ja rakennuksilla. Näissä hän näki ja oppi yrittäjyyttä. Myllylä lainaa kauppapuutarhuri Valto Järvelän lausetta: ”Luja tahto vie läpi harmaan kiven.

Pienyrittäjä korostaa, että yrittäjällä pitää ennen kaikkea olla tahtoa yrittämiseen. Hän sanoo, ettei kannata lähteä yrittäjäksi ensisijaisesti vain rahan takia, vaan toteuttamaan ideaansa. Hänen mukaansa raha ja palkka eivät voi olla ykkössijalla yrittäjällä: ”Tyypillisen yrittäjän palkka jää pieneksi.”

Toisena hän korostaa uskoa. Myllylä sanoo, että mitä kovempi into, palo ja höyry, sen parempi, kunhan ei ota turhia riskejä velkarahalla, vaan perustaa toiminnan enemmän toteutuneeseen liikevaihtoon ja verkostoitumisen mahdollistamaan pieneen pääomaan. Hän mainitsee keskeisenä käsitteenä myös valinnan ja kertoo, että tekemällä valintoja, erikoistumalla, luodaan huippuosaamista ja luottamusta markkinoilla asiakkaiden saamiseksi. Myllylä sanoo yrittämisen olevan ennen kaikkea henkinen laji yrittämisen toimialasta riippumatta. Käytännöllisten vinkkien kysymistä hän suosittelee kysymään jo yrittämisen alkuvaiheessa ja paras tuki yrittäjälle on vertaistuki eli toinen yrittäjä. Hän sanoo yrittäjän olevan aina työllistetty, joten yrittäjän työllisyysnäkymät ovat hyvät ja lisää, että jo lyhytkin yrittämisen jakso on elämän perusasioita paljon opettavainen koulu.

Oy Aluekehitys RD:n työt ovat olleet projektitöitä ja tilaustöitä eli pääasiassa ovat sisältäneet tutkimuksia, mutta myös koulutuksia ja julkaisutoimintaa. Hyvänä puolena Yrjö Myllylä näkee nykyisessä työssään, yrittäjänä, riippumattomuuden tehdä sellaisia asioita, joilla uskoo olevan todellista merkitystä ja ”vääntömomenttia” yhteiskuntakehitykselle. Hän sanoo ettei ole tarvetta suojella rakenteita ja omaa asemaa, ja että on vapaus, mikä edellyttää myös vastuunottamista. ”Samalla kokee, että toiminnalla on merkitystä, vaikka oma toiminnan volyymi onkin ulkoisesti vähäistä.”

Yrjö Myllylä kertoo, että he pyrkivät pitämään nettisivustojaan ajan tasalla ja kirjoittamaan lehtiartikkeleita ajankohtaisista aiheista saadakseen näkyvyyttä yritykselle. Varhaisemmassa yrittämisen vaiheessa he satsasivat painotuotteisiin yrityksen esittelyssä. Tärkeimpänä lähtökohtana he kuitenkin pitävät henkilökohtaista kontaktia. Hän sanoo, että näissä kontakteissa voi esitellä osaamista ja referenssejä ja hakea yhteistyömahdollisuuksia, ja että myös koulutustilaisuudet toimivat esittelytilaisuuksina. Kokeilumielessä he ovat olleet myös Facebookissa. Heidän sivuja luetaan ja linkitetään myös muiden toimijoiden sivuille.

Tärkein sidosryhmä Oy Aluekehitys RD:lle on asiakkaat, kuten varmasti monelle muullekin. Yrittäjä joutuu jatkuvasti asioimaan myös yhteiskunnan viranomaisten kanssa, joista tärkein on ehkä veroviranomainen. Hän mainitsee myös kirjanpitäjän olevan tärkeä osa yrityksen henkilöstöä ja sidosryhmää ehkä myös. Yhteistyöyritykset tulevat myös esille, joiden kanssa toteutetaan projekteja.

Kysyin Myllylältä, kannustaisiko hän muita yrittämään ja miksi, johon hän vastasi: ”Vaikea sanoa”; ja jatkaa, että ehkä kannustaa aloittamaan mahdollisimman varhain, jotta oppisi yrittämisen niksit hyvissä ajoin. Hänen mielestään peruskoululainen voisi perustaa yrityksen ja yrittää kokeilla ja myydä asioita. ”Vähitellen tulisi sellainen aito osaaminen yrittämiseen”; Myllylä sanoo. Hän toivoisi toisaalta jokaisen olevan vähän aikaa yrittäjä, koska se opettaa elämästä niin paljon ja myös, että se, joka heittäytyy kokonaan yrittäjäksi, voisi olla ensin esimerkiksi 3-4 vuotta toisen palveluksessa, koska sekin opettaa.

Yhteiskuntatieteiden tohtori kertoo kokemuksestaan, että yrittäminen on pohjimmiltaan ensisijaisesti henkistä riskinottoa eli itsensä ylittämistä. Toisena yrittäminen on sosiaalista riskinottoa ja kolmanneksi taloudellista riskinottoa. Hän sanoo, että kohtia yksi ja kaksi voi jokainen harjoitella joka päivä elämässään.

Myllylä sanoo, että yrittäjäkokemusta itsensä elättämisen mielessä olisi hyvä saada jo silloin, kun kiinteät kulut, kuten perhe, on pieni. Yrittämisen em. laajemmassa määritelmässä jokaisen pitää yrittää joka päivä.

Yrittämisessä Yrjö Myllylä kertoo työn olevan luottamusprosessi, jossa auttavat referenssit. Hän havainnollistaa asiaa niin, että jos esimerkiksi myy ruohonleikkuuta, kannatta leikata ensin muutaman naapurin ruohot ilmaiseksi, jotta saa tarpeelliset referenssit. Tai jos myy siivous- ja kotitalouspalvelua, kannattaa tehdä hommia vaikka kotona ensin ja sitten naapurille. Hänen mukaansa siinä on jo hyvä lähtökohta. Hän antaa vinkkinä, että yrittäjän pitää olla vakuuttava ja antaa esimerkiksi hyvä käyntikortti ja tehdä hyvät nettisivut. ”Joskus siistit vaatteet ja hiusten kampaaminen auttavat, riippuen siitä, mitä myy”, Myllylä ohjeistaa.

Myllylä suosittelee, että mikäli mahdollista, kannattaisi aloittaa ilman, että on kokonaan yrityksensä varassa – kertoo kuitenkin yrittämisen olevan joskus niin kovaa, että siinä voi onnistua vasta sitten, kun on pakko saada siitä toimeentulo. Hän mainitsee myös, että ne kiinteät kulut kannattaa pitää minimissään. Yrittäjä kertoo yrittäjällä olevan kiinteitä kuluja, joiden kanssa kannattaa olla tarkkana, kuten tietoliikenne- ja toimistokulujen lisäksi mahdolliset ennakkoverot ja yrittäjän eläke. Hän sanoo, että koska yrittäminen perustuu tavallaan uskoon ja toivoon, yrittäjä helposti olettaa tulevaisuuden olevan ruusuisempi taloudellisesti kuin se onkaan ja saattaa yrityksen perustamisvaiheessa ilmoittaa kuvitellut tulot yläkanttiin esimerkiksi verottajalle ja vaikka eläkeyhtiölle, mistä voi seurata ennakkoveroja ja ylisuuria eläkemaksuja mahdollisuuksiin nähden. Yrjö Myllylä tietää yrittäjäkollegansa joutuneen vaikeuksiin tämän vuoksi.

Omia kilpailuvalttejaan Oy Aluekehitys RD:llä on Delfoi-osaaminen, joka on tunnustettu EU:n parhaimpana, referenssit ja näytöt vaikuttavista toimintaa synnyttävistä projekteista, mukaan lukien viestintäosaaminen. Asiakaspalautteen mukaan heidän työnsä tuottaa toimintaa, asenteen muutosta ynnä muuta sellaista, jota on kehotettu pitämään myös esillä. Yrittäjyys kytkeytyy Yrjö Myllylällä omien kokemuksiensa mukaan useimmiten vastuuntuntoon. Tässä mielessä hänen mielestään hyvä yrittäjäkoulutus on sellainen, että on tottunut toimimaan elämässä oma-aloitteisesti tärkeiksi näkemissään asioissa -ottamalla välillä itseään niskasta kiinni ja välittämättä, mitä muut ajattelevat, jos asia on mielestään oikea ja laillinen, koska kaikkia ei voi miellyttää. Hän sanoo yrittäjyyden olevan enemmän asenne ja kulttuurillinen ilmiö kuin geeneissä oleva taito.

Maria Myllylä

 

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 18 Yritykset ja toimialat, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS Avainsana(t): , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.