Tekesin tukema innovaatioanalyysi pk-yrityksille yrittäjyyden professori Arto Lahden ja muiden RD Aluekehityksen asiantuntijoiden suorittamana

RD Aluekehitys Oy on yksi Tekesin innovaatiosetelillä ostettavan palvelun tarjoaja. Tekesin tukeman innovaatioanalyysin pk-yrityksille suorittaa yrityksin aineettomiin oikeuksiin eli IPR-oikeuksiin erikoistunut yrittäjyyden professori Arto Lahti. Tarvittaessa työhön osallistuvat myös muut RD Aluekehityksen välittämät asiantuntijat. Arto Lahdella on  pitkäaikainen kokemus mikroyrityksistä, pienyrityksistä ja keskisuurista yrityksistä ja niiden tarpeista IPR-kysymyksissä.

arto-lahti-liisa-leino-raj

Kuvassa yrittäjyyden professori Arto Lahti keskustelee Salon metallifoorumissa Leino Valu Oy:n toimitusjohtaja Liisa Leinon kanssa.

Mikä on innovaatioseteli?

Tekesin sivuilla Innovaatiosetelin tavoitteista todetaan mm. seuraavasti https://innovaatioseteli.info/:

”Innovaatioseteli on rahoitus pienelle tai keskisuurelle yritykselle liiketoiminnan kasvuun.

5000 euron arvoisella innovaatiosetelillä mikro- tai pk-yritys voi ostaa itse valitsemiaan asiantuntijapalveluja synnyttääkseen uusia tuotteita ja palveluja, joilla on kansainvälistä potentiaalia.”

”Innovaatiosetelin myöntää Tekes. Innovaatiosetelillä halutaan madaltaa kynnystä pk-yrityksissä hankkia avukseen ulkopuolista, liiketoimintakasvua kiihdyttävää asiantuntija-apua.

Rahoitus on suunnattu erityisesti niille yrityksille, jotka eivät ole julkista kehittämistukea aiemmin hakeneet. Seteliä haetaan Tekesin verkkopalvelussa.”

Mikä on RD Aluekehitys Oy:n tarjoama Innovaatioanalyysi?

Pk-yritykset ovat keskeisesti talouden uudistajia. Jotta pk-yritykset hyötyisivät itse kehitystyöstään ja ideoistaan, tarvitaan IPR-oikeuksien hallintaa. IPR tulee sanoista Intellectual Property Rights, eli aineettomat oikeudet. Tähän liittyvät mm.

  • Keksinnöllisyys ja patentointi
  • Liikesalaisuuksien suojaaminen
  • Tavaramerkki
  • Tekijänoikeudet
  • Standardit ja laatujärjestelmät.

Monta kertaa nämä ovat yrityksessä tunnistamatta ja niiden merkitys sekä niihin liittyvät strategiat. Esimerkiksi saattaa korostua patenttien hakeminen, joka patentti tulee kuitenkin julkiseksi. Monenlaiset muut mahdollisuudet voivat olla vielä tärkeämpiä, esimerkiksi ns. salassapitosopimukset. Myös tavaramerkki, internet-domainit yms. ovat tärkeitä tekijöitä, samoin kuin esim. palvelualoilla copyright oikeudet. Valmistavassa teollisuudessa standardit ja laatujärjestelmät voivat korostua.

Innovaatioanalyysissä suoritetaan mm. em. tekijöiden suhteen yrityksen nykytilan analyysi ja tehdään kehittämissuositukset kirjallisena. Työ voidaan kytkeä johonkin teemaan. Esimerkiksi, jos yritys hakee kasvua jostakin tietystä klusterista, asioita tarkastellaan sen valossa. Esimerkkinä on vaikkapa arktisen meriteknologian tai kaasualan klusterit, joihin olemme perehtyneet ja pystymme ohjaamaan yritystä kiinnittymään näihin kasvaviin klustereihin. Useamman yrityksen osallistuessa samanaikaisesti teemakohtaiseen klusteriin ja siihen kiinnittymistä tukevaan innovaatioanalyysiin Tekesin palvelusetelin kautta, voimme liittää hankkeeseen yleisemmän klusterikehitysosion, jossa välitämme ko. klusterin tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Meillä on myös edelleen mahdollisuus suositella ja välittää yrityskohtaisesti etenemistä IPR-oikeuksin suojaamisessa em. teemoissa.

Innovaatioanalyysin työvaiheet ovat

  1. Yrittäjän tapaaminen (min 2-3 tunnin haastattelu)
  2. Yrittäjän haastattelun yhteydessä ja sen jälkeen erikseen toimittaman materiaalin kokoaminen
  3. Analyysi- ja kirjallinen raportointivaihe
  4. Palautekeskustelu yrittäjän kanssa (min 1 tunti).
  5. Innovaatioanalyysiraportin ja sen kehittämissuositusten viimeistely.

Raportti toimii esim. hakemusten liiteaineistona. Kehittämissuositus on erillinen liite yrityksen käyttöön.

Analyysin suorittaa  ensisijaisesti yrittäjyyden professori Arto Lahti, tilaajan toivomuksesta innovaatioympäristöjen ja klusterikehittämiseen erikoistunut Toimitusjohtaja, YTT Yrjö Myllylä. Tekijöiden verkosto on hyödynnettävissä suositusten toteutuksessa.

Palveluntarjoajan RD Aluekehitys Oy tiedot

Hae innovaatioanalyysituotetta  TEKESIn Innovaatiosetelin hakusivuilta ja pyydä saada RD Aluekehitys Oy ja yrittäjyyden professori Arto Lahti palvelun tarjoajaksi tai muu RD Aluekehityksen välittämä edustaja. Hakuosoite: https://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/

(Hakuvaiheet: 1. Rekisteröidy Tekesin sähköisten palveluiden käyttäjäksi, 2. Hae innovaatiosetelituotetta – painopisteet innovatiivisuudessa, kasvussa,  kansainvälistymisessä)

Yritys:                                            RD Aluekehitys Oy

Y-tunnus:                                     1048309-3

Yhteyshenkilö:                           Yrjö Myllylä

www.sivut:                                  http://www.rdaluekehitys.net

Sähköposti:                                  info@rdaluekehitys.net

Puhelin:                                         + 358 500 450 578.

Yksikkö:                                         Aluekehitys

Palvelu:                                          Innovaatioanalyysi

Kuvaus:                                        Innovaatioanalyysi pk-yrityksille.

Avainsanat:  Keksinnöllisyys ja patentointi,  Liikesalaisuuksien suojaaminen, Tavaramerkki,  Tekijänoikeudet,  Standardit ja laatujärjestelmät.

Pääministeriä odottamassa 181006 10.00

RD Aluekehitys Oy on laajasti perehtynyt innovaatioiden edistämiseen. RD Aluekehitys Oy toimi pääministerin asettaman selvitystyöryhmän pääsihteerinä selvitysmiestehtävässä ”Alueellisen yritys- ja innovaatioympäristön selvitys”. Kuvassa vasemmalla toimitusjohtaja ja pääsihteeri Yrjö Myllylä, vasemmalla selvitysmies Kyösti Karjula, nyk. Kasvupolut Oy:n hallituksen puheenjohtaja, 2. vas. nykyinen pääministeri Juha Sipilä. RD Aluekehityksen hankkeissa olevat saavat tulevaisuuden suunnan ja toimenpideohjelman.

Lisätietoja innovaatioaiheesta:

Mitä tarkoittaa innovaatio?

Delfoi-menetelmä innovaatiomenestelmänä mm. alueellisten innovaatioympäristöjen luomiseksi. (EU:n parhaimmaksi arvioitu käytäntö)

Hae lisätietoja RD Aluekehityksen sivuilta hakusanalla innovaatio

Ajankohtaista innovaatio- ja IPR-koulutusta

Innovaatiot kasvun moottoriksi II -seminaari- Suomi nousuun aineettomalla pääomalla ja luovien alojen tuotannolla. Aika: 19.1.2016 

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 18 Yritykset ja toimialat, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KOULUTUS, T&K, YRITYKSET Avainsana(t): , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.