Hyvinvointiklusteri ja työllisyys

TIETOISKU – HYVINVOINTI JA MAASEUDUN TYÖLLISYYS 2015

Hyvinvointiklusteri

Tärkeimmät tuotealueet terveyspalveluissa työllistämisen näkökulmasta Delfoi-paneelin mukaan

  • Lääkäripalvelut selvä ykkönen
  • Sairaalapalvelut, fysikaalinen hoito ja muut terveyspalvelut korostuvat myös

Majoituksen sisältävissä sosiaalipalveluissa

  • Palvelutalot ja asunnot
  • Vanhusten laitokset

Sosiaalisissa avopalveluissa

  • Kotipalvelu
  • Lasten päivähoito

Työllistämisen painopiste yksityisissä terveydenhuollon ja sosiaalisissa palveluissa. Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta myös tärkeä painopistealue.

Tärkeimmät tuotealueet terveyspalveluissa työllistämisen näkökulmasta Delfoi-paneelin mukaan ovat lääkäripalvelut selvänä ykkösenä, toisena sairaalapalvelut, fysikaalinen hoito ja muut terveyspalvelut (kuvio 13).

1 = Sairaalapalvelut, 2 = Lääkäripalvelut, 3 = Hammashoito, 4 = Fysikaalinen hoito, 5 = Laboratorio- ja röntgentutkimukset, 6 = Sairaankuljetuspalvelut, 7 = Muu terveyspalvelut

Kuvio 13.

Kuvio 13.

Kuvio 13. Hyvinvointiklusterin terveyspalveluiden tärkeimmät tuotealueet vuonna 2015 työllistämisen näkökulmasta. Vastaajia pyydettiin valitsemaan kaksi tärkeintä. TOL-pohjainen luokittelu. Delfoi-paneeli, 2. kierros.

Sosiaalipalvelut ryhmässä tärkeimmiksi palveluiksi työllistämisen näkökulmasta tulevaisuudessa paneeli arvioi majoituksen sisältävissä sosiaalipalveluissa palvelutalot ja asunnot sekä vanhusten laitokset (kuvio 14). Sosiaalisissa avopalveluissa kotipalvelu ja lasten päivähoito ovat paneelin mukaan tulevaisuuden tärkeimpiä työllistäjiä (kuvio 15).

1 = Lasten ja nuorten laitokset, 2 = Vammaisten laitokset, 3 = Vanhusten laitokset, 4 = Päihdehuoltolaitokset, 5 = Palvelutalot ja asunnot, 6 = Muut laitokset, 7 = Perhehoito

Kuvio 14.

Kuvio 14.

Kuvio 14. Hyvinvointiklusterin majoituksen sisältävien sosiaalipalveluiden  tärkeimmät tuotealueet vuonna 2015 työllistämisen näkökulmasta. Vastaajia pyydettiin valitsemaan kaksi tärkeintä. TOL-pohjainen luokittelu. Delfoi-paneeli, 2. kierros.

1 = Lasten päivähoito, 2 = Vammaisten erityispäivähoito, 3 = Kotipalvelu, 4 = Suojatyö ja kuntoutus, 5 = Muu sosiaalitoiminta, 6 = Hyvinvointi- ja sosiaaliteknologia (em. TOL-luokitteluun liittyvä)

Kuvio 15.

Kuvio 15.

Kuvio 15. Hyvinvointiklusterin sosiaalisten avopalveluiden  tärkeimmät tuotealueet vuonna 2015 työllistämisen näkökulmasta. Vastaajia pyydettiin valitsemaan kaksi tärkeintä. TOL-pohjainen luokittelu. Delfoi-paneeli, 2. kierros.

Työllistämisen painopiste paneelin mukaan selvästi yksityisissä terveydenhuollon ja sosiaalisissa palveluissa. Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta myös tärkeä painopistealue (kuvio 16).

Terveydenhoidon palveluissa, jotka paneeli arvioi tulevaisuuden kannalta tärkeimmiksi työllistäjiksi, on selvimmin näkynyt myös yksityisen yrityssektorin merkitys ja sen kasvu. Myöskin raha, jolla näitä palveluita on ostettu, etenkin lääkäripalveluita, on ollut pääasiassa yksityistä. Yksityisten palvelujen kehittyminen on nähtävä työllistämisen näkökulmasta hyvin tärkeänä, koska ilman yksityisiä palveluita ei synny selviä tuotteita ja ilman tuotteita on vaikea kasvaa. Lisäksi mikäli palvelu on täysin julkista, sillä ei ole intressiä eikä välttämättä edes juridisiakaan edellytyksiä hakea aktiivisesti uusia markkinoita ja siten työllisyyttä.

Sosiaalipuolen yritykset ovat uudempi ilmiö, mutta kasvu on ollut viime vuosina nopeaa. Tämän sektorin maksajana on usein julkinen sektori. Julkisen sektorin, käytännössä kuntien, ostopalvelustrategia on siten avainasemassa sektorin kasvun ja työllistämisen kehittymisen kannalta.

1 = Hyvinvointiteknologian tuotteet, 2 = Terveydenhuoltopalvelut, julkiset, 3 = Terveydenhuoltopalvelut, yksityiset, 4 = Sosiaalipalvelut, julkiset, 5 = Sosiaalipalvelut, yksityiset, 6 = Virkistys-, kulttuuri – ja urheilutoiminta, 7 = Muu

Kuvio 16.

Kuvio 16.

Kuvio 16. Hyvinvointiklusterin tärkeimmät tuotealueet vuonna 2015 työllistämisen näkökulmasta ovat hyvinvointiteknologian tuotteet sekä yksityiset sosiaalipalvelut. vapaamuotoisesti kategorioituna. Vastaajia pyydettiin valitsemaan kaksi tärkeintä. Delfoi-paneeli, 2. kierros.

Delfoi-paneeli ideoi 1. haastattelukierroksella vapaamuotoisesti tuoteideoita, jotka se 2. haastattelukierrokselle priorisoi. Eniten näistä hyvinvointiklusteriin läheisesti liittyvistä vaihtoehdoista korostuivat vanhusten- ja eläkkeelle siirtyvien palvelut, uudet työntekemisen muodot, senioriväestön virkistyspalvelut ja palvelukeskukset.

Hyvinvointiklusteri on laaja- ja potentiaalinen kaikkein kuntatyyppien alueilla potentiaalinen tulevaisuuden klusteri, jonka tulevaisuuden kasvu perustuu paneelin mukaan pääasiassa yksityisen sektorin varaan. Sen vuoksi muun muassa keskuksessa olevien koulutusorganisaatioiden tulisi erityisesti suunnata palveluita tasaisesti kaikille alueille hyvinvointiklusterin teemassa.

Esimerkkinä kuntien työntekijöiden koulutukseen erikoistuneet organisaatio, voisivat kouluttaa kuntia systemaattisesti ostopalvelukäytäntöihin erityisesti sosiaalipalveluissa, joissa kuntien rooli maksajana on tärkein ja siten avainroolissa. Tällaiset koulutusorganisaatiot voisivat puolestaan verkostoitua tiiviisti markkinoinnin ja yrityskehitysorganisaatioiden kuten TE-keskusten ja tutkimus- ja oppilaitosten kanssa. TE-keskusten tulisi suunnata tuotteistettuja yrityskehityspalveluita ehkä jopa laajalla muutaman vuoden kampanjalla maaseutualueille, etsiä sieltä verkostossa toimivia yhteistyökumppaneita. TE-keskuksen tuotteistettujen tuotteiden kouluttajina voisivat pääroolissa olla hyvin keskusten yrityskehityskouluttajat.

Myllylä, Yrjö & Linturi, Hannu (2004). Maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit. 114 s. Oy Aluekehitys RD, RD Delfoi -sarja / Maa- ja metsätalousministeriö / Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR.   <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/tiedostot/matukaloprap290305.pdf>

Ks. myös

Maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit -blogiartikkeli

Myllylä, Yrjö & Kai Karsma (2005). Maaseudun tulevaisuus ja klusterit – Arviointia Delfoi-menetelmällä. 64 s. Kauppa- ja teollisuusministeriö, Rahoitetut tutkimukset 10/2005. <http://ktm.elinar.fi/ktm_jur/ktmjur.nsf/12b74ae4d1122aadc22565fa003211a6/7db3284fd6ff7044c225707d0040c9d0/$FILE/ratu10elo_2005_netti.pdf>

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 07 Valtakunnan taso, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.