Maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit

TIETOISKU  / CASE HANKE – MAASEUDUN TULEVAISUUS JA KASVUKLUSTERIT

 

Delfoi,KTM 10,2005

Delfoi,KTM 10,2005

 

Maaseudun tulevaisuuden kasvuklustereita arvioitiin RD Aluekehitys Oy:n Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR:n hankkeessa vuosina 2003-2004. Tulevaisuutta katsottiin vuoteen 2015. Tarkoitus oli mm. vaikuttaa EU:n rakennerahastokauden 2007-2013 toimintaan. Tulokset ja tutkimuksen toteutusmalli ovat pitkälti edelleen relevantteja ja käyttökelpoisia.

Teemoja on tarkasteltu ja eritelty neljän eri kuntatyypin näkökulmasta: keskukset ja niiden vuorovaikutusalueet, ydinmaaseutu ja harvaan asuttu maaseutu. Raportti olisi itse asiassa hyvää luettavaa kaikille kunnallisvaaliehdokkaille ja valituille. Sillä pääsisi hyvin alkuun, jopa keskuksissa, koska nimestään huolimatta kaikki kuntatyypit ovat tasapuolisesti tarkastelun kohteena. Yhtenä läpileikkaavana näkökulmana on keskusten ja maaseutualueiden yhteistyömahdollisuudet.

Seuraavaa EU-ohjelmakautta varten ja kohta valittavia kunnanvaltuustoja ajatellen, on perusteltua käynistää taustaselvityksiä tämän käytännön mukaisesti toteutettuna valtakunnan tasolla ja alueiden (maakunnat ja suuralueet), kuntien ja seutukuntien tasolla. Viime kädessä vaikuttavuus edellyttää seudullista tarkastelua.

Seuraavassa on esitelty tutkimuksen loppuraportin Sisällysluettelo.

Sisällysluettelo

Esipuhe                                                                            4

Sisällysluettelo                                                                            5

Yhteenveto                                                                                   7

1   Johdanto                                                                   17

1.1       Tausta ja tavoite                                                                      17

1.2       Aluejako ja käsitteiden määrittely                                       20

1.3       Delfoi-menetelmä ja tutkimusprosessi                               25

2   Toivottu ja mahdollinen maaseutu 2015      34

2.1 SWOT-analyysi                                                                               34

2.2 Maaseudun muutostrendit                                                          39

2.3 Tulevaisuuden klusterit                                                               42

2.4 Klustereiden tuotealueet                                                             48

2.5 Pk-yrityspaneelin näkökulma                                                     64

2.6 Väestö                                                                                              69

2.7 Eri toimijoiden roolit                                                                    75

2.8 Tutkimus- ja koulutusjärjestelmän kehittäminen                 83

2.9 Monipaikkaisuus- ja palvelukeskusajattelu                            88

2.10 Tietotekniikka- ja etätyö                                                           97

2.11 EU-politiikka                                                                                102

2.12 Heikot signaalit                                                                           106

3   Johtopäätöksiä                                                     116

4 Suosituksia                                                               125

4.1  Jatkotutkimukset                                                                        125

4.2     Kehittämishankkeet                                                               128

5   MATUKA Delfoi-tutkimuksen arviointi      131

 

Kirjallisuusluettelo                                                   145

                                                                                                       

Liite 1   Delfoi-panelistit

Liite 2   Koulutusmallit tulosten hyödyntämiseksi

Liite 3   Haastattelulomake ja tutkimusaineisto

www-osoitteessa: http://aluekehitys.internetix.fi

Lähde

Myllylä, Yrjö & Linturi, Hannu (2004). Maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit. 114 s. Oy Aluekehitys RD
RD Delfoi -sarja / Maa- ja metsätalousministeriö / Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR.  Summary reports in <      >

Ks. myös

Myllylä, Yrjö & Kai Karsma (2005). Maaseudun tulevaisuus ja klusterit – Arviointia Delfoi-menetelmällä. 64 s. Kauppa- ja teollisuusministeriö, Rahoitetut tutkimukset 10/2005.  <https://rdaluekehitys.files.wordpress.com/2013/05/ratu10elo_2005_netti.pdf>

Myllylä, Yrjö (2001). Yhteistyömahdollisuudet kaupunkiseutujen klusterikehittämisessä. 86 s. Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 22/2001. <http://julkaisurekisteri.ktm.fi/ktm_jur/ktmjur.nsf/All/3BA13D5049533F7AC2256ACA0027394B&gt; <https://rdaluekehitys.net/2013/08/11/kasvukeskukset-ja-suuret-kaupunkiseudut-yhteistyomahdollisuudet-kaupunkiseutujen-klusterikehittamisessa-rd-aluekehitys-julkaisuesittely/>

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.