ICT ja maaseudun työllisyys

TIETOISKU – ICT JA MAASEUDUN TULEVAISUUS 2015

Informaatioteknologia(IT)- ja viestintäklusteri

Informaatioteknologia(IT)- ja viestintäklusterissa tärkeimmät tuotealueet työllistämisen näkökulmasta Delfoi-paneelin mukaan

  • Tietoliikennetekniikka
  • Uusmedia ja sisältötuotanto
  • Ohjelmistotuoteteollisuus
  • Palvelukeskukset.

Informaatio- ja viestintäklusterissa tärkeimmiksi tuotealueiksi työllistämisen näkökulmasta nousi vastaajien mukaan kahden sijaan neljä. Toisin sanoen mielipiteet hajaantuivat näiden välillä (kuvio 17). Eniten korostui tietoiikennetekniikan merkitys. Toiseksi korostui ohjelmistotuoteteollisuus. Lähes yhtä suurella mainintojen määrällä nousivat uusmedia ja sisältötuotanto. Elektroniikkateollisuutta ei pidetty tulevaisuudessa merkittävimpien työllistäjien joukossa.

1 = Elektroniikka, 2 = Tietoliikennetekniikka, 3 = Ohjelmistotuoteteollisuus, 4 = Uusmedia ja sisältötuotanto, 5 = ”Palvelukeskukset”, 7 = Muu

Kuvio 17.

Kuvio 17.

Kuvio 17. Informaatioteknologia(IT) ja viestintäklusterin tärkeimmät tuotealueet vuonna 2015 työllistämisen näkökulmasta ovat paneelin mukaan tietoliikennetekniikka, uusmedia ja sisältötuotanto, ohjelmistotuoteteollisuus sekä palvelukeskukset vapaamuotoisesti kategorioituna. Vastaajia pyydettiin valitsemaan kaksi tärkeintä. Delfoi-paneeli, 2. kierros.

Uusmedia- ja sisältötuotannon ja ”palvelukeskukset” vaihtoehtojen voidaan tietyin osin katsoa olevan osin päällekkäisiä, mikä osaltaan saattoi aiheuttaa vastausten hajontaa. Yhteinen nimittäjä näillä on ”tietoteknologian uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen”. Keskeistä on nykyisten palveluiden verkkosovellukset ja täysin uudet palvelut.  Nämä kaksi yhdessä voisivat yhdistettynä nousta tärkeimmäksi työllistäjäksi.

Ohjelmisto- ja elektroniikkateollisuuden kehitystrendit ovat hyvin linjassa ETLA:n Suomen avainklusterittutkimuksen tulosten kanssa (Hernesniemi ja muut 2001). Ohjelmistotuoteteollisuuden korostuu siinä tärkeänä ja kasvavana työllistäjänä vuoteen 2015 mennessä myös ns. Samassa tutkimuksessa todetaan elektroniikkateollisuuden työpaikkojen vähenemisen alkavan kuluvan vuosikymmenen puolivälissä. Uusmedia- ja sisältötuotanto tärkeänä tulevaisuuden alana on korostunut muun muassa Myllylän aiemmissa tutkimuksissa (esimerkiksi Myllylä 1999, Myllylä 2001, Luoma&Myllylä 2003).

Informaatio- ja viestintäklusterin tulevat tärkeimmät työllistämisalat kokonaisuudessaan heijastelevat tärkeimpien tässä ja aiemmissa tutkimuksissa (Myllylä 2003) korostuneiden  megatrendien mahdollistamaa luontaista kysyntää. Tärkeimmät megatrendithän ovat toimintojen verkottuminen, tietoteknologinen kehitys, verkkopalvelujen kasvu ja väestön ja työvoiman ikääntyminen.

Ovatko informaatioteknologian- ja viestinnän klusterin eri tuotealueiden osaaminen ja työpaikat tällä hetkellä keskittyneet kukin omalle maantieteelliselle alueelleen vai onko samalta alueelta löydettävissä kaikkien tuotealueiden osaaminen yhtä vahvana? Mitä uusia mahdollisuuksia eri tuotteiden osa-alueiden osaajien yhteistyö voisi tuoda maaseudun kehittämisen näkökulmasta? Mitä uusia mahdollisuuksia maaseudulle aukeaa, kun informaatio- ja viestintäklusterin osaamista sovitetaan entistä tiiviimmin muiden kasvualojen tarpeisiin, kuten hyvinvointi-, ympäristö- ja matkailuklusteriin, mutta myös kuljetus- ja logistiikkaklusteriin sekä mekaaniseen puuhun ja elintarvikeklusteriin?

 

Myllylä, Yrjö & Linturi, Hannu (2004). Maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit. 114 s. Oy Aluekehitys RD, RD Delfoi -sarja / Maa- ja metsätalousministeriö / Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR.   <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/tiedostot/matukaloprap290305.pdf>

Ks. myös

Maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit -blogiartikkeli

Myllylä, Yrjö & Kai Karsma (2005). Maaseudun tulevaisuus ja klusterit – Arviointia Delfoi-menetelmällä. 64 s. Kauppa- ja teollisuusministeriö, Rahoitetut tutkimukset 10/2005. <http://ktm.elinar.fi/ktm_jur/ktmjur.nsf/12b74ae4d1122aadc22565fa003211a6/7db3284fd6ff7044c225707d0040c9d0/$FILE/ratu10elo_2005_netti.pdf>

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 07 Valtakunnan taso, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT Avainsana(t): , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.