Kuljetus- ja logistiikkaklusteri ja maaseudun työllisyys

TIETOISKU – KULJETUS- JA LOGISTIIKKAKLUSTERI JA MAASEUDUN TYÖLLISYYS 2015

Kuljetus- ja logistiikkaklusteri

Kuljetus- ja logistiikkaklusterissa tärkeimmät tuotealueet työllistämisen näkökulmasta Delfoi-paneelin mukaan

  • sähköisen kaupan logistiset ratkaisut
  • eri kuljetusmuotoja yhdistävät logistiikkapalvelut
  • maakuljetukset korostuvat myös.

Kuljetus- ja logistiikkaklusterissa tärkeimmistä tulevaisuuden tuotealueista työllistämisen näkökulmasta panelistit olivat melko yksimielisiä (kuvio 18). Eniten korostuivat sähköisen kaupan logistiset ratkaisut ja eri kuljetusmuotojen yhdistävät logistiikkapalvelut. Lisäksi maakuljetukset korostuivat myös. Jälkimmäiseen sisältyy panelistien mukaan myös ns. tietointensiivinen logistiikka eli täsmäkuljettaminen. Pienikin paketti voisi sisältää tunnisteen ja ohjautuisi perille optimaalista reittiä eri kuljetusmuotoja yhdistellen.

1 = Maakuljetukset, 2 = Rautatiekuljetukset, 3 = Ilmakuljetukset, 4 = Laivakuljetukset, 5 = Sähköisen kaupan logistiset ratkaisut, 7 = Eri kuljetusmuotoja yhdistävät logistiikkapalvelut, 8 = Varastointi, 9 = Muu.

Kuvio18.

Kuvio18.

Kuvio 18. Kuljetus- ja logistiikkaklusterin tärkeimmät tuotealueet vuonna 2015 työllistämisen näkökulmasta ovat paneelin mukaan maakuljetukset, sähköisen kaupan logistiset ratkaisut ja eri kuljetusmuotoja yhdistävät logistiset palvelut vapaamuotoisesti kategorioituna. Vastaajia pyydettiin valitsemaan kaksi tärkeintä. Delfoi-paneeli, 2. kierros

Eri kuljetusmuotoja yhdistävät logistiikkapalvelut ovat perusteltavissa muun muassa juuri logististen kustannusten alentamisen näkökulmasta ja kansainvälisen liikenteen kasvun näkökulmasta. Jälkimmäiseen liittyy muun muassa meri- ja maakuljetusten yhteensovittaminen. Korostuneiden tuotealueiden erityisesti voidaan katsoa olevan hyvin linjassa korostuneiden tärkeimpien megatrendien eli toimintojen verkottumisen, tietoteknologisen kehitykset, verkkopalvelujen kasvun kanssa.

Millaisia uusia palvelusisältöjä logistiikkateeman voitaisiin luoda, jotka tukeutuisivat verkkopalveluihin ja  maaseutualueiden uusiin verkkopalvelupohjaisiin palvelukeskuksiin? Millaista koulutusta tarvittaisiin? Erityisesti palvelusisältöjä voisi pohtia muiden kasvuklustereiden näkökulmasta, kuten informaatioteknologian- ja viestinnän, hyvinvointiklusterit, matkailun, ympäristöklusterin, mutta myös mekaanisen puun ja elintarvikeklusterin näkökulmasta, joissa on kasvavaa kysyntää tietynlaisista tuotteista.

Lähde

Myllylä, Yrjö & Linturi, Hannu (2004). Maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit. 114 s. Oy Aluekehitys RD, RD Delfoi -sarja / Maa- ja metsätalousministeriö / Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR.   <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/tiedostot/matukaloprap290305.pdf>

Ks. myös

Maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit -blogiartikkeli

Myllylä, Yrjö & Kai Karsma (2005). Maaseudun tulevaisuus ja klusterit – Arviointia Delfoi-menetelmällä. 64 s. Kauppa- ja teollisuusministeriö, Rahoitetut tutkimukset 10/2005. <http://ktm.elinar.fi/ktm_jur/ktmjur.nsf/12b74ae4d1122aadc22565fa003211a6/7db3284fd6ff7044c225707d0040c9d0/$FILE/ratu10elo_2005_netti.pdf>

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 07 Valtakunnan taso, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.