Liike-elämän palvelut, rakentaminen – ja työllisyys

TIETOISKU – LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT, RAKENTAMINEN JA MAASEUDUN TYÖLLISYYS 2015

Muut (sis. liike-elämän palvelut ja rakennusklusterin TOL-luokittelussa)

Muut ryhmässä (TOL-luokittelun mukainen liike-elämän palvelut ja rakennusklusteri) tärkeimmät tuotealueet työllistämisen näkökulmasta Delfoi-paneelin mukaan

  • konsultointi
  • talonrakentaminen, rakennuspalvelutoiminta
  • työvoiman vuokraus
  • vartiointi- ja turvapalvelut
  • laskentatoimi- ja kirjanpito.

Liike-elämän palvelut ja rakennusklusteri otettiin mukaan omaksi yhdistettynä ryhmänään, koska muutamissa muissa tutkimuksissa on käytetty ko. klusterinimikkeitä ja niiden sisältä on todettu löytyneen muutamia kasvualoja (esimerkiksi Etlan Suomen avainklusterit –tutkimus, Hernesniemi ja muut, 2001). Liike-elämän palveluihin kuuluva ohjelmistotuotanto on tässä tutkimuksessa käsitelty osana ITC-klusteria.

Jaottelun mukaisista tuotealueista eniten korostui konsultointi, sitten talonrakentaminen ja rakennuspalvelutoiminta. Laskentatoimi- ja kirjanpito, työvoiman vuokraus, vartiointi- ja turvapalvelut korostuivat seuraavaksi tärkeimpinä työllistäjinä (kuvio 22).

1 = Laskentatoimi ja kirjanpito, 2 = Kone- ja prosessi suunnittelu, 3 = Konsultointi, 4 = Mainospalvelut, 5 = Siivouspalvelut, 7 = Työvoiman vuokraus, 8 = Vartiointi- ja turvapalvelut, 9 = Talonrakentaminen, rakennuspalvelutoiminta, 10 = Maa- ja vesirakentaminen, 11 = Isännöinti ja kiinteistönhoito, 12 = Muut kiinteistöalan palvelut, 13 = Muu

Kuvio 22.

Kuvio 22.

Kuvio 22. Muut ryhmän (liike-elämän palvelut ja rakentaminen) tärkeimmät tuotealueet vuonna 2015 työllistämisen näkökulmasta ovat paneelin mukaan konsultointi, talonrakentaminen ja rakennuspalvelutoiminta, laskentatoimi- ja kirjanpito, työvoiman vuokraus sekä vartiointi- ja turvapalvelut.  Vastaajia pyydettiin valitsemaan neljä tärkeintä. Delfoi-paneeli, 2. kierros.

Mikäli talonrakentaminen ja rakennuspalvelutoiminta sekä isännöinti- ja kiinteistönhoito yhdistettäisiin, näyttäisi tämä ryhmä nousevan muita korkeammaksi. Lisääntyvä matkailu ja siihen liittyvä majoitustoiminta sekä kesämökkien ja kakkosasuntojen kasvava  määrä yhdistettynä muun muassa väestön ja työvoiman ikääntymiseen selittänevät osaltaan kysyntää näihin palveluihin.

Konsultoinnin tarkempia mahdollisuuksia voisi hakea muiden kasvuklustereiden tarpeista ja eniten korostuneista megatrendeistä (toimintojen verkottuminen, tietoteknologinen kehitys, verkkopalvelujen kasvu. sekä väestön ja työvoiman ikääntyminen). Em. trendien pohjalta voitaisiin esimerkiksi aivoriihessä tunnistaa uusia mahdollisuuksia konsultoinnille. Erityisenä näkökulmana konsultoinnissa voisi olettaa olevan keskusten ja maaseutualueiden tarpeiden selvittäminen ja ratkaisuiden kehittäminen erityisesti maaseutualueympäristöön.

Lähde

Myllylä, Yrjö & Linturi, Hannu (2004). Maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit. 114 s. Oy Aluekehitys RD, RD Delfoi -sarja / Maa- ja metsätalousministeriö / Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR.   <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/tiedostot/matukaloprap290305.pdf>

Ks. myös

Maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit -blogiartikkeli

Myllylä, Yrjö & Kai Karsma (2005). Maaseudun tulevaisuus ja klusterit – Arviointia Delfoi-menetelmällä. 64 s. Kauppa- ja teollisuusministeriö, Rahoitetut tutkimukset 10/2005. <http://ktm.elinar.fi/ktm_jur/ktmjur.nsf/12b74ae4d1122aadc22565fa003211a6/7db3284fd6ff7044c225707d0040c9d0/$FILE/ratu10elo_2005_netti.pdf>

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 07 Valtakunnan taso, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.