Mekaaninen puu ja maaseudun työllisyys

TIETOISKU – MEKAANINEN PUU JA MAASEUDUN TYÖLLISYYS 2015

Mekaaninen puu

Mekaanisen puun klusterissa tärkeimmät tuotealueet työllistämisen näkökulmasta Delfoi-paneelin mukaan

  • talonrakentaminen
  • rakentamisen järjestelmät
  • rakennuspuusepänteollisuus.

Delfoi-paneelin mukaan kaikki tuotealuevaihtoehdot korostuivat yhtä lähes yhtä paljon. Hivenen enemmän mainintoja saivat talonrakentaminen, rakennuspuusepänteollisuus ja rakentamisen järjestelmät kuin huonekaluteollisuus (kuvio 20). Mikäli kolme ensin mainittua niputetaan yhteen ”rakentamista palvelevaksi mekaanisen puun klusteriksi” on se selvästi tärkein työllistäjä verrattuna huonekaluteollisuuteen.

1 = Rakentamisen järjestelmät, 2 = Talonrakentaminen, 3 = Rakennuspuusepänteollisuus, 4 = Huonekaluteollisuus, 9 = Muu

Kuvio 20.

Kuvio 20.

Kuvio 20. Mekaaninen puu – klusterin tärkeimmät tuotealueet vuonna 2015 työllistämisen näkökulmasta ovat paneelin mukaan lähes tasavahvasti kaikki mainitut tuotealueet rakentamisen järjestelmät, talonrakentaminen, rakennuspuusepänteollisuus,  ja huonekaluteollisuus. Vastaajia pyydettiin valitsemaan kaksi tärkeintä. Delfoi-paneeli, 2. kierros.

Edellä mainittuun kysymyksenasetteluun olisi ollut hyvä tuoda hirsirakentaminen omaksi vaihtoehdokseen. Viitaten pientalojen viennistä saatuihin kokemuksiin ja muun muassa erääseen aikaisempaan valtakunnallisia tulevaisuuden klustereita kansainvälisten Pohjois-Euroopan markkinoiden näkökulmasta identifioineeseen tutkimukseen (Myllylä, 1999), juuri hirsirakentamisessa saattaisi olla erityistä potentiaalia.

Mekaaniselle puulle voisi löytyä uusia kasvutuotealueita, mikäli mahdollisuuksia haetaan erityisesti muista kasvuklustereista, kuten informaatioteknologiasta- ja viestinnästä, hyvinvointiklusterista, ympäristöklusterista ja matkailusta. Esimerkiksi tunnettu mekaanisen puun yritys Lappset Group Lapista, joka valmistaa leikkivälineitä, on ilmoittanut Helsingin Sanomien lehtihaastattelussa perustajansa suulla siirtyvänsä ”mekaanisen puun klusterista hyvinvointiklusteriin”. Tällä on tarkoitettu muun muassa sitä, että keskeistä on hyvinvoinnin tuottaminen eri väestöryhmille. Samalla on kytkeydytty ITC klusteriin ja hyödynnetty muun muassa väestön ikääntymisen muutostrendiä. On suunniteltu perinteisten lasten leikkikenttävarustusten lisäksi muun muassa ikääntyvän väestön tasapainoaistia harjoittavia ”leikkikenttiä” ja niiden varusteita, joissa hyödynnetään tietoteknologiaa. Esimerkkiyrityksen tuotevalikoimassa voi nähdä myös ympäristöklusteriin yhteen kasvualueeseen liittyvien tuotteiden ryhmän, kuten kierrätykseen liittyvät katokset ja varusteet.

Lähde

Myllylä, Yrjö & Linturi, Hannu (2004). Maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit. 114 s. Oy Aluekehitys RD, RD Delfoi -sarja / Maa- ja metsätalousministeriö / Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR.   <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/tiedostot/matukaloprap290305.pdf>

Ks. myös

Maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit -blogiartikkeli

Myllylä, Yrjö & Kai Karsma (2005). Maaseudun tulevaisuus ja klusterit – Arviointia Delfoi-menetelmällä. 64 s. Kauppa- ja teollisuusministeriö, Rahoitetut tutkimukset 10/2005. <http://ktm.elinar.fi/ktm_jur/ktmjur.nsf/12b74ae4d1122aadc22565fa003211a6/7db3284fd6ff7044c225707d0040c9d0/$FILE/ratu10elo_2005_netti.pdf>

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 07 Valtakunnan taso, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.