Yritys- ja innovaatiotoimintaa tukevat arvot

Aluekehitys RD, VNK 181006 AYIS

Aluekehitys RD, VNK 181006 AYIS julkistamistilaisuus

Lähde seuraava selvitysmiesraportti s. 32 / 18.10.2006 kirjan julkistamistilaisuuden esittelykalvot:

Karjula, Kyösti & Myllylä, Yrjö (2006). Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena – Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan selvitysraportti. 102 s. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 12/2006.  <https://rdaluekehitys.net/2013/05/30/innovaatioymparistot-alueellisen-yritys-ja-innovaatioympariston-selvitys-aluekehitys-rd-julkaisuesittely/>

”Yritys- ja innovaatiotoiminnan keskeiset haasteet liittyvät henkisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin riskeihin. Koska näiden ylitse on päästävä, jotta innovatiivista toimintaa syntyisi, on yksilöitä ja yhteiskuntaa tietoisesti arvojohdettava päämäärän saavuttamiseksi. Innovaatioita tarvitaan myös arvojen ja moraalin alueella.

Edellä mainittuihin tavoitteisiin perustuen on vahvistettava tietoisesti seuraavia tärkeimpiä ja paradigmaan muutosta vahvistavia käytännöllisiä arvoja kaikkien yhteiskunnan toimijoiden tasolla:

–       itsensä päivittäinen ylittäminen

–       uusien kontaktien hakeminen

–       vastuun ottaminen osaamisen kerryttämisestä

–       vapauden ja itsemääräämisoikeuden arvostaminen.

Seuraavassa (=em.) taulukossa on esitelty keskeisimpiä vanhan ja uuden paradigman mukaisia arvoja jaottelemalla ne henkisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin arvoihin.”

Ks. myös:

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.