Yrittämisen ja aluekehittämisen arvot – RD Aluekehitys Oy 10 vuotta

Mikä on yrittämisen syvin olemus? Mitkä ovat yrittämisen perimmäiset arvot?

Vastuu, vapaus, rohkeus – luottamus puheenvuoro 2006

Oy Aluekehitys RD täytti 10 vuotta toukokuussa 2006. Opettiko yrittämisen 10-vuotinen koulu mitään? Voiko yrittäminen olla myös moraalinen valinta? Voiko yrittämisen arvoista johtaa aluekehittymisen ja klusteroitumisen arvoja? Yrittämisessä keskeisiksi arvoiksi voidaan tunnistaa  vastuu, vapaus,  rohkeus ja luottamus. Vaikka yrittämisesä ja elämässä eräällä tavalla voidaan ajatella olevan kysymys yksilön, yrityksen, alueen tms. selviämisestä, toisella tavalla tavalla ajateltuna vastuu eli moraalinen näkemys siitä, että mikä on oikein, on perimmäinen lähtökohta ja synnyttää muut arvot, jotka johtavat pyrkimykseen mainittuihin vapauteen, rohkeuteen ja luottamuksen synnyttämiseen.

Yrittämisen arvot: vastuu, vapaus, rohkeus, luottamus

Yrittämisen arvot: vastuu, vapaus, rohkeus, luottamus

Artikkelissa pohditaan yrittämisen ja aluekehittämisen arvoja.  Suomalainen yhteiskunta omaa maailmanmittakaavassa hyvin runsaasti luottamusta (siitä kertoo mm. yhdistysten suuri määrä, talkooperinne, runsas sukuloiminen ym.). Silti  tärkein johtopäätös on, että suurin luottamuksen ja aluekehityksen pullonkaula olisi artikkelin ja siinä esitetyn tutkimuksen mukaan  Suomessa ei niinkään yritysten keskinäinen kuin yritysten ja julkisen sektorin välinen tai julkisten toimijoiden keskinäinen luottamus:

”Tässä mielessä peruskohde luottamuksen siltojen rakentamisessa, avain, on yksityisen ja julkisen sektorin keskinäisen luottamuksen vahvistaminen.”

”Yrittäjyyden arvoista kohti aluekehittämisen arvoja?”

Vuonna 2005 kirjoitettua Artikkelia ei ole aiemmin julkaistu.

Ks. myös artikkeli ”Yritys-ja innovaatiotoimintaa tukevat arvot” VNK 12/2010 julkaisusta.


Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.