ENNAKOINTI – RD DELFOI-SOVELLUSTEN HYÖDYT

TIETOISKU – RD DELFOI -SOVELLUSTEN HYÖDYT TULEVAISUUDEN ENNAKOINNISSA

TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI

Soveltamisalueet

 • ELY-keskusten työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus
 • Koulutuksen kuntayhtymien ja ESR-projektien osaamistarpeiden ennakointi
 • Aluekehitysviranomaisten osaamisen valinnat
 • Klustereiden ja yritysverkostojen strategiset valinnat ja yhteistyön rakentaminen
 • Maakuntien liittojen ja maakuntaohjelmien strategisen tausta-aineiston tuottaminen
 • Ministeriöiden toimintaympäristön muutosanalyysi
 • Suuryritysten toimintaympäristön muutosanalyysit
 • Yritysten ja muiden organisaatioiden sisäiset heikot signaalit ja niiden jalostaminen tuoteaihioiksi
 • Innovaatiotoiminnan tukeminen
 • Turvallisuustoimijoiden yhteistyö
 • Uhkiin varautuminen ja niihin liittyvän taloudellisen potentiaalin tunnistaminen.

Odotettavat tulokset

 • Osaamis- ja koulutustarpeet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
 • Koulutuksen suunnittelu
 • Tutkimuksen ja tuotekehityksen suuntaaminen
 • Muut osaamisen suuntaviivat
 • Kehittämishankeaihiot
 • Innovaatiotoiminnan lähtökohdat ja tuoteaihiot
 • Toimintaympäristön muutostekijöihin ajoissa varautuminen (esimerkiksi energian hintakehitys)
 • Faktatiedon jalostamisen rinnalla näkemysten jalostamista, nämä yhdessä merkitsevät tulevaisuustietoa
 • Osallistuvien organisaatioiden edustajien urakehityksen edistyminen tehokkaan yhteisöllisen oppimisprosessin myötä (ks. esimerkki 1 linkistä).

Esimerkkejä

Esimerkki 1. Ravintolapalveluiden työvoiman – ja koulutuksen tarvetutkimus

 • Toteutettiin Varsinais-Suomessa vuonna 2007 perustuen työnantajahaastatteluihin, tilastoihin, asiantuntijaraatiin ja eDelfoi-sovellukseen. Kyseessä ns. lyhyen tähtäimen ennakointi (1-5 vuotta)
 • Tuloksena mm.
 1. suunnattiin koulutusta TE-keskuksissa ja oppilaitoksissa sekä
 2. tuettiin mm. matkailua suositusten mukaisilla kehityshankkeilla, ottaen huomioon mm. saaristomatkailun erityispiirteet (mm. osittain saman työvoiman hyödyntäminen Lapin ja Saariston matkailussa erilaisesta sesonkiajasta johtuen)
 3. tuotettiin yhteensä 12 jatkohankeaihioita, ks. Tiivistelmän 2. sivu tai em. Esimerkki 1-linkin raportin sivut 37-38 ja 41-47.

Esimerkki 2: Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan Venäjä-skenaarioprojekti / Sopimusten Venäjä 2030 -raportti

 • Vuonna 2009-2010 Aluekehityksen piirissä, mm. Yrjö Myllylän väitöskirjatutkimuksen yhteydessä v. 2004-2007, syntynyttä ennakointiosaamista sovelletaan eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan Venäjä-skenaarioprojektissa, kun Myllylä kutsuttiin hankkeen ohjaus- ja asiantuntijaryhmään
 • Myllylä päätti ottaa roolikseen arktisen alueen ja Koillisväylän mahdollisuudet suomalaiselle elinkeinoelämälle, koska vaikutti, että muut asiantuntijat eivät tätä näkökulmaa korostaneet esittelykierroksen perusteella (ks. mm. aiempi tutkimustulosten julkaiseminen ulkoasiainministeriön julkaisusarjassa v. 2008)
 • Ohjelmaan kuului mm. Tulevaisuusvaliokunnan virallisessa kokouksessa (lokakuussa 2009) kuultavana oleminen, jossa arktisen kuljetus-, energia- ja ympäristöteknologian tutkimus- ja kehittämisohjelman perusteleminen oli pääteema Myllylän osalta
 • Lisäksi Myllylä kirjoitti artikklelin projektin loppuraporttiin ja sen suosituksista mm. Arktisen kuljetus-, energia- ja ympäristöteknologian tutkimus- ja kehittämisohjelma oli 1. kohta 9:stä johtopäätöksestä/suosituksesta.
 • Tulevaisuusvaliokunta laati oman julkilausuman ja kannanottonsa, joka julkistettiin Sopimusten Venäjä 2030 -raportin yhteydessä. Raportissa oli 7 kohtaa, joista 3. kohta käsitteli arktista. Siinä oli edellä mainitun Arktisen kuljetus-, energia ja ympäristöteknologian tutkimus- ja kehittämisohjelma sekä Myllylän artikkelissa mainittu Suomen ja Luoteis-Venäjän matkailun kehittäminen osana Pohjois-Euroopan matkailua. (ks. Esimerkki 2/ Sopimusten Venäjä 2030).

Ks. myös

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 07 Valtakunnan taso, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.