Aluekehittäminen – RD Delfoi-sovellusten hyödyt

TIETOISKU – RD DELFOI-SOVELLUSTEN HYÖDYT ALUEKEHITTÄMISESSÄ

ALUEKEHITTÄMINEN

Soveltamisalueet

 • Alueelliset valinnat (kunnat, seutukunnat, ELY-alueet, maakuntien liitot, ministeriöt)
 • Elinkeinopoliittiset ohjelmat (kunnat, seutukunnat, maakuntien liitot)
 • Klustereiden kehittäminen ja niiden aluekehitysvaikutusten tehostaminen
 • Keskusten ja maaseutualueiden vuorovaikutuksen ja yhteistyön edistäminen
 • Osaamisen suuntaaminen tulevaisuuden kannalta relevanteille aloille (OPM, OPH, koulutuksen kuntayhtymät, yliopistot ja korkeakoulut, tutkimuslaitokset)
 • Alueelliset innovaatioympäristöt, ml. fyysiset, organisatoriset, hankekohtaiset ja tietotekniikkaa hyödyntävät ratkaisut
 • Tietoverkkopohjaiset oppimisympäristöt
 • Hankkeiden ja ohjelmien suuntaaminen

Odotettavat tulokset / hyödyt

 • Yhteinen näkemys
 • Tekeminen
 • Itsetunnon kohoaminen
 • Tulevaisuuden uskon vahvistaminen tai palauttaminen
 • Kasvualat saavat työvoimaa
 • Ristiriita- ja pattitilanteiden laukaisu
 • Vastakkainasettelusta yhteistyöhön
 • Energia hallinnon rakentamisesta dynaamiseen tekemiseen ja itseorganisoitumiseen
 • Vähemmästä enemmän tuloksia – kustannussäästöt jopa kymmeniä prosentteja
 • Uudet työpaikat
 • Tilaajien ja osallistujien oppiminen, uusien toimintamallien omaksuminen ja uudet innovaatiot
 • Innostuksen syttyminen ja vastuunottamisen lisääntyminen
 • Osallistuvien organisaatioiden edustajien urakehityksen edistyminen tehokkaan yhteisöllisen oppimisprosessin myötä (ks. esimerkki 1 linkistä).

Esimerkkejä

Esimerkki 1: Kemi-Tornio alueen osaamis- ja koulutustarpeiden aluekehitystä tukeva ennakointi

 • Oy Aluekehitys RD:n konsultoimana vuonna 2001 yhdistettiin aluekehittämisen tavoitteet ja osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi ESR-rahoitteisessa hankkeessa (ks. OPM/OPH info)
 1. Tulokset tukivat koulutuksen sisällöllistä ja määrällistä kehittämistä eri koulutusasteilla (2. aste, AMK ja yliopistotaso)
 2. Tulokset tukivat seudullisen aluekehittämistyötä Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskuksessa ja kunnissa
 3. Työjohti mm. alueen korkeakoulustrategian laadintaan(Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Oulun yliopisto)
 4. Työ tuki myös Lapin/Pohjois-Suomen ennakointikeskushanketta.

Esimerkki 2. Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan selvitys

 • Aluekehitys / Yrjö Myllylä rekrytoitiin pääministerin asettaman selvitysmiehen ja hänen työryhmänsä pääsihteeriksi vuonna 2006  kauppa- ja teollisuusministeriön mandatoimana.
 • Tuloksena syntyi Alueellisen yritys- ja innovaatioympäristön selvitysraportti, joka mm:
 1. vaikutti vuoden 2007 hallitusohjelman kirjauksiin,
 2. keskeisimpänä kirjauksena ja jatkohankkeena Kansallisen innovaatiostrategian valmistelu.
 3. Raportissa mainitut yli 60 suositusta ovat monin osin toteutuneet tai toteutumassa (em. lisäksi vaikkapa kansainvälistymisalustojen kehittäminen, kansainvälistymisen ja kasvun ohjelma, myynnin professuurit, oppisopimustoiminnan vahvistaminen, akateeminen oppisopimustoiminta, Innomaraton, starttirahan tuplaaminen, 1. työntekijän palkkaamiseen liittyvä tuki jne.
 4. Raportti nosti osaltaan innovaatioteeman kaikkien toimijoiden agendalle Suomessa – työ tähtääkin Suomen alueellisen innovaatioympäristön kehittämiseksi maailman parhaaksi,
 5. esimerkiksi ammattikorkeakoulujen rooli on suositusten edistämisen myötä korostumassa innovaatiotoiminnassa.
 6. Raportin merkitystä arvioi sen ilmestyttyä mm. Kalevan pääkirjoitus 23.10.2006

 

Ks. myös

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 07 Valtakunnan taso, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.