Ajankohtainen koulutusteema: Mitä on arktinen osaaminen?

Aluekehitys RD

Aluekehitys RD

Ajankohtainen koulutusteema on arktinen osaaminen sovellettuna kohderyhmän näkökulmasta. Arktinen osaaminen on Suomen Sampo! RD Aluekehitys Oy on johtava taustavaikuttaja arktiseen toimintaan liittyvässä keskustelussa. Esimerkiksi artikkelin lopussa mainitut raportit ovat olleet keskeisiä taustamateriaaleja luotaessa Suomen 2010 arktista strategiaa ja päivitettäessä 2013 uutta strategiaa. Relevantin ja sovelluskelpoisen tiedon välittämiseen tarvitaan koulutusta. Millaiset ovat Sinun ja taustaorganisaatiosi koulutustarpeet? Voit hyödyntää esimerkiksi seuraavia toteutuneita tilauskoulutuksia suunnittelussasi ja tarjouspyyntöä/tilausta tehdessäsi:

 1. TIETOISKUT 1/2-2 h: Hitsaustekniikan ajankohtaispäivät 24.4.2013 Raahe, Arktisen meriteknologian ennakointi – tulosten esittely ja soveltaminen, RD Koulutus Case

 2. AVAINLUENNOT JA ALUSTUKSET 1/2-2 h, RD Case 1: RD  Meriklusterin verkostoitumispäivä Rauman telakalla 13.12.2012: Arktisen meriteknologian ennakointi – Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

 3. AVAINLUENNOT JA ALUSTUKSET 1/2-2 h, Case 2: Valtakunnallinen Yrittäjän päivä 5.9.2013 – Missä Kuusamon kasvun avaimet?

 4. VAIKUTTAVAT KOKONAISTOTEUTUKSET 1/2-2 pv: Tulevaisuusverstaat, work shopit ja seminaarit  – Case Tulevaisuusverstas, Arktinen meriteknologia

 5. ASIANTUNTIJANA PANEELEISSA JA SEMINAAREISSA: Uusi pohjoisen maantiede – Fintrip, RD Koulutus Case

 6. “MARITIME CLUSTER FORUM13 in Turku, Finland, 16.-17.10.2013, Focus on strong Baltic maritime cluster and increased competitiveness

 7. TULEVAISUUDENTUTKIMUS, ENNAKOINTI, DELFOI-MENETELMÄ -LUENTOSARJAT: Kuinka tulevaisuus tehdään? – Koulutus Case, Studia Generalia, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 15.3.2012

 8. MITÄ ON OSAAMINEN? FILOSOFIAA JA KYTKEMISTÄ MAANTIETEESEEN JA YMPÄRISTÖTEKIJÖIHIN: Maantiede vaikuttaa talouteen

 9. Arktinen osaaminen RD Aluekehityksen projektien valossa – asiantuntija-artikkeleita ja haastatteluja sanoma- ja aikakausilehdissä 5-12/13

RD Aluekehityksen keskeisiä tutkimussovelluksia, joita on aika soveltaa koulutuksessa nyt:

Ks. myös seuraavat ajankohtaiset tutkimussovellukset teemassa:

 • Myllylä, Yrjö (2013). Arktinen toimintaympäristö: Vahvojen ennakoivien trendien vaikutus logistiikkaan, infrastruktuuriin ja elinympäristöön – sekä niihin liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet Suomessa. Asiantuntija-artikkeli SMARCTIC-hankkeen työpaketti 3:een liittyen 27.5.2013.
 • Kaivo-oja Jari & Yrjö Myllylä (2013). Arktisen toimintaympäristön kannalta relevantit PESTE-trendit. 38 s. Taustaraportti Arktisen toimintaympäristön tulevaisuusverstaaseen 5.4.2013.  Oulun yliopisto, Thule-instituutti, VTT, Oulun ammattikorkeakoulu, Tekes.

Koko RD Aluekehityksen toiminnan viitekehys on Pohjois-Eurooppaa, Pohjoinen ulottuvuus, Arktinen ulottuvuus. Siten lähes kaikissa julkaisussa on teeman näkökulmasta hyödynnettävää. Julkaisuluetteloita mm. tästä lisää:

Julkaisuluettelot /   Publications lists
1. Julkaisuja        1-6/2013  1 RD Aluekehitys Oy Suomi / Finnish
2.Julkaisuluettelo 28.6.2013  13 OKM:n  julkaisuluokit. mukaisesti Suomi / Finnish
3.  Publications 1.7.2013  12 Suomen Akatemia, Finnish Academy, 2009
4. Julkaisuja  2 Finna Suomi / Finnish

.

LINKKEJÄ AJANKOHTAISIIN TUTKIMUS- JA RAHOITUSOHJELMIIN, JOIHIN KOULUTUKSELLA VOIDAAN MYÖS  VALMENTAA:

Suomen Akatemian Arktinen tutkimusohjelma: http://www.aka.fi/fi/A/Ohjelmat-ja-yhteistyo/Tutkimusohjelmat/Valmistelussa-olevat-tutkimusohjelmat/Arkitinen-tutkimusohjelma_uusi/.

SA:n Arktiseen tutkimusohjelmaan liittyvä työpaja 10.10.2013: http://www.aka.fi/fi/A/Ohjelmat-ja-yhteistyo/Tutkimusohjelmat/Valmistelussa-olevat-tutkimusohjelmat/Arkitinen-tutkimusohjelma_uusi/Ajankohtaista1/Ennakkokutsu-arktisen-tutkimusohjelman-tyopajaan-10102013/

Tekesin ohjelma merten uudistuvasta liiketoiminnasta: http://www.tekes.fi/ohjelmat/Meri

Tekesin haku Kestävää kilpailuetua avaruustoimintaa hyödyntäen:

http://www.tekes.fi/fi/community/Hakuajat/472/Hakuaika/1320?name=Kestavaa+kilpailuetua+avaruustoimintaa+hyodyntaen

AJANKOHTAISET STRATEGIAT, JOIDEN TOIMEENPANOSTA ON YHTÄÄLTÄ KYSYMYS, MM.:

 1.  Suomen arktinen strategia  
 2. Itä- ja Pohjois-Suomen strategia
 3. Meriteollisuuden kilpailukykytyöryhmän mietintö
 4. Arktisen meriteknologian ennakointihankkeen suositukset (Ely 13/2013)
 5. Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä – suositukset (TEM 43/2010)
Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.