RD Info 1/2015: Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi – Hiljainen tieto käyttöön -kirjan julkistaminen ja muuta ajankohtaista

RD Info

.

AJANKOHTAISTA

vaikuttaminen, kansi, edit, cc Mauri M.

Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi. Hiljainen tieto käyttöön. RD Aluekehityksen sarjassa ja kustantamana virallisesti julkistettavan kirjan kansikuvassa on Korkeasaaren silta Oulussa. Sillan on suunnitellut Ins.tsto Juola ja Rantakokko Ky. Lisätietoja kirjasta kustantajalta tai tekijältä liikennementori Mauri Myllylän sivuilta.

.

 • Regional Development, Foresight and Strategies

 • Arctic Maritime Technology Foresight – Case

 • CV of entrepreneur and reference publications

.

WP_019565

Myös Pohjois-Suomen rata-asiat ovat olleet asialistalla ja tehdystä työstä kuultaneen lisää vuoden 2015 aikana.

 

 1. UUSI KIRJA ENNAKKOTILATTAVANA. Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi. Hiljainen tieto käyttöön. Kirja julkistetaan helmikuun lopulla. Ota yhteyttä ja tilaa kirjaa. Painos on rajallinen. Ks. lisätietoja.
 2. SÄHKÖPOSTIOSOITTEET MUUTTUVAT. Aluekehitys RD:llä on ollut 20 vuotta käytössä domain http://www.rdmarketinfo.net ja
  WP_019801

  Esko-Juhani Tennilä, 2014, Jäämeri kutsuu. Yrjö Myllylä sai kirjan Barentsin ja arktisen tulevaisuuteen liittyvältä esitelmämatkallaan Oulussa.

  sähköpostiosoitteet sen mukaan. Tällä olemme halunneet alusta asti viestittää, että ”vain uskottava markkinatieto voi synnyttää dynaamista liikettä”. Katsomme, että olemme tällaisen tiedon tuottaja. Päätimme vaihtaa domainin http://www.aluekehitys.fi muotoon ja samalla sähköpostimme muotoon esim. yrjo.myllyla@aluekehitys.fi. Taustalla on myös Saunalahden asiakkuutemme

  WP_019861

  Kirjan alkulehdillä Esko-Juhani Tennilä muistaa myös Yrjö Myllylän ajatuksia arktisesta ja Venäjästä. ”EJT” viittaa johtamaansa ensimmäiseen Tulevaisuusvaliokunnan tekemään Venäjä-skenaarioraporttiin tässä yhteydessä.

  muuttuminen Elisan asiakkuuteen ja myös eräiden Elisan tarjoamien toimisto-ohjelmien käyttöönotto. Seuratkaa sivustojemme yhteystietopäivityksiä, mikäli yhteyksiin tulee ongelmia vanhojen osoitteiden kanssa. Uudet osoitteet eivät ole vielä toiminnassa.

 3.  WIHURIN SÄÄTIÖN HANKE JATKUU. Arktisen toimintaympäristön kannalta
  ?????????????

  Paperinlastausta Kemissä joulukuun lopulla 2014.

  relevantit vahvat ennakoivat trendit ja niiden vaikutus logistiikkaan ja liiketoimintamahdollisuuksiin. Hanke jatkuu merenkulkuneuvos Antti Wihurin säätiön rahoituksella jatkuu alkuvuonna tutkimushanke. European Journal of Futures Research on hyväksynyt myös Yrjö Myllylän ja Jari Kaivo-ojan artikkelin julkaistavaksi. Painettua eripainosta voi tiedustella 20 €:n kpl-hintaan:Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2014). Integrating

  .

  .

  Delphi methodology to some classical concepts of the Boston Consulting Group framework: Arctic maritime technology BCG Delphi foresight – A pilot study from Finland. European Journal of Futures Resarch. Springler. Accepted to publish 9.12.2014. Furthcoming.

 4. KOULUTUS ON AVAIN KEHITYKSEEN. Koulutustoiminta on ollut viimeisten vuosien aikana entistä
  WP_019793

  Mikko Viitala kiittää luennoitsija Reijo Kivelää Industria Oy:stä Jäämeri kutsuu kirjan kera.

  tärkeämmässä roolissa kehittämishankkeiden, kuten strategioiden, ennakointisovellusten, tutkimusten ja selvitysten rinnalla. Toivomme yhteistyön jatkumista myös koulutuksen merkeissä. Vuonna 2014 kehitimme uuden koulutuskonseptin 1-päivän koulutustilaisuuksiin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tilaisuutta varten, jossa kohteena oli ympäristöalan kansainvälistyvät yritykset.Tyypillisiä

  WP_020702

  RD Aluekehitys Oy:n toimitusjohtajan valtion virallinen siviilimiekka  toimistossa muistuttaa tehtävästä.

  koulutustoimeksiantoja ovat myös 1/2 tunnin, 2 tunnin tai puolen päivän koulutustilaisuudet. Vuoden 2014 muista koulutustilaisuuksista lisätietoja mm. täältä.

 5. TEKESIN STRATEGINEN AVAUS -SMARCTIC -HANKE. Arktiset Meret ohjelma valittiin painopisteeseen. SMARCTIC-loppuraportti on valmistunut.

 

 .

YHTEISTYÖSSÄ JAETAAN TIETOJA JA TARTUTAAN MAHDOLLISUUKSIIN

????????????????????

Technopoliksen rakennuksessa Oulussa sijaitsee mm. Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Yhteistyö RD Aluekehityksen kanssa lisää alueen valmiutta tarttua ajankohtaisiin mahdollisuuksiin ja hyötyä parhaimmillaan merkittävästikin. Yhteistyö RD Aluekehitys Oy:n kanssa toimii myös mediana ja tiedonvälityskanavana siten, että varsinaisen päätekemisen ohessa voidaan välittää muuta hyödyllistä ajankohtaista informaatiota. Esimerkiksi Oulun seudun tilaukset mm. vuoden 2013-2014 aikana ovat osoitus tästä hyödyllisyydestä alueen kehittymisen näkökulmasta. Joihinkin ilmassa liikkuviin ajankohtaisiin mahdollisuuksiin tarttumiseksi yhteistyö RD Aluekehitys Oy:n kanssa on saattanut olla kriittistä.

 • Pohjoisen, arktisen alueen, työmarkkinoiden näkymät. (Pohjois-Pohjanmaan ely/TE-toimistot, työmarkkinoiden ohjaus)
 • Arktisen toimintaympäristön trendit – motivointi päivän töihin. Esitelmä SMARCTIC-lopputyöpajassa 9.9.2014 Oulussa.  Hanke liittyi TEKESin strategisen avauksen SMARCTIC-hankkeen lopputyöpajaan. Pajassa käsiteltiin 1,5-2 vuotisen hankkeen loppurapporttia ja tarkennettiin sen sisältöä ryhmätyömenetelmin. Lisätietoa SMARCTIC-hankkeesta. (Oulun yliopisto, OAMK, VTT / TEKES).

 .

ARKTINEN ARKISTUU JA KONKRETISOITUU JOKAISEN TOIMIJAN LEIPÄPUUKSI YHTEISTYÖSSÄ RD ALUEKEHITYKSEN KANSSA

.

.

RD Aluekehityksen esityksissä arktista on arkistettu kohderyhmittäin ja po. ilmiöiden näkökulmasta niin, että kuulijat ovat saaneet oivalluksia toimintaan. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan opinto-ohjaajat ovat alustavasti pyytäneet vuodelle 2016 erääseen tilaisuuteen avaamaan arktisen osaamisen käsitettä kuulijakokemuksensa perusteella. Tavoite on luonnollisesti, että lapset ja nuoret saisivat toiminnalleen ja elämälleen viime kädessä suuntaa ja leipäpuuta.

.

MAANTIEDETTÄ TARVITAAN – UKRAINAN KRIISI OPETTAA

Kainuun Sanomat, Tiistaivieras 10.3.2014

Kainuun Sanomat, Tiistaivieras 10.3.2014

Ajatus on, että lisäämällä maantieteellistä ja aluekehityksellistä ymmärrystä, Ukrainan kriisi olisi voitu ennalta estää tai sitä pitäisi nyt ratkoa. Maantieteelliset mahdollisuudet toimivat sekä turvallisuutemme hyväksi, että sitä vastaan tai taloutemme hyväksi, tai sitä vastaan, riippuen, miten niihin suhtaudumme. Tälläkin hetkellä alueiden pitäisi luoda omia strategioitaan niin talouden kuin etenkin valtakunnan tasolla myös turvallisuuden näkökulmasta maantieteelliset tekijät huomioiden. RD Aluekehitys voi auttaa alueita ymmärtämään omaa aluettaan huomioimalla ajassa liikkuvat muutostekijät. Näiden tunnistaminen tuo mahdollisuuksia ja auttaa varautumaan uhkakuviin. RD Aluekehitys Oy:n toimitusjohtaja on arvostetun Suomen Maantieteellinen Seura Ry:n työjäsen jatoiminnantarkastaja.

 

.

RD Referenssejä ja julkaisuja 2014

ks. myös

RD Info 6/2014: Arktinen osaaminen on noussut keskeiseksi koulutusteemaksi, kaasun tulo on todennäköinen villi kortti

 

RD Aluekehityksen sana painaa.

RD Aluekehityksen sana painaa.

WP_019666

ARKTINEN OSAAMINEN ON SUOMEN SAMPO. RD Aluekehitys Oy, Arktinen osaaja.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

EU:n paras alueellisen ennakoinnin / rakennemuutoksen hallinnan käytäntö, alueellinen innovaatiojärjestelmä, käytettävissä RD Aluekehityksen sovelluksissa.

 

RD Aluekehitys Oy:n Suomen visio: “Suomi elää tulevaisuudessa metsän lisäksi merestä ja maaperän rikkauksista sekä arktiseen ympäristöön kytketystä osaamisesta“

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, PALKINNOT, VISIOT JA TOIMENPITEET Avainsana(t): , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.