RD Info 8/2015: Vuoden polkupyöräilijä 2015, VT8 esissuunnittelukilpailun kunniamaininta, uusia arktisia liiketoimintamahdollisuuksia, uusia menetelmiä, koulutusta

RD Info

RD Info 8/2015 sisältää ajankohtaisia uutisia  aluekehityksestä, tulevaisuuden ennakoinnista, strategiaprosesseista, tutkimuksista&selvityksistä, ”some-” ja muusta viestinnästä, oppimisympäristöistä sekä koulutuksesta. 

RD Info 8/2015 myös Facebookissa – tykkää ja pysy ajan tasalla!

https://www.facebook.com/aluekehitys?fref=ts

ALUEKEHITYS

RD Aluekehityksen kustanne on vaikuttanut: Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi johti kirjoittajan Mauri Myllylän valintaan näyttävästi Vuoden pyöräilijäksi 2015. Valinnan teki Suomen pyöräilykuntien verkosto. Valinta- ja julkistamistilaisuus oli Helsingissä toukokuussa 2015 (lue lisää). Ajankohtaista on kirjan kääntäminen englanniksi. Jos olet kiinnostunut näkyvyydestä kirjassa tai jopa kustannusyhteistyöstä – ota yhteyttä!  Kirjan kirjoittaja on myös vaikuttanut siihen, että Oulu valittiin maailman parhaimmaksi ja 1. talvipyöräilykaupungiksi ja sen pohjalta on käynnistynyt 2015 alkanut Suomen talvipyöräilyn vienti. Myös pienten lähikoulujen merkitys kouluun kävelyn ja pyöräilyn hyvinvointivaikutuksen näkökulmasta on saanut t&k-hankkeen RD Aluekehityksen verkostoyrityksiin (lue lisää).

Alkuvuoden aikana on puututtu epäkohtaan EAKR-rahojen käytössä ja viestintää aiheesta aiotaan jatkaa. Selvästi on havaittavissa, että julkinen sektori on luonut tietoisesti tai tiedostamattaan protektionistisen laintulkinnan rahojen käytössä, mikä estää markkinatiedon välittymisen julkisen toimijoiden hankkeisiin ja uhkaa rahan käytön hyötyjä, yhteiskunnan uusiutumista. EAKR-tulkintaa voisi verrata Lex Nokiaan, jonka lähtökohtia RD Aluekehityksen toimitusjohtaja aikoinaan vastusti sen estäessä alueellisen uusiutumisen nykyisen EAKR-tulkinnan tapaan (ks. esim. Kaleva).  RD Aluekehitys Oy on ollut aiemminkin murtamassa vakiintuneita ja osin yhteiskuntakehityksen kannalta haitallaisia käytäntöjä mm. saamassa kenties ensimmäisenä yrityksenä YTR:n rahoitusta tai VNK:n/KTM:n selvitysmiesrahoitusta.

Uskomme vahvasti public-private -kumppanuuteen ja vetoamme myös EU:n komission arviointiin em. tulkinnassamme: Osaltamme kehittämä menettelytapa valittiin EU:n parhaimmaksi rakennemuutoksen hallintakäytännöksi (alueellisen ennakoinnin käytännöksi) EU-komission rakennemuutoksen  hallintaseminaarissa Brysselissä 18.10.2010. Tämä työskentelytapa ja sen vaikutusten arviointi kestää vertailun muihin julkislähtöisesti tuotettuihin hankesovelluksiin. RD Aluekehityksen toimitusjohtajalta on pyydetty myös kirjallisia EAKR-näkemyksiä viime hallitusneuvotteluiden alla.

Yksityiset kustantajat, Alma Media Oy ja Pohjalainen Oy ovat ottaneet myös vastoin yleisiä käytäntöjä aluekehittämisen ’vetovastuun’ aluekehittämisessä mihin EAKR-miljardien vaikutus ei ulotu. Mm. seuraaviin Lapin Kansan ja Pohjalaisen hankkeisiin on haastateltu myös RD Aluekehitys Oy:n toimitusjohtajaa:

Ajankohtaisia aluekehitysmahdollisuuksia (linkeissä esimerkkihankkeita)

TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI

Tulevaisuuden ennakoinnin metodeja sovellettiin Turku-Pori -tien suunnittelukilpailussa, jossa RD Aluekehitys Oy pääsi mukaan Plaana Oy:n ja Waystep Consulting Oy:n sekä Gamify Finland Oy:n ryhmään. Kaikki kilpailijat olivat yrityksiä. Koko hankkeen tarkoitus oli luoda uutta suunnittelukäytäntöä ja tuottaa ideoita jatkosuunnitteluun kaikkien ryhmien osalta, mitä mm. RD Aluekehityksen tulevaisuus- ja maantiedelähtöisyys sekä Gamify Finlandin peliteollisuuslähtöisyys toi liikennesuunnittelun osaajien tueksi. Hankkeesta voi oppia paljon myönteistä. RD Aluekehityksen edustama ryhmä sai kunniamaininnan. Hankkeen rahoittivat Varsinais-Suomen ely-keskus ja Liikennevirasto. Eräänlainen erikoisennakointi oli 100 vuoden ennakointi, Lappi vuonna 2100. Siinä sovellettiin jossain määrin totutusta poikkeavia metodeja, pääsäännön ollessa ehkä mieluummin 10-20 vuotta eteenpäin katsominen ja 1-5 vuoden toimintaohjelma sitä toteuttamaan. Lue lisää:

Ajankohtaisia ennakointimahdollisuuksia (linkeissä esimerkkihankkeita)

STRATEGIAPROSESSIT

Strategiaprosesseista eteni SMARCTIC-hankkeen jalkautusprojektit. Valtakunnallinen SMARCTIC oli Tekesin strateginen avaus ja RD Aluekehityksen Yrjö Myllylällä oli siinä tärkeä rooli prosessin tulevaisuusverstaan ja vahvojen vaikuttavien ennakoivien trendien sekä uusien liiketoimintaaihioiden tunnistamisprosessin tukijana. Strateginen avaus johti virallisesti Arktiset Meret -ohjelmaan. Valinta tehtiin tosin jo prosessin aikana ja siihen vaikuttivat mielestämme myös muut tehdyt työt. Tällä hetkellä on ajankohtaista SMARCTIC-tulosten soveltaminen eri alueilla. Se edellyttää alueellista jalkautusprojektia. RD Aluekehitys Oy  on osallistunut Pohjois-Pohjanmaan alueen yritysten mahdollisuuksien tarkempaan kartoitukseen tuottamalla 5-10 päähän liiketoimintamahdollisuuksien ennusteen ja hankeaihioita, joilla mahdollisuudet yritysten näkökulmasta voidaan realisoida. Oulussa Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoituksen avulla hanketta toteuttaa CCE / Oulun yliopisto, joka oli asiakkaana RD Aluekehitykselle. Sama malli on erittäin ajankohtainen kaikilla Suomen alueilla. Ota yhteyttä!

Myös seudulliset elinkeinosrategiat ovat puhuttaneet vuoden aikana. Koillis-Suomen 7:n kunnan alueelle Yrjö Myllylän konsultoimaa elinkeinostrategiaa 2011-2015 ”Pohjoisen luottamuksen, perheyrittäjyyden ja luonto-osaamisen menestystarina” on useaan otteeseen pidetty positiivisessa mielessä esillä (RD Aluekehityksen opein Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen nimissä keskuksen käytäntöjä yhdistäen). Vastaavien sovelluksien tarpeessa olisivat monet muutkin alueet Suomessa, kuten Salo.

Ajankohtaisia strategiaprosessimahdollisuuksia (linkeissä esimerkkihankkeita)

TUTKIMUKSET & SELVITYKSET

Tutkimuksista ja selvityksistä voisi mainita niin ikään SMARCTIC-hankkeen aineiston pohjalta tulosten syventäminen teemassa Arktisen toimintaympäristön vahvat ennakoivat trendit logistiikan kannalta ja Suomen liiketoimintamahdollisuudet logistiikassa. Hanketta on rahoittanut Wihuri-säätiö ja tutkimusryhmään kuuluvat Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Jari Kaivo-oja ja Oulun yliopiston taloustieteellisen tiedekunnan professori Jari Juga. Toivomme tutkimustulosten valmistuvan syksyn 2015 aikana.

Tutkimushankemahdollisuuksia

OPPIMISYMPÄRISTÖT & SOSIAALINEN MEDIA

RD Aluekehitys Oy on avannut Facebook-sivustonsa. Voit tykätä sivustosta, jolloin saat ajankohtaiset päivitykset suoraan FB-infona. Sivuston kautta saatava tilastollinen ja muu palaute osoittaa ihmisten mielenkiinnon kohteet entistä tarkemmin ja palvelua voidaan suunnata sen mukaan.

Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi kirjalle on avattu vuoden aikana oma FB-sivusto. Kirja palkittiin Vuoden pyöräilytekona Oulussa helmikuussa 2015 ja kirjoittaja sai valtakunnallisen Vuoden pyöräilijä-tittelin toukokuussa 2015. Voit myös tykätä tästä sivustosta ja pysyä ajan tasalla kevyen liikenteen edistäjien kärjen puuhista.

”Arktisen meriteknologian ennakointi” -hankkeen viestintäympäristö toimii ja vaikuttaa edelleen osoitteessa http://www.amtuusimaa.net. Hanke oli  Uudenmaan ely-keskuksen tilauksesta toteutettu ESR-projekti. Se oli osa laajavaikutteista RD Aluekehityksen näkemystä arktiseen haasteeseen vastaamisesta. (Ks. mm. Tulevaisuusvaliokunnan kannnaotto.)

www.rdaluekehitys.net – domain on ollut aktiivikäytössä vuodesta 2011. 20 vuotta käytössä ollut domain http://www.rdmarketinfo.net on poistunut käytössä (toimii vielä sähköpostin osoitteena). Halusimme domain-valinnalla viestittää, että vain uskottava markkinatieto voi käynnistää dynaamisen prosessin. Myös http://www.rdaluekehitys.fi on yrityksen käytössä, mutta toistaiseksi ei aktiivikäytöss). Uudet sähköpostit ovat info @ aluekehitys.fi ja yrjo.myllyla @ aluekehitys.fi.

Uusimmat Delfoi- ja muut uuden teknologian oppimisen ympäristöt ovat käytettävissä mm. RD Aluekehityksen Otavan Opiston Osuuskunnan jäsenyyden myötä.

KOULUTUS

Vuoden aikana koulutusta on annettu mm. Työterveyslaitoksen johtoryhmälle arktisen työn tulevaisuudesta sekä valtioneuvoston projektille arktisista mahdollisuuksista (Ilmatieteen laitoksella pidetty skenaariopaja). Myös alueellisesti mm. Pohjois-Pohjanmaalla osana hanketoteutusta on pidetty koulutusta tutkimustulosten välittämiseksi kohderyhmien käyttöön sekä niiden edelleen jalostamiseksi work shopeissa käytännön toimintaohjelmiksi. Syyskauden sovittuihin koulutuksiin kuuluu mm. Rauman kaupungin koulutustilaus Rauma Seaside Parkin liiketoiminnan kehittämiseksi.

Koulutus on halvin ja tehokkain tapa siirtää tuore ennakointitieto toimijoiden, hankkeiden yms. käyttöön. Koulutuksen avulla voidaan generoida uusia hankkeita tuoretta ennakointitietoa hyödyntäen. Lisäksi RD koulutuksen avulla voidaan ohjata alueellisia ja muiden tekemiä prosesseja niin, että toimitaan tukena hankkeen eri vaiheissa, kuten aikoinaan tehtiin menestyksekkäästi mm. Kemi-Torni -alueen osaamistarpeiden ennakoinnissa (mm. alueelta myöhemmin Delfoi-väitöskirjoja) tai Pelkosenniemen elinkeinostrategiassa (Delfoi-haastattelun tehneestä tuli kunnanhallituksen pj.)

38. Seaside Industry Park Rauma, tulossa, lokakuu 2015

37. MERMAID-työpaja 1.4.2015 Helsinki, Ilmatieteen laitos, valtioneuvosto

  • YTT Yrjö Myllylän MERMAID-hankkeen skenaariotyöpajan asiantuntijana toimiminen

Tilaajana Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti ja Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus / Valtioneuvosto.

36. Arktisen alueen kehitysnäkymät ja tutkimuslaitoksen mahdollisuudet tukea arktisen alueen toimintaa, Työterveyslaitos 16.3.2015

  • YTT, erikoistutkija Yrjö MyllyläTyöterveyslaitos 16.3.2015 , Johtoryhmä

35. Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi – kirjan esittelytilaisuuden kustantajan puheenvuoro 21.2.2015 Oulussa.

  • Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräiluyn hyväksi –kirjan esittelytilaisuus oli Presidentin suojelema Kirjan Vuosi tapahtuma Oulussa.

34.  Päätösseminaari: Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille –projekti, Oulu 26.11.2014

  • Arktisen alueen mahdollisuudet Pohjois-SuomelleYYT Yrjö Myllylä

Tilaajana Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus / em. projekti.

Lisätietoa ja ohjelma tästä.

Ajankohtaisia koulutusmahdollisuuksia (ks. esimerkkitilaisuuksia)

JULKAISUT & TUTKIMUKSET

RD Aluekehitys Oy on 15 vuotta yhdistänyt Delfoi-menetelmään ns. Boston Consulting Groupin (BCG) tuoteportfoliomenetelmän. Delfoi onkin Aluekehitykselle käyttöjärjestelmä, jolla käytetään muita metodeja ja analyysivälineita. BCG:n lisäksi SWOT on lähes joka hankkeessa käytössä sekä tulevaisuuden tutkimuksen ja maantieteen teoreettiset käsitteet, kuten Vahvat ennakoivat trendit, Heikot signaalit, Villit kortit, Klusterit. Korkeatasoisin artikkeli julkaistiin em. aiheesta vuoden alussa European Journal of Futures Research lehdessä:

Ajankohtaisia julkaisuyhteistyömahdollisuuksia (ota yhteyttä, jos esim. kustannusyhteistyö kiinnostaa)

MUUTA AJANKOHTAISTA

Yhteistyöterveisin

Yrjö Myllylä, YTT,

Toimitusjohtaja

RD Aluekehitys Oy

Meriusva 5

FI-02320 ESPOO

www.rdaluekehitys.net
E-mail: info@aluekehitys.fi

yrjo.myllyla@aluekehitys.fi


Tel: + 358 500 450 578

(Tätä Infoa on lähetetty / lähetetään RD Aluekehityksen asiakkaille ja sidosryhmille. Osoitteet ovat käyntikorteista tai  nettisivuilta. Jos olet saanut RD Infon, mutta et halua vastaanottaa tätä 2-4 kertaa vuodessa ilmestyvää RD Infoa, vastaa em. osoitteeseen tai saamaasi sähköpostiin, ettet halua jatkossa vastaanottaa RD Infoa.)

Advertisement
Kategoria(t): AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT Avainsana(t): , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.