Avainsana-arkisto: alueellinen kehittäminen

EU-rahoitus ja maaseudun kehittäminen

RD TIETOISKU 2.11   EU-politiikka EU-hankkeiden rooli Yritykset on saatava hyötymään ja osakkaiksi EU-hankkeisiin nykyistä enemmän, jotta aluekehitysvaikutuksia syntyisi Keskeinen painopiste keskusten veturiyritysten ja orgnisaatioiden tarpeiden kartoitus sekä koulutuksen kehittäminen maaseutualueilla palvelemaan keskusten tarpeita. Koulutuksen kehittämiselle hyvä lähtökohta klusterin keskeisimmät tuotealueet. … Lue loppuun

Advertisement

Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET | Avainsanat: , , , , , , , , , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa EU-rahoitus ja maaseudun kehittäminen

Tietotekniikka, etätyö ja maaseudun kasvuklusterit

RD TIETOISKU 2.10  Tietotekniikka- ja etätyö Paneelin mukaan Noin 30 % mielestä tietoliikenneinfrastruktuuri estää tutkittavien klustereiden kehittymistä eri alueiden välisenä yhteistyönä 50 % vastaajista on sitä mieltä, että tietotekniikka, erityisesti internet, voi korvata etäisyyksiä, ts. klusteroitumisessa keskeistä läheisyyden vaatimusta. Tietoliikenneinfra … Lue loppuun

Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET | Avainsanat: , , , , , , , , , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Tietotekniikka, etätyö ja maaseudun kasvuklusterit

Monipaikkaisuus ja palvelukeskukset maaseudun kehittämisessä

2.9    Monipaikkaisuus- ja palvelukeskusajattelu Paneelin mukaan Palvelukeskuksista voisi muodostua työllistämisen näkökulmasta maaseutualueille tärkein uusi toiminnan muoto Palvelukeskusten sisältönä toimivimmat ideat olisivat tilausten hallinta, myynti- ja markkinointi, tiedotus- ja neuvonta sekä häiriöiden hoito- ja help desk-toiminta. Sisältönä korostuvat lisäksi asiantuntijapalvelut ja … Lue loppuun

Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET | Avainsanat: , , , , , , , , , , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Monipaikkaisuus ja palvelukeskukset maaseudun kehittämisessä

Maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit

TIETOISKU  / CASE HANKE – MAASEUDUN TULEVAISUUS JA KASVUKLUSTERIT     Maaseudun tulevaisuuden kasvuklustereita arvioitiin RD Aluekehitys Oy:n Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR:n hankkeessa vuosina 2003-2004. Tulevaisuutta katsottiin vuoteen 2015. Tarkoitus oli mm. vaikuttaa EU:n rakennerahastokauden 2007-2013 toimintaan. Tulokset ja tutkimuksen toteutusmalli … Lue loppuun

Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET | Avainsanat: , , , , , , , , , , , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit

Arviointiosaaminen

TIETOISKU – Mitä tarkoittaa arviointiaosaaminen? ”Arviointiosaaminen. Jonkun asian arvon määrittämistä tietyn ennalta määrätyn kriteerin avulla.” Matti Korkala (2006). Responsiivisuus Interreg III A pohjoinen -ohjelman hankkeissa. Arviointia käsitellyt Pro gradu työ Lapin yliopistoon. Em. lähdettä lainattu teoksessa (s. 101): Karjula, Kyösti … Lue loppuun

Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, VISIOT JA TOIMENPITEET | Avainsanat: , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Arviointiosaaminen

Maaseudun tutkimus- ja koulutusjärjestelmän kehittäminen

TIETOISKU – MAASEUDUN TUTKIMUS- JA KOULUTUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 2.6            Tutkimus- ja koulutusjärjestelmän kehittäminen Koulutus (osaamisen tuottaminen) on klusterin keskeinen voimavara panelistien mielestä Pk-paneelin mielestä ammattioppilaitos (2-aste) ja ammattikorkeakoulutaso palvelisivat parhaiten yritysten tarpeita, kolmanneksi yliopistotaso. Miten etäämmälle keskuksista mennään, sen enemmän korostuu … Lue loppuun

Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 07 Valtakunnan taso, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT | Avainsanat: , , , , , , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Maaseudun tutkimus- ja koulutusjärjestelmän kehittäminen

Kasvuklusterit, kunnat, verkostoituminen

TIETOISKU – KASVUKLUSTERIT, KUNNAT JA VERKOSTOITUMINEN – TOIMIJOIDEN ROOLIT 2.6            Eri toimijoiden roolit        klusteroitumisen edistämisessä Veturiyritysajattelu Tuote- ja markkinahallintaa edustavat veturiyritykset hyväksytään tärkeimmäksi verkottumisen lähtökohdaksi. Verkottuminen Kaikkien kuntatyyppien osalta public-public-verkottuminen selkeästi suurin pullonkaula, mitä kauemmas keskuksista mennään, sitä enemmän ongelmia … Lue loppuun

Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 07 Valtakunnan taso, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT | Avainsanat: , , , , , , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Kasvuklusterit, kunnat, verkostoituminen

Väestöennusteet maaseudulla ja kaupungeissa Delfoi-paneelin mukaan

TIETOISKU – VÄESTÖENNUSTEET MAASEUTUALUEILLE JA KESKUKSISSA VUOTEEN 2015 DELFOI-PANEELIN MUKAAN 2.6            Väestö Väestön määrän ja eri ikäryhmien määrä kehitys eri kuntatyyppien alueilla paneelin mukaan: Keskukset Nyt yli 50 % kokonaisväestöstä. Kasvaa hieman. Kasvu tulee pääasiassa 45-65 –vuotiaiden määrän kasvusta. Vuorovaikutusalueet … Lue loppuun

Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT | Avainsanat: , , , , , , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Väestöennusteet maaseudulla ja kaupungeissa Delfoi-paneelin mukaan

Maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit pk-yrittäjien ennakoimana

TIETOISKU – MAASEUDUN TULEVAISUUDEN KASVUKLUSTERI 4000 PK-YRITYKSEN ENNAKOIMANA 2.5 Pk-yrityspaneelin näkökulma   Pk-yrityspaneelin (Pk-paneeli, yht. n. 4000 yritysvastaajaa) mukaan eri klustereiden kehitys (kaikki klusterit yhteensä) pitkällä tähtäimellä paras tulevaisuus kaupunkien läheisellä maaseudulla ja harvaan asutulla maaseudulla (yli 50 % mielestä … Lue loppuun

Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 07 Valtakunnan taso, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT | Avainsanat: , , , , , , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Maaseudun tulevaisuuden kasvuklusterit pk-yrittäjien ennakoimana

Kuljetus- ja logistiikkaklusteri ja maaseudun työllisyys

TIETOISKU – KULJETUS- JA LOGISTIIKKAKLUSTERI JA MAASEUDUN TYÖLLISYYS 2015 Kuljetus- ja logistiikkaklusteri Kuljetus- ja logistiikkaklusterissa tärkeimmät tuotealueet työllistämisen näkökulmasta Delfoi-paneelin mukaan sähköisen kaupan logistiset ratkaisut eri kuljetusmuotoja yhdistävät logistiikkapalvelut maakuljetukset korostuvat myös. Kuljetus- ja logistiikkaklusterissa tärkeimmistä tulevaisuuden tuotealueista työllistämisen näkökulmasta … Lue loppuun

Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 07 Valtakunnan taso, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT | Avainsanat: , , , , , , , , , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Kuljetus- ja logistiikkaklusteri ja maaseudun työllisyys