RD Info 8/2016: Maakuntaitsehallintouudistus ja RD Aluekehitys Oy vie aluekehittämisen uudelle tasolle

RD Info

.

ALUEKEHITYS

NÄKEMYSTÄ – OSAAMISTA – VUOROVAIKUTUSTA

Aluekehittämisessä tärkeintä on osaamisen suuntaaminen tulevaisuuden kannalta relevanteille alueille. Osaamisen suuntaaminen edellyttää toimintaympäristön muutosanalyysiä.

 • Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi niin alueittain, oppilaitoksittain kuin klustereittain/toimialoittain on tärkein yksittäinen toimi aluekehittämisen edistämiseksi vähänkin pidemmällä aikavälillä. Esimerkiksi nykyinen ennakointi ei voi olla asianmukaista, jos esimerkiksi arktisilla lähialueilla on 200 miljardin euron investointiohjelma rakentamiseen ja energiaan ja pohjoisimmista yliopistoista ja oppilaitoksista lähestulkoon puuttuu nämä koulutusalat. ”Kukaan ei sahaa omaa oksaansa” vaan jokainen ”laulaa sen lauluja kenen leipää syö” on tunnistettava tulevaisuutta tehtäessä.
 • Lisätietoja ja referenssejä osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnista.
 • Aluepolitiikan alkamisesta 50 vuotta, aluepolitiikkaa on aina – katso artikkelimme Vastavalkeassa.

Terra 128,2 www esittely

Hyödyt

.

TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI

VAHVAT TRENDIT – HEIKOT SIGNAALIT – VILLIT KORTIT

Tulevaisuuden ennakoinnissa tärkeää on tunnistaa toimintaympäristössä vaikuttavat tekijät, kuten vahvat ennakoitavat trendit ja niiden vaikutus tutkimuksen kohteena olevaan ilmiöön valitun aikajäänteen aikana. Myös uusien nousevien ilmiöiden, heikkojen signaalien ja villien korttien systemaattinen tunnistaminen on tärkeää.

Polar Geography

Hyödyt

.

STRATEGIAPROSESSIT

TAVOITTEET – VALINNAT – SITOUTUMINEN

RD Aluekehityksen strategiaprosesseissa avainsana on valinnat. Tekemällä rohkeita valintoja, joihin toimijat ovat valmiita sitoutumaan, luodaan ylivertaista vahvuutta. Tämän vuoksi RD Delfoi-prosessit korostavat strategioinnin lähtökohtana myös valintoja.

 • Ajankohtaista on maakuntaitsehallinnon tuloon varautuminen. Siinä auttaa RD Ratkaisu, missä keskeistä on Delfoi- ja tulevaisuusverstaspohjaiset ”käyttöjärjestelmät”    , sovellettu maakuntien strategioihin yli 20 vuotta (esim. Caset: Uusimaa, kaikki maakunnat). Lähtötietona voidaan käyttää mm. RD Aluekehitys Oy:n toimittamaa Suomen Maantieteellinen Seura ry:n teemakeskustelua aiheesta: ”Aluepolitiikka eilen, tänään, huomenna”. Teemakeskustelu on tarkoitettu tukemaan juuri maakuntaitsehallinnosta käytävää keskustelua ja siihen liittyviä sovelluksia. Kirjoittajina on monipuolinen joukko alan asiantuntijoita tutkijoista maakuntajohtajiin ja Euroopan alueiden komitean puheenjohtajiin.
 • Toinen ajankohtainen teema on arktisten strategioiden laatiminen. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan liitto rahoitti Oulun yliopiston Center for Environment and Energy -yksikön kautta RD Aluekehitys Oy:ltä tilattavaa strategista selvitystä, jonka tavoitteena oli ennakoida arktisia mahdollisuuksia erityisesti alueen pk-yritysten näkökulmasta sekä tuottaa relevantteja toimenpidenäkemyksiä tutkimus-. ja kehitysorganisaatioille, mihin toimiin niissä tulisi alkaa nyt, jotta lähitulevaisuudessa yritykset voisivat saada tarpeellisen hyödyn.

 

Arctic business and...

Hyödyt

.

TUTKIMUKSET

PERUSTUTKIMUKSESTA SELVITYKSIIN

Aluekehitys tuottaa tutkimuksia perustutkimuksista soveltaviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Aluekehityksen vaihtoehto tuo lisäarvoa perinteiseen työryhmätyöskentelyyn tai silloin kun tutkimukselle haetaan myös käytännön vaikuttavuutta. Tutkimuksissa hyödynnetään eri tietolähteitä ja menetelmiä, mm. tilastotietoa ja asiantuntijatietoa.

Hyödyt

Smarctic loppuraportin kansi

.

KOULUTUS

TIEDON TUOTTAMINEN – VIESTINTÄ – IMPLEMENTOINTI

Koulutuksen keskeinen rooli on tuoreen ennakkotiedon siirtämisessä kohderyhmien käyttöön. Hankkeisiin osallistuvat panelistit ja muut osallistuvat organisaatiot, kuten hankkeiden ohjausryhmät, muodostavat keskeisen koulutuksen ja viestinnän kohderyhmän hankkeiden aikana.

Ajankohtaista:

 1. Kevyen liikenteen edistäminen ja kuntien tavoitteet ja strategiat sekä arktisten mahdollisuuksien,  mm. ESIR-hankeaihioiden generointi ja teollisuuden viennin edistäminen sekä logistiikka.
 2. Elokuussa Aalto-yliopiston kansainvälisessä liikennetutkijoiden kesäkoulussa opetetaan ensi kertaa aiheesta ”Polkupyöräilyn edistäminen käytännössä”. Esitys perustuu RD Aluekehitys Oy:n kustantamaan ja tukemaan kirjaan ”Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi”. Ajankohtaista on tehdä koulutusmateriaalin ja suomenkielisen kirjan pohjalta englanninkielinen kirja. Ota yhteyttä ja tiedustele sponsorimahdollisuuksista. Katso esim. aiempi sponsorimallimme arktisen logistiikan edistämisestä UM:n ja sponsoreiden tuella, UM 3/2008.
 3. Arktisten mahdollisuuksien, mm. ESIR-hankeaihioiden ja teollisuuden edistäminen, työelämän muutokset, pohjoisuus ja työ.

Hyödyt

WP_019308

Kuva: Pohjoisen arktisen alueen työmarkkinoiden näkymät-Ely-tilaus.

Vaikuttamista ja viestintää myös sanomalehtien kautta:

 

 1. Myllylä, Yrjö (2016). Aluepolitiikan alkamisesta 50 vuotta. Vastavalkea 30.3.2016 <https://vastavalkea.fi/2016/03/30/aluepolitiikan-alkamisesta-50-vuotta/>
 2. Nöyrä kehittäminen pitää Pohjanmaan menestyksen tiellä. Pohjalainen 11.6.2015. Edit. Ville Perttula.< https://rdaluekehitys.files.wordpress.com/2015/07/pohjalainen-11-6-2015-swot-haastattelu.pdf>
 3. Suunnitelma 2100 – Lappi vuonna 2100. Lapin kansa. 17.5.2015. Edit. Hanna Ruohonen. https://yrjomyllyla.files.wordpress.com/2015/07/lapin-kansa-17-5-2015.pdf
 4. Myllylä, Yrjö (2015). Arktisessa toimintaympäristössä piilee suuret liiketoimintamahdollisuudet – Tekesin rahoittamassa SMARCTIC-hankkeessa hyödynnettiin tehokkaasti ennakointiosaamista. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tiedote 22.1.2015. <http://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/ajankohtaista/uutiset/Sivut/smarctic.aspx
 5. Myllylä, Yrjö (2015). Arktisen öljyntorjuntateknologian osaamiskeskus Perämerelle. Kaleva, Alakerta-kirjoitus, 3.1.2015. <https://rdaluekehitys.net/2015/01/03/arktisen-oljyntorjuntateknologian-osaamiskeskus-perameren-alueelle-on-tarvelahtoinen-innovaatio/>
 6. Myllylä, Yrjö (2015). Suomen EAKR käytännöt estävät alueellisen uusiutumisen.  Suomenmaa, 2.9.2015. <https://yrjomyllyla.wordpress.com/2015/09/07/suomenmaa-2-9-2015-suomen-eakr-kaytannot-estavat-suomen-alueellisen-uusiutumisen/>
 7. Myllylä, Yrjö (2015). Yksityiset yritykset tasaveroisiksi julkisten yritysten kanssa. Varsinais-Suomen Yrittäjät 25.8.2015.  <https://yrjomyllyla.wordpress.com/2015/09/07/varsinais-suomen-yrittajat-y-lehti-25-8-2015-yksityiset-yritykset-tasavertaisiksi-julkisten-yritysten-kanssa/>
 8. Myllylä, Yrjö (2014). Venäjällä on Euroopassa kolme strategista käytävää. Kaleva, Alakerta-kirjoitus 24.3.2014. <http://yrjomyllyla.wordpress.com/2014/04/19/maantieteellinen-tosiasia-venajalla-on-euroopassa-kolme-strategista-kaytavaa-kaleva-alakerta-24-3-2014/>
 9. Myllylä, Yrjö (2014). Venäjällä on Euroopassa kolme strategista käytävää. Kainuun Sanomat, Tiistaivieras 11.3.2014. < https://rdaluekehitys.net/2014/04/19/kainuun-sanomat-tiistaivieras-11-3-2014-venajalla-on-euroopassa-kolme-strategista-kaytavaa/>
 10. Myllylä, Yrjö (2014). Venäjä pyrkii Merelle. Savon Sanomat, Maanantaivieras 10.3.2014.< http://yrjomyllyla.wordpress.com/2014/03/10/savon-sanomat-10-3-2014-venaja-pyrkii-merelle/> < http://www.savonsanomat.fi/mielipide/artikkelit/venaja-pyrkii-merelle/1781698>
 11. Pääministerillä liian lepsu ote kaivosasioihin. Aamulehti 17.3.2012. Edit. Toni Viljanmaa <http://yrjomyllyla.wordpress.com/2012/04/06/aamulehti-rahaa-suomen-maaperaan/ >
 12. Pohjoisesta kasvun keskus.  Matti Vanhanen: Pohjoinen rata nostettava kansalliseksi kärkihankkeeksi. Kaleva 18.2.2012. Edit. Pasi Klemettilä.<http://yrjomyllyla.files.wordpress.com/2012/03/kaleva-18-2-2012-21.pdf>

.

OPPIMISYMPÄRISTÖT & SOSIAALINEN MEDIA

SOSIAALINEN MEDIA & TIETOVERKOT

Internet ja sen tarjoamat uudet mahdollisuudet vaikuttavat myös RD Aluekehityksen tarjoamiin tutkimus- ja kehittämishankesovelluksiin.

Vaikka RD Aluekehitys korostaa perinteistä kasvokkain tapahtuvaa toimintaa, on uudella teknologialla usein myös merkittävä rooli sovelluksissa.

 • Ajankohtaista on  hyödyntää sosiaalista mediaa ja uusia oppimisympäristöjä niin projektien toteutuksessa oppimisympäristönä kuin projektien aikaisessa ja jälkeisessä viestinnässä tulosten toimeenpanoa tukien – oppimista sekin. Tähän RD Aluekehityksellä on hyvä osaaminen ja kokemus. Katso esim. jäljempänä Arktisen meriteknologian ennakointihankkeen sivusto.

RD Aluekehitys Oy

 1. RD Aluekehitys Oy, julkaisut ja referenssit 2015
 2. Terra 128/2 teemakeskustelu: Aluepolitiikka eilen, tänään huomenna
 3. Polar Geography: Strong prospective trends in the Arctic and future opportunities in logistics
 4. Suomen meriteknologiajulkaisu Seatecin pääkirjoitus Tehtävä pohjoisessa ja vahvat ennakoivat trendit
 5. RD Aluekehitys Oy 20 vuotta 7.5.2016 – toimintavuosien 1996-2016 Delfoi-sovelluksia ja muita referenssejä
 6. RD Aluekehitys Oy consulting work: Arctic business an research, development and innovation activity in Northern Ostrobothnia

cropped-rd-ratkaisu-edit-11-7-2016-ak.jpg

Arktisen meriteknologian ennakointi

 1. Miinalaiva Pohjanmaa konvertoitiin arktisiin tutkimustarkoituksiin M/S Pohjanmereksi
 2. Polar Geography: Strong prospective trends in the Arctic and future opportunities in logistics
 3. Suomen meriteknologiajulkaisu Seatecin pääkirjoitus Tehtävä pohjoisessa ja vahvat ennakoivat trendit
 4. RD Aluekehitys new consulting work: ”Arctic business an research, development and innovation activity in Northern Ostrobothnia”
 5. ”Building the hull of the first icebreaking stand-by vessel built in Helsinki started”
 6. Tekniikka ja Talous 2.3.2016: Helsingin telakka aloittaa tankkerien teon

RD Delfoi Akatemia

Delfoi RD koulutusohjelma537

Suomen Tietokirjailijat ry:n apurahalla osittaisella tuella toteutettu sivusto

RD Aluekehitys Oy Facebook-sivut

Älä jää jälkeen kehityksestä – pysy ajan hermolla ja käy tykkäämässä RD Aluekehityksen sivuista!

Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi

Sponsoroitavat mentoriblogit – Tummuntarinat aloitti 04/16:

Hyödyt

.

Aiempia RD Infoja

.

VUODEN 2015 REFERENSSIT

RD Referenssit ja julkaisut 2014

RD Referenssejä ja julkaisuja 2013.

 

 

EU Palkittua 3, 2010

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, KANSAINVÄLISET HANKKEET, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, KOULUTUS, PALKINNOT, POLIITIKOT, T&K, VIRKAMIEHET, VISIOT JA TOIMENPITEET, YRITYKSET Avainsana(t): , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.