RD Info 1/2017: Työpaikkojen synnyttäminen, Montrealissa julkistettavan vienninedistämiskirjan tilaukset, arktisten mahdollisuuksien edistäminen päämies- ja ruohonjuuritasolla

Hyvää alkanutta vuotta!

kirjailm-mid-prewNyt jos koskaan mm. EU-rahoitteinen aluekehittäminen vaatii tulosvastuullisuutta, jotta mm. EU:n kannatus ei Suomessa ja aluekehittämisessä laskisi ja veisi pohjaa kehittämiseltä.

Takaamme esim.  julkisen panostuksen takaisin 2 vuoden sisällä 1-3 kertaisena pysyvien uusien työpaikkojen kautta tulevina veroina – Jos saamme mahdollisuuden soveltaa EU:n parasta rakennemuutoksen hallintakäytäntöä verkostoinemme.

Perustamme väitteemme hyviin tuloksiin mallimme soveltamisessa Varsinais-Suomessa ja Pohjanmaalla sekä yritysverkostomme ammattimaisuuteen. Pohjanmaa ja Varsinais-Suomi ovat Suomen vientivetureita ja ne ovat noudattaneet muita alueita enemmän mallia, josta RD Aluekehityksen malli on jatkokehitetty yhteistyössä Varsinais-Suomen ely:n alan asiantuntijaedustajien kanssa, erityisesti ennakoinnin asiantuntija Jouni Marttisen kanssa ja palkittu EU:n parhaimpana YK:n ILOn EU:n komissiolle tekemän arvion mukaan (ks. lisätietoja ao. linkeistä).

Työttömien haastattelujen sijaan tarvitaan työnantajien haastatteluita sekä verkottumista yrityskehittäjiin. Kun yrityksiä autetaan oikeita toimenpiteitä tunnistamalla kasvuun ja vientiin, työllisyys kasvaa ja verotulot kasvavat. Tämä vaatii osaamista ja yrittäjyyttä myös tekijöiltä.

.

RD Info

ALUEKEHITYS

NÄKEMYSTÄ – OSAAMISTA – VUOROVAIKUTUSTA

Aluekehittämisessä tärkeintä on osaamisen suuntaaminen tulevaisuuden kannalta relevanteille alueille. Osaamisen suuntaaminen edellyttää toimintaympäristön muutosanalyysiä.

Ajankohtaista:

Pohjalainen 11.6.2015 SWOT

Osaaminen on kytkettävä takaisin ympäristötekijöihin. Tämä vaatii osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointia, jotta siltoja, sairaaloiden perustuksia ei tarvitsisi purkaa heti niiden valmistuttua ja jotta kaivosten pohjat eivät vuotaisi. RD Aluekehitys Oy:n toimitusjohtaja kirjoitti näiden tutkimus- ja koulutusalojen lakkautusta vastaan vuonna 1996 ja toivoi ja toivoo yliopistoilta ja koulutuslaitoksilta, nykyisin myös maakuntien liitoilta, osaavaa ennakointia. Ks. esim. seuraavat:

.

Hyödyt

.

TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI

VAHVAT TRENDIT – HEIKOT SIGNAALIT – VILLIT KORTIT

Tulevaisuuden ennakoinnissa tärkeää on tunnistaa toimintaympäristössä vaikuttavat tekijät, kuten vahvat ennakoitavat trendit ja niiden vaikutus tutkimuksen kohteena olevaan ilmiöön valitun aikajäänteen aikana. Myös uusien nousevien ilmiöiden, heikkojen signaalien ja villien korttien systemaattinen tunnistaminen on tärkeää.

Ajankohtaista:

dia1Kirjan tilaushinta 25 € sis verot + toimituskulut. Toimitukset helmikuun 1/2 välistä alkaen. Montrealin lisäksi kirjan sisältöä ja ajatuksia esitetään Maailmanpankin pääkonttorissa lähiaikoina. BIKING IN PRACTICE Ideas and acts to promote walking and cycling – julkaistaan Montrealissa 8.2.2017: ennakkotilaa , ks. kirjan media- ja ennakkotilaustiedot.Julkaisemme korkeatasoisen ympärivuotista pyöräilyä ja kävelyä edistävän kirjan Montrealin 5. kansainvälisessä talvipyöräilykongressissa, johon on ilmoittautunut yli 300 osanottajaa. Kirja on esillä tilaisuudessa näytekappalein ja tilausesittein http://www.velo.qc.ca/wcc/en/home.

.

Kirjan ajankohtaisuutta korostaa mm. Pariisin ilmastosopimus ja pohjoismaiden esitys pyöräilyn ottamiseksi yhdeksi tärkeäksi ja edulliseksi päästöjen vähentämisen keinoksi.

Kirjan tavoitteena on edistää pyöräilyä ja kävelyä vaikuttamisen ja suunnitteluosaamisen kautta. Kirja ja sen kohderyhmät yhdistettynä sponsorien itsensä toteuttamaan jakeluun, edistävät vientiämme yhdyskunta- ja teknillisessä suunnittelussa sekä matkailualalla. Innovatiivista on, että asiaa viedään Suomesta ja pohjoismaista tässä muodossa. Suomesta pohjoismaisena esimerkkinä on mukana mm. Oulu.

Julkaisusta tulee laadukas, kuvitettu noin 80 sivuinen kirja, koko 210*210/220. Toivomme kansainväliseen jakeluun menevän kirjan kiinnostavan teitä ilmoitusmediana.Tarjoamme teille myös mahdollisuuden tukea kirjahanketta sponsorina ja yhteistyökumppanina hankkimalla kirjoja henkilökuntanne tai sidosryhmienne käyttöön, edullisin ennakkotilaushinnoin.

“Life is like
riding a bicycle;
to keep your
balance, you
must keep
moving”
Einstein.´s words

Hyödyt

.

STRATEGIAPROSESSIT

TAVOITTEET – VALINNAT – SITOUTUMINEN

RD Aluekehityksen strategiaprosesseissa avainsana on valinnat. Tekemällä rohkeita valintoja, joihin toimijat ovat valmiita sitoutumaan, luodaan ylivertaista vahvuutta. Tämän vuoksi RD Delfoi-prosessit korostavat strategioinnin lähtökohtana myös valintoja.

Ajankohtaista:

Paavo Lipponen 2004.jpg

Paavo Lipponen. Lähde Wikipedia.

Suomi on Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa vuonna 2016. Miten alueesi, organisaatiosi on varautunut tämän mahdollisuuden hyödyntämiseen? Tarjoamme konkreettisia ajatuksia, näkemyksiä, liikelahjoja (mm. edellä mainittua Biking in Practice -kirjaa) ja Delfoi-sovelluksia sekä koulutusta mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

.

Uutta: RD Aluekehitys Oy on Tekesin Innovaatiosetelin palveluntarjoaja – osta tai suosittele Innovaatioanalyysiä alueesi yrityksille. Se tukee mm. yritysten mukautumista arktiseen toimintaan liittyviin klustereihin ja verkostoihin, esimerkiksi kaasualalla. Tarjoamme innovaatioanalyysin tekijäksi yrittäjyyden professori Arto Lahtea sekä tarvittaessa muita asiantuntijoitamme: https://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/ .

Hyödyt

.

TUTKIMUKSET

PERUSTUTKIMUKSESTA SELVITYKSIIN

Aluekehitys tuottaa tutkimuksia perustutkimuksista soveltaviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Aluekehityksen vaihtoehto tuo lisäarvoa perinteiseen työryhmätyöskentelyyn tai silloin kun tutkimukselle haetaan myös käytännön vaikuttavuutta. Tutkimuksissa hyödynnetään eri tietolähteitä ja menetelmiä, mm. tilastotietoa ja asiantuntijatietoa.

Ajankohtaista:

the-arctic-expert-in-finlandSuomen Meriteollisuus ry:n Seatec-julkaisun 2016 pääkirjoitus käsittelee RD Aluekehityksen käyttämää Vahvan ennakoivan trendin käsitettä ja sen roolia meriklusterimme viime aikaisessa kehittämisessä:

.

Hyödyt

.

KOULUTUS

TIEDON TUOTTAMINEN – VIESTINTÄ – IMPLEMENTOINTI

Koulutuksen keskeinen rooli on tuoreen ennakkotiedon siirtämisessä kohderyhmien käyttöön. Hankkeisiin osallistuvat panelistit ja muut osallistuvat organisaatiot, kuten hankkeiden ohjausryhmät, muodostavat keskeisen koulutuksen ja viestinnän kohderyhmän hankkeiden aikana.

Ajankohtaista:

lecture_for_nujiang_delegation_20161209-3

Copyright China Tekway Ltd.

Ajankohtaista koulutuksessa on ollut arktiset mahdollisuudet Suomen eri alueille sekä kiinalaisten ryhmien kouluttaminen suomalaisen ja pohjoismaisen yhteiskunnan eri osa-alueilla. Ryhmien teemoja ovat olleet pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli, suomalainen terveyssektori, suomalainen turvallisuusjärjestelmä paikallistasolla, kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelu, energiakysymykset.

.

.

Hyödyt

OPPIMISYMPÄRISTÖT & SOSIAALINEN MEDIA

SOSIAALINEN MEDIA & TIETOVERKOT

Internet ja sen tarjoamat uudet mahdollisuudet vaikuttavat myös RD Aluekehityksen tarjoamiin tutkimus- ja kehittämishankesovelluksiin.

Vaikka RD Aluekehitys korostaa perinteistä kasvokkain tapahtuvaa toimintaa, on uudella teknologialla usein myös merkittävä rooli sovelluksissa.

Ajankohtaista:

img_95591

Maailman suurimman joulumaan avajaiset Kiinassa syksyllä 2016, RD Aluekehitys Oy uutisoi aiheesta ensimmäisenä. Kuvan copyright Timo Kiviaho, China Tekway Ltd.

Esimerkiksi matkailu- ja joulu ovat ajankohtaisia aluekehitysteemoja. Ajankohtaista on  hyödyntää sosiaalista mediaa ja uusia oppimisympäristöjä niin projektien toteutuksessa oppimisympäristönä kuin projektien aikaisessa ja jälkeisessä viestinnässä tulosten toimeenpanoa tukien – oppimista sekin. Tähän RD Aluekehityksellä on hyvä osaaminen ja kokemus. Katso esim.  Arktisen meriteknologian ennakointihankkeen sivusto www.amtuusimaa.net.

.

.

RD Aluekehitys Oy

cropped-rd-ratkaisu-edit-11-7-2016-ak.jpg

RD Delfoi Akatemia

Delfoi RD koulutusohjelma537

Suomen Tietokirjailijat ry:n apurahalla toteutettu sivusto

RD Aluekehitys Oy Facebook-sivut

Älä jää jälkeen kehityksestä – pysy ajan hermolla ja käy tykkäämässä RD Aluekehityksen sivuista!

Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi

Sponsoroitavat mentoriblogit – Tummuntarinat:

Hyödyt

.

Aiempia RD Infoja

RD Aluekehitys Oy:n referenssejä 2016
VUODEN 2015 REFERENSSIT
RD Referenssit ja julkaisut 2014
RD Referenssejä ja julkaisuja 2013.

EU Palkittua 3, 2010

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 17 Kylät, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, INNOVAATIOYMPÄRISTÖT, KOULUTUS, PALKINNOT, POLIITIKOT, T&K, VIRKAMIEHET, VISIOT JA TOIMENPITEET, YRITYKSET Avainsana(t): , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.