RD Aluekehitys Oy 20 vuotta 7.5.2016 – toimintavuosien 1996-2016 Delfoi-sovelluksia ja muita referenssejä

 

Toimintavuosi 2016

RD Delfoi tutkimussovellus

Tieteellinen / asiantuntija-artikkeli

Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja & Jari Juga (2016). Strong Prospective Trends in the Arctic and Future Opportunities in Logistics. Polar Geography, funding bt Wihuri Foundation. Furthcoming.

Koulutus-case

MERMAID-työpaja (2) 28.10.2015 Helsinki, Ilmatieteen laitos, https://yrjomyllyla.wordpress.com/koulutustilaisuuksia/

Mediahaastattelu

Pohjalainen 11.6.2015, kasvukaupunki Vaasan SWOT: ”Vaasassa on tietynlainen kulttuuri, että viranomaiset jalkautuvat yrityksiin kyselemään asioita”

.

Toimintavuosi 2015

Arctic business and...

RD Delfoi tutkimussovellus

Hintsala, Henna, Yrjö Myllylä (2015). Arktinen liike- ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Pohjois-Pohjanmaalla. 96 s. Center for Environment and Energy, Thule-institute, University of Oulu, Council of Oulu Region. <Yhteenvetoesite suomeksi: https://issuu.com/centre-for-environment/docs/arktinen_liiketoiminta > RD Aluekehitys blogiartikkeli: RD Aluekehitys Oy konsulttityö: Arktinen liike- ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Pohjois-Pohjanmaalla

Tieteellinen / asiantuntija-artikkeli

Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2014). Integrating Delphi met hodology to some classical concepts of the Boston Consulting Group framework: Arctic maritime technology BCG Delphi foresight – A pilot study from Finland. European Journal of Futures Resarch. Springler. Accepted to publish 9.12.2014.  DOI 10.1007/s40309-014-0060-7. Link to article.

Populaariartikkeli

Myllylä, Yrjö (2015). Arktisen öljyntorjuntateknologian osaamiskeskus Perämerelle. Kaleva, Alakerta-kirjoitus, 3.1.2015. <https://rdaluekehitys.net/2015/01/03/arktisen-oljyntorjuntateknologian-osaamiskeskus-perameren-alueelle-on-tarvelahtoinen-innovaatio/>

Koulutus-case

Millainen on tulevaisuuden teollisuuspuisto? I Sea Business tapahtuma 8.10.2015 Raumalla

Arktisen toiminnan edistäminen Pohjois-Pohjanmaalla. Arktinen liike-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Pohjois-Pohjanmaalla-hanke. Workshop,Aika: 10.6.2015, klo 8.30–12.00, Paikka: Oulun yliopisto, Ympäristötietotalo. Ohjelma avautuu tästä.

MERMAID-työpaja (2) 28.10.2015 Helsinki, Ilmatieteen laitos

MERMAID-työpaja (1) 1.4.2015 Helsinki, Ilmatieteen laitos

Arktisen alueen kehitysnäkymät ja tutkimuslaitoksen mahdollisuudet tukea arktisen alueen toimintaa, Työterveyslaitos 16.3.2015

Presidentin suojeleman Kirjan vuosi 2015 tapahtuma Oulussa: ”Vaikuttaminen kävelyn ja pyöräilyn hyväksi” kirjan esittelytilaisuus oli 20.2.2015

Mediahaastattelu

Lapin Kansa 25.4.2015: Lappi vuonna 2100, Lapin kansan aluekehittämisartikkeli

.

Toimintavuosi 2014

Smarctic loppuraportin kansi

RD Delfoi tutkimussovellus

Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2014). Trends Relevant the Arctic. In the bo ok: SMARCTIC – A Roadmap to a smarctic Arctic specialisation. University of Oulu, Thule-Institute,  Oulu University of Applied Sciences, VTT, TEKES. <http://issuu.com/hanneleh/docs/smarctic/0> <https://rdaluekehitys.net/2015/02/13/tulevaisuuden-tutkimuskeskus-tiedote-arktisessa-toimintaymparistossa-piilee-suuret-liiketoimintamahdollisuudet-tekesin-rahoittamassa-smarctic-hankkeessa-hyodynnettiin-tehokkaasti-ennakoi/>

Tieteellinen / asiantuntija-artikkeli

Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2014). Integrating Delphi met hodology to some classical concepts of the Boston Consulting Group framework: Arctic maritime technology BCG Delphi foresight – A pilot study from Finland. European Journal of Futures Resarch. Springler. Accepted to publish 9.12.2014.

Populaariartikkeli

Myllylä, Yrjö (2014). Venäjällä on Euroopassa kolme strategista käytävää. Kainuun Sanomat, Tiistaivieras 11.3.2014. < https://rdaluekehitys.net/2014/04/19/kainuun-sanomat-tiistaivieras-11-3-2014-venajalla-on-euroopassa-kolme-strategista-kaytavaa/>

Myllylä, Yrjö (2014). Venäjällä on Euroopassa kolme strategista käytävää. Kaleva, Alakerta-kirjoitus 24.3.2014. <http://yrjomyllyla.wordpress.com/2014/04/19/maantieteellinen-tosiasia-venajalla-on-euroopassa-kolme-strategista-kaytavaa-kaleva-alakerta-24-3-2014/>

Myllylä, Yrjö (2014). Venäjä pyrkii Merelle. Savon Sanomat, Maanantaivieras 10.3.2014.< http://yrjomyllyla.wordpress.com/2014/03/10/savon-sanomat-10-3-2014-venaja-pyrkii-merelle/> < http://www.savonsanomat.fi/mielipide/artikkelit/venaja-pyrkii-merelle/1781698>

Koulutus-case

Pohjois-Pohjanmaan ely 26.11.2014: Arktinen meriteknologiaosaaminen nostaa jo Suomea kasvuun

Ohjauksen ja työmarkkinatietouden seminaari, 7.11.2014, Oulu, Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus

SMARCTIC-lopputyöpaja 8.-9.9.2014: klo 9.00 – 10.00 Avaussessio ”Arktisen toimintaympäristön trendit – motivointi päivän töihin, Yrjö Myllylä”

Johdanto/avausesitelmä Lopen päivän juhlassa sunnuntaina 3.8.2014

Suomi ja arktisen toimintaympäristön vahvat ennakoivat trendit, Maanpuolutuskorkeakoulu, 22.5.2015.

AaltoPro-koulutus 15.4.2014: Vahvat ennakoivat trendit ja ympäristöalan mahdollisuudet Luoteis-Venäjällä ja arktisilla alueilla

Industria Oy koulutus 20.3.2014 Porissa: ”Arktinen ulottuvuus ja offshore”

”Arktisesta arkista” seminaarissa Lappeenrannassa 12.2.2014: ”Arktinen osaaminen – avain kasvuun”

Mediahaastattelu

Tulevaisuuden tutkimuskeskus: Myllylä, Yrjö (2015). Arktisessa toimintaympäristössä piilee suuret liiketoimintamahdollisuudet – Tekesin rahoittamassa SMARCTIC-hankkeessa hyödynnettiin tehokkaasti ennakointiosaamista. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tiedote 22.1.2015. <http://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/ajankohtaista/uutiset/Sivut/smarctic.aspx>

.

Toimintavuosi 2013

AMTE kansi

RD Delfoi tutkimussovellus

Myllylä, Yrjö (2013). Arktisen meriteknologian ennakointi – Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta. (Arctic Maritime Technology Foresight) 141 s. Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisuja 13/2013. <http://amtuusimaa.net/2013/06/01/arktisen-meriteknologian-ennakointi-loppuraportti/ >

Myllylä, Yrjö & Oleg Andreev & Vesa Rautio (2013). Develo pment of the North-West Russia: Industrial, Social and Logistical Developments in Murmansk Oblast Evaluated by Delphi method. 91-104. In the book Andreev Oleg & Vesa Rautio (edit.) (2013): Venäjän pohjoinen ja Pohjois-Eurooppa. (Published in Russia by Russian language)<https://rdaluekehitys.net/2013/10/28/myllyla-yrjo-oleg-andreev-vesa-rautio-2013-development-of-the-north-west-russia-industrial-social-and-logistical-developments-in-murmansk-oblast-evaluated-by-delphi-method/>

Myllylä, Yrjö & Vesa Rautio & Oleg Andreev (2013). Futures Scenarios for Murmansk Oblast: Where are the Hubs and Gateways of Development. 105-126. In the book Andreev Oleg & Vesa Rautio (edit.) (2013): Venäjän pohjoinen ja Pohjois-Eurooppa. (Published in Russia by Russian language) <https://rdaluekehitys.net/2013/10/28/myllyla-yrjo-oleg-andreev-vesa-rautio-2013-development-of-the-north-west-russia-industrial-social-and-logistical-developments-in-murmansk-oblast-evaluated-by-delphi-method/>

Myllylä, Yrjö (2013). KOILLISVÄYLÄ ja arktisen meriteknologian kehittäminen Suomessa. 19 s. RD Aluekehitys Oy,  ISBN 978-952-99539-3-6,   RD Market Info –julkaisusarja.  Espoo 1.8.2013.  Copyright  © Yrjö Myllylä & RD Aluekehitys Oy.

Myllylä, Yrjö (2013). Arktinen toimintaympäristö: Vahvojen ennakoivien trendien vaikutus logistiikkaan, infrastruktuuriin ja elinympäristöön – sekä niihin liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet Suomessa. Asiantuntija-artikkeli SMARCTIC-hankkeen työpaketti 3:een liittyen 27.5.2013. Oulun yliopisto, Thule-instituutti, VTT, Oulun ammattikorkeakoulu, Tekes. <http://www.oulu.fi/thule/node/14154> <http://www.cemis.fi/in-english/projects/active-projects/smarctic-2>

Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2013). Arktisen toimintaympäristön tulevaisuusverstas  5.4.2013 – yhteenvetoraportti. 60 s. SMARCTIC-hanke, Oulun yliopisto, Thule-instituutti, VTT, Oulun ammattikorkeakoulu, Tekes. <https://rdaluekehitys.net/2013/11/20/tutu-seuran-alustus-25-11-2013-ytt-yrjo-myllyla-arktisen-toimintaympariston-vahvat-ennakoivat-trendit-ja-suomalaisen-elinkeinoelaman-mahdollisuudet/>

Kaivo-oja Jari & Yrjö Myllylä (2013). Arktisen toimintaympäristön kannalta relevantit PESTE-trendit. 38 s. Taustaraportti Arktisen toimintaympäristön tulevaisuusverstaaseen 5.4.2013.  Oulun yliopisto, Thule-instituutti, VTT, Oulun ammattikorkeakoulu, Tekes. <https://rdaluekehitys.net/2013/11/20/tutu-seuran-alustus-25-11-2013-ytt-yrjo-myllyla-arktisen-toimintaympariston-vahvat-ennakoivat-trendit-ja-suomalaisen-elinkeinoelaman-mahdollisuudet/>

Tieteellinen / asiantuntija-artikkeli

Myllylä, Yrjö & Jon McEwan (2013). Finland’s world class Arctic marine technology know-how. Baltic Rim Economies Expert Article 1245. Baltic Rim Economies 28.3.2013. Quartely Review 2/2013. Page 15. Pan Europe Institute <Baltic Rim Economies 2/2013 Special Issue on the Future of the Arctic >

Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja & Jon McEwan (2013). Finland’s know-how is playing a key role to develop Arctic maritime technology in the world. Article in EnergyEnviro (referees professor Pauli Jumppanen and Phil.lic. Lauri Kinnunen) <http://amtuusimaa.net/2013/10/25/energyenviro-23-10-2013-finland-plays-a-key-role-in-developing-arctic-marine-technology/ >

Myllylä, Yrjö (2013). LNG-rakentaminen on arktisen meriteknologian mahdollisuus. Turun Sanomat, Alio-kirjoitus 26.7.2013. < https://rdaluekehitys.net/2013/07/27/turun-sanomat-alio-26-7-2013-lng-rakentaminen-ajankohtainen-arktisen-meriteknologian-mahdollisuus/>

Myllylä, Yrjö (2013). Myös Suomen tulee hyötyä arktisesta. Suomen Kuvalehti, Puheenvuoro, 15.11.2013 < http://digi.suomenkuvalehti.fi/issue_page/lukijoilta-84/?shared=1>

Myllylä, Yrjö (2013). Ympäristönsuojeluteknologialla mahdollisuuksia arktisessa. Kaleva, Alakerta 14.11.2013. <https://rdaluekehitys.net/2013/11/27/ymparistonsuojeluteknologialla-mahdollisuuksia-arktisessa-kaleva-alakerta/>

Myllylä, Yrjö (2013). Logistisilla ratkaisuilla on tuettava tulevaisuuden klustereiden kehittymistä. Liikenteen suunta 2/2013. Liikennevirasto. <http://www.liikenteensuunta.fi/fi/artikkelit/profile/logistisilla-ratkaisuilla-on/> <https://rdaluekehitys.net/2013/05/22/liikenteen-suunta-22013-logistisilla-ratkaisuilla-on-tuettava-tulevaisuuden-klustereiden-kehittymista/ >

Populaariartikkeli

Myllylä, Yrjö (2013). Arktinen osaaminen on Suomen Sampo. Kaleva Alakerta-kirjoitus, 25.5.2013. <https://rdaluekehitys.net/2013/06/17/kaleva-25-5-2013-arktinen-osaaminen-on-suomen-sampo/>

Myllylä, Yrjö (2013). Osaaminen on kytkettävä takaisin ympäristöön. Helsingin Sanomat, Mielipide 9.9.2013. <https://rdaluekehitys.net/2013/09/16/hs-mielipide-9-9-2013-osaaminen-on-kytkettava-takaisin-ymparistoon/>

Myllylä, Yrjö (2013). Arktinen osaaminen on Suomen Sampo. Kaleva Alakerta-kirjoitus, 25.5.2013. <https://rdaluekehitys.net/2013/06/17/kaleva-25-5-2013-arktinen-osaaminen-on-suomen-sampo/>

Myllylä, Yrjö (2013). Ympäristönsuojeluteknologialla mahdollisuuksia arktisessa. Kaleva, Alakerta 14.11.2013. <https://rdaluekehitys.net/2013/11/27/ymparistonsuojeluteknologialla-mahdollisuuksia-arktisessa-kaleva-alakerta/>

Koulutus-case

Tutu-seuran alustus 25.11.2013, YTT Yrjö Myllylä : Arktisen toimintaympäristön vahvat ennakoivat trendit ja suomalaisen elinkeinoelämän mahdollisuudet

Helsinki Climate Forum: Arctic Urgency 28.9.2013, panelistin kokemuksia

Valtakunnallinen Yrittäjän päivä 5.9.2013, Koulutus Case: Missä Kuusamon kasvun avaimet?

Mäntyharju 26.4.2013, isäntä Osmo Kuusi: TIETOISKU: Asiantuntijoiden valinta ja asiantuntijatiedon käyttö

Hitsaustekniikan ajankohtaispäivät 24.4.2013 Raahe: Arktisen meriteknologian ennakointi – tulosten esittely ja soveltaminen, RD Koulutus Case

Tieteiden talo 12.3.2013: ”Pohjoisen kaivosliikenteen tulevaisuus”

Mediahaastattelu

Pääministerillä liian lepsu ote kaivosasioihin. Aamulehti 17.3.2012. Edit. Toni Viljanmaa <http://yrjomyllyla.wordpress.com/2012/04/06/aamulehti-rahaa-suomen-maaperaan/ >

.

Toimintavuosi 2012

TEM 29,11

RD Delfoi tutkimussovellus

Myllylä, Yrjö (2012). Pohjoisen tutkimuksen erityiskysymykset – NorNet verkoston / Luonnonvara- ja ympäristöalan ennakointi vuoteen 2025. Northern Research and Innovation Platform, NorNet-verkosto, Thule-instituutti, Oulun yliopisto. Loppuraporttiluonnos 7.3.2012. NorNet-verkoston kumppanit Oulun yliopisto,   Ilmatieteen laitosMetsäntutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Suomen ympäristökeskusElintarviketurvallisuusvirasto EviraMaa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTTMittatekniikan keskus,  <http://www.oulu.fi/nornet/>

Tieteellinen / asiantuntija-artikkeli

Myllylä, Yrjö & Jouni Marttinen, & Jari Kaivo-oja (2012). Ennakointi demokratian vahvistajana. Esimerkkinä EU:n palkitsema TKTT-konsepti ja muut kansainvälisessä arvioinnissa esille nostetut suomalaiset ennakointikäytännöt.  Futura 4/2012.  38-49. <http://yrjomyllyla.wordpress.com/2013/02/21/futura-42012-suomalainen-ennakointikulttuuri-menestyy-eurooppalaisessa-vertailussa/ >

Myllylä, Yrjö (2012). Suomessa on maailmanluokan arktista meriteknologiaosaamista. Janne Antikainen (toim.):  Suomen Suunnittelumaantieteilijöiden Liitto (SUM) ry:n  Prosum-lehti.  13-15. <http://amtuusimaa.net/2013/02/03/prosum-suomessa-on-maailmanluokan-arktista-meriteknologiaosaamista/>

Populaariartikkeli

Myllylä, Yrjö (2012). Arktinen meriteknologia voisi laajentua Oulun seudulle. Kaleva, Alakerta-kirjoitus 2.11.2012. <http://amtuusimaa.files.wordpress.com/2012/11/kaleva-alakerta-2-11-20122.jpg>

Myllylä, Yrjö (2012). Kultasuoni on lähempänä kuin uskoisi. Helsingin Sanomat, Vieraskynä-kirjoitus 12.8.2012. <http://yrjomyllyla.files.wordpress.com/2012/09/dia2.jpg> <http://www.hs.fi/paakirjoitukset/Kultasuoni+on+l%C3%A4hemp%C3%A4n%C3%A4+kuin+uskoisi/a1344655724470>

Myllylä, Yrjö (2012). Pitkän matkan pendelöinnistä apu kaivosten työvoimapulaan. <<http://yrjomyllyla.files.wordpress.com/2012/09/dia1.jpg>

Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja & Arto Lahti (2012). Pohjoinen menestyy verkostoitumalla etelään. Lapin Kansa, Alakerta-kirjoitus 13.4.2012. <http://yrjomyllyla.wordpress.com/2012/05/04/pohjoinen-menestyy-verkostoitumalla-etelaan/ >

Koulutus-case

Kuinka tulevaisuus tehdään? – Koulutus Case, Studia Generalia, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 15.3.2012

Mediahaastattelu

Pohjoisesta kasvun keskus.  Matti Vanhanen: Pohjoinen rata nostettava kansalliseksi kärkihankkeeksi. Kaleva 18.2.2012. Edit. Pasi Klemettilä <http://yrjomyllyla.files.wordpress.com/2012/03/kaleva-18-2-2012-21.pdf>

.

Toimintavuosi 2011

RD Delfoi tutkimussovellus

Pohjoinen luottamus

(Toteutus Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen nimissä:) Myllylä, Yrjö & Mika Perttunen (2011). Koillis-Suomen elinkeinostrategia 2011-2015: Pohjoisen luottamuksen, luonto-osaamisen ja perheyrittäjyyden menestystarina.  121 p. Koillis-Suomen kehittämiskeskus Naturpolis Oy / Koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO. <http://www.naturpolis.fi/dynamic/Nettiversio_Koillis-Suomen_elinkeinostrat.pdf> <http://yrjomyllyla.wordpress.com/2013/07/31/elinkeinostrategia-julkaisu-koillis-suomen-elinkeinostrategia-2011-2015/ >

Tieteellinen / asiantuntija-artikkeli

Myllylä, Yrjö (2011). Murmanskin alueen kehitys kolmen skenaarion valossa. Lapin yliopiston tiedostuslehti KIDE. p. 36. <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/kide0511>

Populaariartikkeli

Myllylä, Yrjö (2011). Rajalliset luonnonvarat ovat houkutteleva sijoituskohde. Salon Seudun Sanomat 29.12.2011.

Myllylä, Yrjö (2011). Pörssin tarvitaan luonnonvaroja hyödyntäviä yrityksiä. Kauppalehti, Debatti, 28.11.2011. <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/01_index/fi_image6>

Myllylä, Yrjö & Jouni Marttinen (2011). Työvoima ja koulutustarvetutkimus valittu keskeiseksi eurooppalaiseksi ennakointikäytännöksi. Futuuri 3/2011. < http://yrjomyllyla.wordpress.com/2011/09/15/futuuri-32011-tyovoima-ja-koulutustarvetutkimus-valittu-keskeiseksi-europpalaiseksi-enakointikaytanoksi/ > < http://www.juuli.fi/Record/juuli2011-29726 >

Myllylä, Yrjö (2011). Pörssiin tarvitaan luonnonvarayhtiöitä. Kainuun Sanomat, Maanantaivieras, 26.9.2011. <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/kainuunsanomat260911>

Myllylä, Yrjö (2011). Helsingin pörssiin tarvitaan rajallisia luonnonvaroja hyödyntäviä yrityksiä. Uutispäivä Demari, 14.9.2011.

Myllylä, Yrjö (2011). Mineraalit arvossaan. Savon Sanomat 8.9.2011. <http://www.savonsanomat.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/mineraalit-arvossaan/700894>

Myllylä, Yrjö (2011). Pörssin tarvitaan luonnonvaroja hyödyntäviä yrityksiä. Pohjalainen, Puheenvuoro, 26.8.2011. < http://www.pohjalainen.fi/mielipide/yleis%C3%B6lt%C3%A4/porssiin-luonnonvarojahyodyntavia-yrityksia-1.1056189>

Myllylä, Yrjö (2011). Helsingin pörssiin tarvitaan rajallisia luonnonvaroja hyödyntäviä yrityksiä. Maaseudun tulevaisuus, Yliövieras, 24.8.2011. < http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/mt240811>

Myllylä, Yrjö (2011). Pörssiin tarvitaan luonnonvaroja hyödyntäviä yrityksiä. Pohjolan Sanomat, Artikkeli 18.8.2011. <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/ps180811>

Myllylä, Yrjö & Mika Perttunen (2011). Pohjoisuudesta Suomen talouselämän kivijalka. Kaleva, Alakerta, 12.8.2011. <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/kaleva120811>

Myllylä, Yrjö (2011). Murmanskin alueen kehitys kolmen skenaarion valossa. Lapin yliopiston yhteisölehti KIDE 3/2011, p. 32. < http://yrjomyllyla.wordpress.com/2011/04/24/murmanskin-alueen-kehitys-skenaarioiden-valossa/ >

Myllylä, Yrjö (2011). Koillisväylän käyttö on jo tosiasia. Maaseudun tulevaisuus, 6.5.2011. <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/maastulev0506>

Myllylä, Yrjö (2011). Koillisväylän käyttö on jo tosiasia. Uutispäivä Demari, Keskustelua ja taustaa, 9.5.2011.

Myllylä, Yrjö (2011). Koillisväylän käyttö on jo tosiasia. Etelä-Saimaa, Mielipide, 30.4.2011.

Myllylä, Yrjö (2011). Koillisväylän käyttö on jo tosiasia. Kymen Sanomat, Mielipide 30.4.2011.< http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/kymsan300411>

Myllylä, Yrjö (2011). Koillisväylän käyttö on jo tosiasia. Turun Sanomat, Alakerta, 26.4.2011. < http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/tsalakerta260411>

Koulutus-case

”IKnow-hankkeen tuloksia”

Otavan opiston Delfoi-paja, 9.12. klo 16.00-17.00 Yrjö Myllylä. Lisätietoja http://edelfoi.ning.com, ja https://yrjomyllyla.wordpress.com/2011/11/16/maakaasuista-tulossa-tarkea-energialahde-iknow-delphi-2-0country-report-finland-julkistettu/

Pohjoinen ulottuvuus – Suomen merkittävin taloushaaste ja mahdollisuus 2010-luvulla

-seminaari Vuosaaren satamassa ke 2.11.2011 klo 14-17. Seminaarin tarkoitus on edistää ja vauhdittaa teemaan liittyviä hankkeita, mm. TEM 43/2010 julkaisussa mainittuja. Tilaisuuden järjestäjänä toimii mm. RD Aluekehitys Oy. Seminaarin ohjelman löydät tästä. Tiedote ”Suomi elää tulevaisuudessa metsän lisäksi merestä ja maaperän rikkauksista” ja muuta lisätietoa tästä. Yrjö Myllylän esitelmän löydät tästä: Myllylä_PU_seminaari_Vuosaari 2.11.2011. Mikäli haluat lisätietoa tilaisuudesta, ota yhteyttä Yrjö Myllylään, p. 0500-450 578, yrjo.myllyla@rdmarketinfo.net tai professori Arto Lahteen, arto.lahti@aalto.fi tai muihin järjestäjien edustajiin.

”EU:N paras alueellisen ennakoinnin käytäntö -Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kesäseminaari” 18.-19.8.2011.

Kesäseminaarissa esittellään mm. EU:n parasta alueellisen ennakoinnin käytäntöä. RD Aluekehitys Oy:n / Yrjö Myllylän esitelmän ”EU:n paras alueellisen ennakoinnin käytäntö” löydät myös osoitteesta www.rdmarketinfo.net tai alla olevista linkeistä videona ja PowerPoint-muodossa.

EU:N PARAS ALUEELLINEN ENNAKOINTIKÄYTÄNTÖ: 1. Video-esitys, 2. PowerPoint -esitys.

”Meritse perille.” Oulu 16.-17.6.2011.

Lisätietoja tästä. Järjestäjänä Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. Järjestäjän tekemän yhteenvedon löydät tästä, Kalevan 17.6.2011 uutisen tästä.

”EU-Delfoi” – Opastettu vastaaminen EU:n iKnow-hankkeen heikkojen signaalien ja villien korttien määrittelyyn

kesäkuun ”Delfoi ja tulevaisuus-työpajassa” Mikkelissä 10.-11.6.2011. Tilaisuuden ohjelman löydät tästä. iKnow-hankkeen sivut löydät tästä.

Pohjoisten alueiden kehitys ja uusi Pohjois-Eurooppa sekä Kaakkois-Suomen asema ja tulevat mahdollisuudet.”

Alustajana erikoistutkija, YTT Yrjö Myllylä, kommentoijana professori Olli-Pekka Hilmola. Elinkeinostrategian ohjausfoorumi 23.5.2011, Kouvola-talo.

”Uutta voimaa kuljetusalalle Koillis-Suomessa.” Seminaari Sallassa

24.5.2011. Lisätietoja kirjoittajalta tai järjestäjiltä: Oulun yliopisto, taloustieteellinen tiedekunta, Kemin yksikkö tai Naturpolis Oy. Esitysmateriaalit löydät tästä (mukana myös Murmanskin Arktisen keskuksen johtajan, professori Olga Buchin esitelmä).

”eBusiness-Forum, Tallinna 17.-18.5.2011”.

Lisätietoja tästä .Järjestäjänä Tietotekniikan kehittämiskeskus ry. Ks. esitelmä tästä.

Suomi ja Venäjä 2030, Tieteiden talo 29.3.2011.

Lisätietoja löydät tästä. Järjestäjäjänä Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry.

Koillis-Suomen tulevaisuusverstas 4.3.2011.

Materiaalit löydät tästä. Esitelmät videoituna You Tubessa tästä. Järjestäjänä Koillis-Suomen koheesio- ja kilpailukykyohjelma / Naturpolis Oy.

Mediahaastattelu

Etlan mukaan Pirkanmaan talous ei kasva ensi vuonna ollenkaan. Aamulehti 12.12.2011. Edit. Toni Viljanmaa <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/aamulehti121211>

Rataverkosta tarvitaan visio Jäämerelle asti. Kaleva 17.6.2011. Edit. Arja Mikkola.<http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/kaleva170611>

Arktinen teknologia – Avain kasvuun. Visio-lehti 1/2011,  s. 12-16. Teknologiateollisuus ry. Edit. Olli Manninen <http://www.teknologiateollisuus.fi/uploads/extra/1f658057dfe1c23fa021adc8c4a69316.html> < http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/visio2011>

.

Toimintavuosi 2010

TEM 43,2010

RD Delfoi tutkimussovellus

Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen ja Itämeren kasvualue Suomen intressien polttopisteessä. 92 s. Työ- ja elinkeinominsteriö, alueiden kehittäminen, 43/2010. < http://www.tem.fi/files/27375/TEM_43_2010_netti.pdf>

Myllylä, Yrjö (2010). The Development of Murmansk Region in the light of three scenarios. In the book: Nysten-Haarala, Soili & Katri Pynnöniemi (eds.) (2010). Russia and Europe: from mental images to business practices. Papers from the VII International Conference of Finnish Russian and East European Studies and other writings Kotka, Finland 2010 Publications of Kymenlaakso University of Applied Sciences. Series B.
Research and Reports. No: 65. 61-79.<http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/kyamk2010>

Myllylä, Yrjö (2010). The Murmansk region’s growing importance in the energy economy and logistics creates opportunities also for Finnish companies. In the book: Kuusi, Osmo & Hanna Smith & Paula Tiihonen (eds.) (2010). Russia 2030 based on contracts. Publication of the Committee for the Future 6/2010. 170-180.  <http://web.eduskunta.fi/dman/Document.phx?documentId=vy14010113558959&cmd=download>

Tieteellinen / asiantuntija-artikkeli

Myllylä, Yrjö (2010). Russia’s geopolitical focus has moved to the North – the development of Murmansk region in the light of three scenarios. Expert article 576, Baltic Rim Economies, Bimonthly Review 4/2010.<http://yrjomyllyla.wordpress.com/2011/05/15/russias-geopolitical-focus-has-moved-to-the-north-the-development-of-murmansk-region-in-the-light-of-three-scenarios/>

Populaariartikkeli

Myllylä, Yrjö (2010). Pohjoinen, suurvallat ja Suomi. Muuriankkuri. Kolumni, joulukuu 2010. Puolustusvoimien rakennuslaitoksen sidosryhmälehti. <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/muuriankkuri1210>

Myllylä, Yrjö (2010). Arktisen meriteknologiaosaamisen kysyntä kasvaa. Turun Sanomat, Alakerta-kirjoitus, 5.12.2010. <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/tsalakerta051210>

Myllylä, Yrjö (2010). Suurvaltojen mielenkiinto pohjoiseen kasvaa. Ruotuväki-lehti, Nurkka-kirjoitus. Ruotuväki 17/2010. <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/ruotuvakinurkka0810>

Myllylä, Yrjö (2010). Arktinen teknologiaosaaminen tuo työtä. Kaleva, Alakerta-kirjoitus, 24.1.2010. < http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/uutiset/uutiset/akkaleva240110>

Myllylä, Yrjö (2010). Arktista teknologiaosaamista vahvistettava. Kansan uutiset, Verkkolehti 25.1.2010. <http://www.kansanuutiset.fi/mielipiteet/horisontti/2113752/arktista-teknologiaosaamista-vahvistettava>

Myllylä, Yrjö (2010). Suomen on vahvistettava arktista teknologiaosaamista. Suomenmaa 20.1.2010.

Myllylä, Yrjö & Antti Henriksson (2010). Tohtori Jeffery Robertsin muistolle. Lapin Kansa 6.1.2010. <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/04_resurssit/lk060210>

Myllylä, Yrjö & Antti Henriksson (2010). Sijoitusanalyytikko Jeffery Roberts. Helsingin Sanomat 19.2.2010. <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/04_resurssit/hs190210>

Myllylä, Yrjö & Antti Henriksson (2010). Monilahjainen analyytikko. <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/04_resurssit/kaleva040210>

Koulutus-case

Mediahaastattelu

Koillis-Suomelle yhteisstrategia. Edit. Anne Hentilä. Kaleva 29.9.2010.

.

Toimintavuosi 2009

TKTT, Vähittäiskauppa, Aluekehitys

RD Delfoi tutkimussovellus

Myllylä, Yrjö (2009). Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus 2009[1]. Yhteenveto vähittäiskaupan työnantajahaastatteluista. Asiantuntijaraadin SWOT-analyysi 22.9.2009.  Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja 3/2009. <https://rdaluekehitys.net/2013/08/07/aluekehitys-rd-julkaisuinfo-vahittaiskaupan-tyovoiman-ja-koulutuksen-tarvetutkimus/>

Myllylä, Yrjö (2009). Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus 2008[2]. Yhteenveto teknisten palveluiden työnantajahaastatteluista. Asiantuntijaraadin SWOT-analyysi 11.12.2008. 70 p. Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja 1 / 2009.<https://rdaluekehitys.net/2012/09/01/ennakointi-case-tekninen-palveluala-varsinais-suomi/ >

Myllylä, Yrjö (2009). Luoteis-Venäjän taloudellinen kehitys ja Pohjois-Suomen mahdollisuudet. Presentation in De Urbe Uloa – Suomi Euroopassa seminar in Oulu 9.9.2009. University of Oulu, City of Oulu, Council of Oulu Region. State Provincial Office of Oulu, The Finnish Local Heritage Federation.  Suomen Kotiseutuliiton julkaisuja A:23.   < https://rdaluekehitys.files.wordpress.com/2012/04/suomieuroopassa2009-ymy.pdf>

[1] The best practice for regional foresight  in European union (according to EU Comission’s evaluation 2010, further information http://arenas.itcilo.org/en/home). https://rdaluekehitys.net/2012/07/10/eu-palkitsi-public-private-yhteistyomallin/

[2] The best practice for regional foresight  in European union (according to EU Comission’s evaluation 2010, further information http://arenas.itcilo.org/en/home).  https://rdaluekehitys.net/2012/07/10/eu-palkitsi-public-private-yhteistyomallin/

Tieteellinen / asiantuntija-artikkeli

Myllylä, Yrjö (2009). Uudistusten ja Sekurokration välissä. Book review, Arto Luukkanen book “Projekti Putin – Uuden Venäjän historiaa 1996-2008”. Terra, Suomen Maantieteellinen Seura ry.

Populaariartikkeli

Myllylä, Yrjö (2009). Tulevaisuuden visiointia. Keski-Karjalan Neloset.  Maaliskuu 2009. <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/neloset2009>

Koulutus-case

Myllylä, Yrjö (2009). Ilmaston muutos ja Ilmaston muutos (Climatechange and Climate Change). Esitelmä seminaarissa Hyvät naapurit – Yhteinen ympäristömme 13.3.2009. Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura ry ja Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura. Tieteiden talo, Helsinki. <https://rdaluekehitys.files.wordpress.com/2012/09/ymy-hyvc3a4t-naapurit-130309-esitelmc3a4luonnos-1603-2-2.pdf>

Mediahaastattelu

.

Toimintavuosi 2008

Aluekehitys RD, UM 2008 etukansi, p, sponsorit

RD Delfoi tutkimussovellus

Myllylä, Yrjö (2008). Industrial, Logistic and Social Future of the Murmansk Region – Summary of the Doctoral Dissertation by Yrjö Myllylä. 64 p. Publications of the Ministry for Foreign Affairs of Finland 3/2008. <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/uutiset/uutiset/ummurmanskkirja> Sponsored by Cargotec, Aker Arctic Technology, Finstaship, Lapland Chamber of Commerce, Municipality of Salla, Barents Group Ltd and Management & Transportation Experts Matrex Oy

Myllylä, Yrjö (2008). Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen tulevaisuus vuoteen 2025. 317 p. Publisher Oy Aluekehitys RD (Dissertation, print version). Sponsored by Ministry of Trade and Industry, Naturpolis Oy.

Myllylä, Yrjö & Oleg Andreev & Vesa Rautio (2008). Where are the hubs and gateways of development? Developments in Murmansk Oblast. 182-199. In Rautio, Vesa & Markku Tykkyläinen (eds.): Russia’s Northern Regions on the Edge. Kikimora Publications. University of Helsinki.

Myllylä, Yrjö (2008). Salon Seudun Kehittämiskeskuksen alueellisen ennakoinnin arviointi vuosina  2006-2008. Salon Seudun Kehittämiskeskus 4.9.2008. <http://www.salo.fi/attachements/2009-07-10T11-33-47136.pdf>

Tieteellinen / asiantuntija-artikkeli

Myllylä, Yrjö (2008). Murmanskin alueesta logistiikan ja energiateollisuuden keskus? Futura 2/2008. Tulevaisuuden tutkimuksen seura. 27-35.

Myllylä, Yrjö (2008).  Venäjä katsoo Jäämerelle. Ruotuväki, yliökirjoitus 24.1.2008. <http://www.puolustusvoimat.fi/fi/ruotuvaki/etusivu?action=read_page&pid=108&aid=1767>

Myllylä, Yrjö (2008).  Murmanskin alue logistiikan solmukohdaksi. Kaleva, Alakertakirjoitus 16.1.2008. <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/kaleva2008>

Populaariartikkeli

Myllylä, Yrjö & Jari Kaivo-oja (2008). Lex Nokia ampuu tykillä kärpästä. Kaleva, Lukijan puheenvuoro 10.12.2008. <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/kaleva111208>

Myllylä, Yrjö (2008). Lex Nokia ei tue oppimista. Savon Sanomat, Lukijan Sanomat 11.12.2008. <http://www.savonsanomat.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/lex-nokia-ei-tue-oppimista/306267>

Myllylä, Yrjö (2008). Kilpailua pitää vaalia eikä torjua. Salon Seudun Sanomat 9.12.2008.

Koulutus-case

Mediahaastattelu

Venäjä suuntaa katsettaan Suomen koillispuolelle. Edit. Sari Tiiro. Rajamme Vartijat 1/2008. 75. vuosikerta. Rajavartiolaitos.

Barentsin alueesta kasvamassa merkittävä talouskeskus. Edit. Samuli Välimäki. Suomenmaa 8.1.2008.

.

Toimintavuosi 2007

VK 2008

VK 2008

RD Delfoi tutkimussovellus

Myllylä, Yrjö (2007). Murmanskin alueen teollinen, logistinen ja sosiaalinen kehitys vuoteen 2025 (Industrial, logistical and social Development of Murmansk Oblast until 2025). 321 p. Väitöskirja (Dissertation).  <http://joypub.joensuu.fi/joypub/alldefences.php&gt; <https://rdaluekehitys.net/2013/08/02/rd-market-info-julkaisusarja-murmanskin-alueen-teollinen-logistinen-ja-sosiaalinen-tulevaisuus-vuoteen-2025/>

Myllylä, Yrjö (2007). Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus 2007[1]. Yhteenveto ravintolapalveluiden työnantajahaastatteluista. Asiantuntijaraadin SWOT-analyysi 27.2.2007. 47 p. Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja 6 / 2007. <https://rdaluekehitys.net/2013/08/07/aluekehitys-rd-julkaisuinfo-vahittaiskaupan-tyovoiman-ja-koulutuksen-tarvetutkimus/>

Myllylä, Yrjö & Linturi, Maija (2007). Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus 2007[2]. Yhteenveto siivous- ja kotitalouspalvelualan työnantajahaastatteluista. Asiantuntijaraadin SWOT-analyysi 15.3.2007. 45 p. Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja 7 / 2007. < <https://rdaluekehitys.net/2013/08/07/aluekehitys-rd-julkaisuinfo-vahittaiskaupan-tyovoiman-ja-koulutuksen-tarvetutkimus/>

Myllylä, Yrjö & Linturi, Jenni (2007). Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus 2007[3]. Yhteenveto talonrakennusalan työnantajahaastatteluista. Asiantuntijaraadin SWOT-analyysi 4.6.2007. 42 p. Varsinais-Suomen TE-keskuksen julkaisuja 8 / 2007. <<https://rdaluekehitys.net/2013/08/07/aluekehitys-rd-julkaisuinfo-vahittaiskaupan-tyovoiman-ja-koulutuksen-tarvetutkimus/>

[1] The best practice for regional foresight  in European union (according to EU Comission’s evaluation 2010, further information http://arenas.itcilo.org/en/home). https://rdaluekehitys.net/2012/07/10/eu-palkitsi-public-private-yhteistyomallin/

[2] The best practice for regional foresight  in European union (according to EU Comission’s evaluation 2010, further information http://arenas.itcilo.org/en/home). https://rdaluekehitys.net/2012/07/10/eu-palkitsi-public-private-yhteistyomallin/

[3] The best practice for regional foresight  in European union (according to EU Comission’s evaluation 2010, further information http://arenas.itcilo.org/en/home). https://rdaluekehitys.net/2012/07/10/eu-palkitsi-public-private-yhteistyomallin/

Muu sovellus:

Myllylä, Yrjö (ed.) (2007). Kauklahden ensimmäisen tiilitehtailija Karl Wilkmanin tarina. 56 p. RD Aluekehitys Oy, Kauklahti Seura ry.< http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/uutiset/ajankohtaista/kauklahti>

Tieteellinen / asiantuntija-artikkeli

Myllylä, Yrjö & Markku Tykkyläinen (2007). Murmanskin alue – kehityksen solmu ja hiipuva takamaa. Terra 119:1. 19-36.

Myllylä, Yrjö (2007). Russia tries to control the transport routes of its own products itself. Baltic Rim Economies, expert article 158. 21.12.2007. < http://yrjomyllyla.wordpress.com/2011/04/30/russia-tries-to-control-the-transport-routes-of-its-own-products-itself/ >

Populaariartikkeli

Myllylä, Yrjö (2007). Venäjä pyrkii hallitsemaan itse tuotteidensa kuljetusreittejä. Helsingin Sanomat, Vieraskynä / pääkirjoitus 31.5.2007.<http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/hsvieraskyna310507>

Koulutus-case

Myllylä, Yrjö & Oleg Andreev (2007). Forecast of economic development of the Murmansk region using the Delphi method. Presentation in IV International Scientific and Practical Conference “Dynamics of Socio-Economic Processes in the North”. Apatity 2007, April 12-14. Abstract published in Collection of Abstract Book.

Mediahaastattelu

Murmanskin merkitys korostuu Venäjän geopolitiikassa. Edit. Toni Malinen. Karjalainen 31.12.2007.

Murmansk påverkar också Finland. FNB. Huvudstadbladet 29.12.2007.

Murmanskin alueesta Venäjän energiateollisuuden solmukohta. STT. Pohjolan Sanomat 30.12.2007.

Tutkimus: Murmanskin alue vaikuttaa Suomen talouteen. STT. Helsingin Sanomat 30.12.2007.

Tutkimus: Murmanskin alueen merkitys korostuu Venäjällä. STT. Salon Seudun Sanomat 29.12.2007.

.

Toimintavuosi 2006

Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena, Valtioneuvoston kanslia 12,2006

RD Delfoi tutkimussovellus

Myllylä, Yrjö (2006). Evaluation of the Industrial, Social and Logistical Developments in the Murmansk Oblast by Using Delphi Method. In the book: Pieces from Peripheries and Centres. Papers presented at a symposium in Rovaniemi, 30.-31. March 2006. Mare Rantaniemi, Kyösti Kurtakko & Katja Norvapalo (eds). University of Lapland, Rovaniemi 2006. 240-258.

Muu sovellus

Karjula, Kyösti & Myllylä, Yrjö (2006). Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena – Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan selvitysraportti. 102 p. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 12/2006. <http://www.vnk.fi/julkaisut/listaus/julkaisu/fi.jsp?oid=170905> <https://rdaluekehitys.net/2013/05/30/innovaatioymparistot-alueellisen-yritys-ja-innovaatioympariston-selvitys-aluekehitys-rd-julkaisuesittely/>

Tieteellinen / asiantuntija-artikkeli

Myllylä, Yrjö (2006). Evaluation of the Industrial, Social and Logistical Developments in the Murmansk Oblast by using the Delphi method. II international Summer School of European Peripheries, 2-15.7.2007, Santander, Spain.  <http://www.uta.fi/isss/monnetcentre/peripheries2/pdf/Yrjo_Myllyla.pdf>

Populaariartikkeli

Myllylä, Yrjö (2006). Sähköä olisi saatavilla myös Murmanskin alueelta. Helsingin Sanomat, Vieraskynä / pääkirjoitus 1.5.2006.<http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/hs010506>

Myllylä, Yrjö (2006). Öljy virtaa länteen Murmanskin kautta. Talouselämä Puheenvuoro 24.5.2006. <http://aluekehitys.internetix.fi/fi/sisalto/05_julkaisut/ts240507>

Koulutus-case

Delfoi innovaatiomenetelmänä (filming 16.3.2007) <http://www.edelfoi.fi/fi/nd/news/20070209_pajat>

Myllylä, Yrjö (2006). The Development of North-West Russia and Delphi-Method –Evaluation of the Industrial, Social and Logistical Developments in the Murmansk Oblast (PDF 550 KB) 8th International Conference of  Finland Futures Research Centre and Finland Futures Academy in collaboration with Economic Geography, Pan-European Institute and Pori Unit  from Turku School of Economics.

Mediahaastattelu

Murmansk ja Pohjois-Venäjä – ”Historia rankaisee niitä, jotka tulevat liian myöhään”. Edit. Juha Molari. Venäjän kauppatie, huhtikuu 2006.

Miten suomalaisesta miehestä tulee Venäjä-tutkija? Edit. Juha Molari. Venäjän kauppatie, huhtikuu 2006. <http://www.datsha.com/uutiset/100506.shtml>

 Radio-program

YLE Radio1, Vallan vaiheilla 2.2.2006: http://www.yleradio1.fi/id4108.shtml Thursdays at 17.30 – 17.58, o’clock. Edit. Matti Laitinen. Yrjö Myllylä’s interview concerning position of Finland’s safety politic and development of Murmansk Oblast.

 

Toimintavuosi 2005

Maaseudun tulevaisuus ja klusterit - Arviointia Delfoi-menetelmällä

RD Delfoi tutkimussovellus

Tieteellinen / asiantuntija-artikkeli

Populaariartikkeli

Koulutus-case

Mediahaastattelu

.

Toimintavuosi 2004

Aluekehitys, kasvukeskukset

RD Delfoi tutkimussovellus

Tieteellinen / asiantuntija-artikkeli

Populaariartikkeli

Koulutus-case

Mediahaastattelu

.

Toimintavuosi 2003

Vienti- ja kansainvälistyminen, VKE 2003

RD Delfoi tutkimussovellus

Tieteellinen / asiantuntija-artikkeli

Populaariartikkeli

Koulutus-case

Mediahaastattelu

.

Toimintavuosi 2002

Helsinki 2015

RD Delfoi tutkimussovellus

Tieteellinen / asiantuntija-artikkeli

Populaariartikkeli

Koulutus-case

Mediahaastattelu

.

Toimintavuosi 2001

Aluekehitys, Delfoi, kansainvälistyminen, M&amp;MC

RD Delfoi tutkimussovellus

Tieteellinen / asiantuntija-artikkeli

Populaariartikkeli

Koulutus-case

Mediahaastattelu

.

Toimintavuosi 2000

Kemi-Tornio 2010

RD Delfoi tutkimussovellus

Tieteellinen / asiantuntija-artikkeli

Populaariartikkeli

Koulutus-case

Mediahaastattelu

.

Toimintavuosi 1999

Aluekehitys Oy

RD Delfoi tutkimussovellus

Tieteellinen / asiantuntija-artikkeli

Populaariartikkeli

Koulutus-case

Mediahaastattelu

.

Toimintavuosi 1998

Aluekehitys, kasvukesukset

RD Delfoi tutkimussovellus

Tieteellinen / asiantuntija-artikkeli

Populaariartikkeli

Koulutus-case

Mediahaastattelu

.

Toimintavuosi 1997

Tie- ja Liikenne 5-6, 98, Nelostietä markkinoille, 1. sivu

 

RD Delfoi tutkimussovellus

Tieteellinen / asiantuntija-artikkeli

Populaariartikkeli

Koulutus-case

Mediahaastattelu

.

Toimintavuosi 1996

T ja L 1 raj, kansi

Enter a caption

RD Delfoi tutkimussovellus

Tieteellinen / asiantuntija-artikkeli

Populaariartikkeli

Koulutus-case

Mediahaastattelu

___   ___   ___

Toimintavuosi 1995

Delfoi-tutkimus, Tie- ja Liikenne 5-6,95

Enter a caption

RD Delfoi tutkimussovellus

Tieteellinen / asiantuntija-artikkeli

Populaariartikkeli

Koulutus-case

Mediahaastattelu

.

Toimintavuosi 1994

Logistiikka Barentsin alueella -kurssi - RD Koulutus case

RD Delfoi tutkimussovellus

Tieteellinen / asiantuntija-artikkeli

Populaariartikkeli

Koulutus-case

Mediahaastattelu

.

Toimintavuosi 1993

Sieviläinen 1993, Metsätilaprojekti355

RD Delfoi tutkimussovellus

Tieteellinen / asiantuntija-artikkeli

Populaariartikkeli

Koulutus-case

Mediahaastattelu

Advertisement
Kategoria(t): 01 DELFOI JA MENETELMÄT, 02 YRITTÄJYYS, YRITYKSET, KLUSTERIT, 03 YRITYSPALVELUKESKUKSET, 04 OPPILAITOKSET, T&K, 05 HALLINTO, VIRKAMIEHET, 06 POLITIIKKA, POLIITIKOT, 07 Valtakunnan taso, 08 Etelä-Suomi, 09 Länsi-Suomi, 10 Pohjois-Suomi, 11 Itä-Suomi, 12 Maakunnat-/ELYt-/Kuntayhtymät, 13 Maakuntien yhteistyö, 14 Seutukunnat, Seudulliset kehittämiskeskukset, kuntayhtymät, 15 Kaupunkiseudut, 16 Maaseutu, 18 Yritykset ja toimialat, 19 Yhdistykset, AVAINKÄSITTEET JA TIETOISKUT, KÄYTÄVÄKEHITTÄMINEN JA KORRIDORIT, POLIITIKOT, T&K, VIRKAMIEHET, VISIOT JA TOIMENPITEET, YRITYKSET Avainsana(t): , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.